Đỗ Nương Nương báo oán

Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      384      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
nvyntq
Danh mục
Ngành KHXH & Nhân văn,Văn học Việt Nam
Thể loại
văn học cận đại, văn học miền nam, hồ biểu chánh, truyện ngắn
Ngày đăng
18/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
116
Dung lượng
0.75 M
Lần xem
384
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Hồ Biểu Chánh (1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung, là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đỗ Nương Nương báo oán

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đỗ Nương Nương báo oán slide 1

Tài liệu Đỗ Nương Nương báo oán slide 2

Tài liệu Đỗ Nương Nương báo oán slide 3

Tài liệu Đỗ Nương Nương báo oán slide 4

Tài liệu Đỗ Nương Nương báo oán slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Ĉӛ nѭѫng nѭѫng báo oán
1
www.hobieuchanh.com
/Ԏ nчхng nчхng báo oán
Ԋ BiӺu Chánh
I
E-THԑI TUӝN-HUԓN
Trái ¶Ӝt vӞn xây, tԈi rԊi kӶ sáng, sáng rԊi tԈi lӘi.
чԒc sông luân-chuyӺn, hӶt ròng rԊi lԒn, lԒn rԊi lӘi ròng.
ViӾc nhà hӼ hӶt thӘnh rԊi tԒi suy cüng nhч vӤn nчԒc hӼ mӜt trԂ thì phӚi loӘn.
/ó là ¶Ԃnh-luӤt dË-nhiên xчa nay thчԔng-lӾ mà /ông Tây cüng thчԔng-lӾ.
ThԤ lӤt ViӾt-Nam QuԈc-SԤ mà xem, chúng ta sӴ nhӤn thӜy rõ-ràng cuԐc
thӘnh-trԂ vԒi cuԐc loӘn ly cԠ tiӶp mà diӼn ra hoài hoài. NӶu ngчԔi cӞm-quyӸn hӢng-
‘Ԕȱ ¶Ӻ thӜt chánh thì tԨ-nhiên rԈi-rӜm khӦp mԄi nхi. NӶu muԈn non-nчԒc ¶чԚc
thanh-bình thi phӚi nhԔ bԨc auh-hùng chí-sË có ¶Әi ¶Ԡc ¶Әi tài, thâu-phԜc dân tâm,
‘чԒng-dӢn quӞn-chúng, mԒi có thӺȱ¶ánh dӰp trong ngoài mà xây dԨng an-ninh lӘi
á-tánh.
Kìa nhч thuԖ xчa, sau mԐt cхn bԂ trԂ kéo dài ¶Ӷn trót mԐt ngàn n©m, nчԒc non
nghiêng-ngԤa, quԈc-hԊn lu-lԔ, dân-chúng khóc than, cԆ cây khô héo. Trong thԔi-gian
¶au khԌȱӜy tuy có Trчng NԦ Vчхng, có Bà TiӾu-ӟu, có Lý Nam-/Ӷ, có TriӾu ViӾt-
чхng có Mai HӦc-/Ӷ, có Khúc-ThԢa Dü lӞn-lчԚt nԌi lên quyӶt ra tay bình-¶Ԃnh sхn-
hà và ¶em chԞ-quyӸn quԈc-gia vӸ cho dân-tԐc. RӜt tiӶc thay các ¶Ԡng tiӸn-nhхn Ӝy
có hào-khí chói-lòa, có hùng-tâm mãnh-liӾt, nhчng chчa phӚi là ngчԔi lӤt ngчԚc
thԔi-cuԐc, bԖi vӤy công-nghiӾp không thành-tԨu ¶чԚc hoàn-toàn, chԀ lчu lӘi danh
thхm chí cӚ cho hӤu nhхn sùng-bái muôn ¶Ԕi mà thôi.
Mãi ¶Ӷn thӶ-kԬ thԠ 10, mԒi có Ngô-QuyӸn xuӜt-hiӾn, quét sӘch Ԗ trong, ¶ánh
Ӱp Ԗ ngoài, xây nӸn quԈc-gia tԨ-chԞ cho ViӾt-Nam rӘng-rԘȱԖ góc trԔi /ông-Á. Non
—чԒc ¶чԚc hчԖng th©ng bình có 5 n©m rԊi Ngô-Vчхng lӘi b©ng. NgчԔi sau nԈi
nghiӾp lӘi không ¶Ԟ tài ¶Ԟȱ¶Ԡc, ¶Ӻ cho thӜt chánh ¶i, nên mԒi sanh phӚn loӘn ThӤp-
NhԂ SԠ-Quân, làm lung-tung mԐt lúc.
May có /inh Tiên-Hoàng ra ¶Ԕi bình-loӘn trӜn-an, lӤp ra nhà /inh, sau liên-
tiӶp truyӸn ngôi quԈc-vчхng cho các nhà TiӸn Lê, nhà Lý rԊi qua nhà TrӞn.
/Ӷn thӶ-kԬ 13, nhà TrӞn gӮp nӘn ngoӘi-xâm, Nguхn-TriӸu bên Trung-QuԈc, Ԭ
inh ¶ông tчԒng mӘnh nên toan nuԈt luôn ¶Ӝt nчԒc ViӾt-Nam. ChӪng dè bên ta, trên
vua hiӸn-¶Ԡc, dчԒi tчԒng hùng-cчԔng, lӘi thêm muôn dân nhԠt tâm, nhԠt trí, ¶oàn-
”Ӷt cùng nhau quyӶt ¶Ԍ máu phхi xчхng ¶Ӻ bӚo-vӾ sхn-hà, bԖi vӤy binh tчԒng cԞa
Nguхn-TriӸu luôn luôn ¶Әi-bӘi, phӚi cӞu hòa cho khԆi bԂ tiêu-diӾt.
Trong ¶Ԕi chӪng có vӤt chi trчԔng-tԊn vËnh-viӼn ¶чԚc. /á lâu n©m phӚi hao
mòn, sӦt lâu n©m phӚi mԜc sét. Tinh-thӞn lâu n©m cüng phӚi suy giӚm, ¶Әo-¶Ԡc lâu
—©m cüng phӚi lu mԔ. TrчԒc kia ¶Ԕi nhà Lý là ¶Ԕi thӘnh-trԂ nhчng giԦ ngôi vua
Ĉӛ nѭѫng nѭѫng báo oán
2
www.hobieuchanh.com
¶чԚc 215 n©m rԊi phӚi sang lӘi cho nhà TrӞn. Mà ¶Ԕi nhà TrӞn là ¶Ԕi vԢa xán-lӘng
ŸԢa hùng-cчԔng, song trԂ-vì ¶чԚc 175 n©m rԊi cüng bԂ nhà HԊ soán ¶˜Әt.
Nhà Minh, bên Trung-QuԈc, mчԚn cԒ soán ¶˜Әt nӞy mԒi xua binh qua ¶ánh
Ӱp hԄ HԊ rԊi chiӶm trԂ cӚȱ¶Ӝt nчԒc ViӾt-Nam trót 13 n©m.
ThӜy cha con HԊ-Quí-Ly vì tham quyӸn cԈ-vԂȱ¶Ӻ cho ngoӘi-bang cчԒp mӜt
chԞ-quyӸn quԈc-gia, ngчԔi ViӾt-Nam tԢ trӲ chí già, tԢ bԨc sË-phu cho ¶Ӷn hàng dân-
giӚ, ai ai cüng phӢn-uӜt, quyӶt hy-sinh tánh mӘng ¶Ӯng cԠu nчԒc, cԠu dân. Nghe
ông Lê-LԚi phӜt cԔ mԐ nghËa Ԗ Lam-Sхn, ngчԔi trong nчԒc thӚy ¶Ӹu hчԖng Ԡng.
Trong 10 n©m chinh-chiӶn, ban ¶Ӟu sԠc kém nên thӜt bӘi, nhчng nhԔȱ¶em tinh-thӞn
ŒԠu quԈc cao vòi vԄi mà ¶Ӝu vԒi lòng cчԒp giԨt thӜp hèn cԞa giӮc, bԖi vӤy tчԒng-sË
ta lӞn-lӞn ¶ánh rã quân xâm-l©ng, ¶žԌi chúng chӘy vӸ Tàu, tôn Lê Thái-TԌ lên ngôi
áu, rԊi bԈ-cáo cuԐc bình Ngô ¶Әt ¶Ԃnh.
Miêu-DuӾ cԞa Lê Thái-TԌ tiӶp nԈi trԂ-vì ¶чԚc 99 n©m rԊi bԂ quyӸn thӞn MӘc-
/©ng-Dung cчԒp ngôi, may nhԔ có hai trung-thӞn là ông NguyӼn-Kim vԒi rӺ là ông
TrԂnh-KiӺm cԠu giá ¶чa con cԞa vua Lê Chiêu-Tôn qua Cam-Châu thuԐc xԠ Lèo, tôn
lên làm vua rԊi rчԒc vӸ Thanh-Hóa ¶Ӻ chiêu binh mãi mã ¶ánh dӰp hԄ MӘc.
Ԣȱ¶ó nhà Lê ¶óng ¶ô Ԗ Thanh-Hóa, nhà MӘc ¶óng ¶ô Ԗ Th©ng-Long. Trong
—чԒc có tԒi hai vua, hai triӸu, lòng dân phӚi chia rӴ, ngчԔi phò Lê, kӲ phò MӘc, Nam
Ӧc cԠȱ¶áuh nhau trót 65 n©m, dân gian hӶt sԠc ¶Ԋ-khԌ. Mãi ¶Ӷn n©m 1592, TrԂnh-
Tùng con cԞa TrԂnh-KiӺm mԒi ¶ánh bӦt ¶чԚc vua MӘc-MӤu-HiӾp mà giӶt rԊi gom
‘Ӷt ¶Ӝt nчԒc ¶em vӸ mԐt mԈi ¶чԒi quyӸn thԈng-trԂ cԞa vua Lê.
Nhчng ¶ã dԠt cái nӘn mԐt nчԒc hai vua rԊi thì tԒi cái hԄa mԐt triӸu hai chúa
—Ԧa. Tuy nhà Lê ¶ã thԈng nhԠt sхn-hà song quyӸn-bính tӘi triӸu ¶Ӹu Ԗ trong tay
TrԂnh-Tùng cӚ. Ông NguyӼn-Hoàng là con ông NguyӼn-Kim tԠc là cӤu cԞa TrԂnh-
Tùng trчԒc kia ¶ã ¶чԚc vào trӜn ¶Ӝt ThuӤn-Hóa, chԢng thӜy TrԂnh-Tùng lԐng quyӸn
¡чng chúa, ông e quyӸn thӞn ám-hӘi nên ông không chԂu ra BӦc chӞu vua nhà Lê
—Ԧa, thành thԤ gây phân tranh. Chúa TrԂnh chiӶm cԠ cӚ miӸn BӦc vô tԒi Linh-Giang,
còn chúa NguyӼn thԈng-trԂ miӸn Nam tԢ Linh-Giang vô QuӚng-Nam.
Trong khoӚng 45 n©m, chúa TrԂnh vԒi chúa NguyӼn phӚi ¶ánh nhau ¶Ӷn bӚy
•Ӟn, gây tai hӘi cho ¶Ӝt Hà-TËnh và ¶Ӝt QuӚng-Bình không biӶt bao nhiêu, lӘi làm tԌn-
hao sanh-mӘng cԞa nhхn-dân không kӺ xiӶt.
Tuy luôn luôn phӚi lo chԈng vԒi chúa TrԂnh Ԗ phía BӦc, song chúa NguyӼn
Œüng ch©m nom mԖ rԐng bԔ cõi Ԗ phia Nam, lӞn lӞn chiӶm hӶt ¶Ӝt Chiêm-thành tԢ
QuӚng-Nam vô Bình-ThuӤn rԊi phân huyӾn, phân phԞ mà cai-trԂ. /Ӷn giԦa thӶ-kԬ
18, tӜt cӚ vùng ¶Ӝt Nam-ViӾt bây giԔ cüng thuԐc luôn vӸ chúa NguyӼn thԈng-trԂ nԦa.
CuԐc nam-tiӶn cԞa các ¶Ԕi chúa NguyӼn ¶чԚc thành-công rӜt vӲ-vang chԀ nhԔ
œԠc cԈ-gӦng cԞa thӞn-dân tԢ tԀnh QuӚng-Bình trԖ vô mà thôi. TԢ Hà-TԀnh trԖ ra BӦc,
nhхn-dân là phe ¶Ӛng cԞa chúa TrԂnh, nghԂch hӪn vԒi chúa NguyӼn nên không có
tham-dԨ cuԐc nam-tiӶn rԨc-rԘȱ¶ó.
Ĉӛ nѭѫng nѭѫng báo oán
3
www.hobieuchanh.com
/Ӷn n©m 1765 chúa NguyӼn Võ-Vчхng mӜt. QuyӸn thӞn Trчхng-phчԒc-Loan
¶Ԍi tԔ di-chiӶu lӤp ngчԔi con thԠ 16 cԞa Võ-Vчхng lên ngôi Chúa gԄi là /Ԃnh-
чхng. VӚȱ/Ԃnh-Vчхng mԒi ¶чԚc 12 tuԌi nên PhчԒc-Loan ¶˜Әt hӶt quyӸn-hành tác
oai tác phчԒc, tham-lam, khӦc-khԌ, làm nhiӸu ¶’Ӹu tàn ác, khiӶn cho cӚ nчԒc quan
dân thӚy ¶Ӹu oán ghét.
ԕȱ¶Ӝt Tây-Sхn, thuԐc vùng Qui-Nhхn bây giԔ, có ba anh em NguyӼn-NhӘc,
NguyӼn-LԦ và NguyӼn-HuӾ, vԈn là miêu-duӾ cԞa mԐt chiӶn-sË gԈc Ԗ NghӾ-An, trчԒc
kia theo Chúa TrԂnh mà ¶ánh giӮc, bԂ tчԒng-sË cԞa chúa NguyӼn bӦt làm tù binh rԊi
¶em vӸ quӚn-thúc tӘi Qui-nhхn. Ba anh em NhӘc lóng nghe Ԗ ThuӤn-Hóa NguyӼn-
TriӸu thӜt chánh, lòng dân ly-tán, hӶt kӺ cang-thчԔng, biӶt rԊi ¶ây thӶ nào cüng phӚi
›Ԉi loӘn khӦp nхi. NhӘc mԒi hiӾp vԒi hai em mà chiêu mԐ dân nghèo ¶Ӯng huӜn-
luyӾn cho thành quân-sËȱ¶Ӻȱ¶ánh giӮc.
/чԚc ngчԔi ta theo càng ngày càng thêm ¶ông, NhӘc mԒi phân ¶Ԑi ngü, lӤp
trӘi ¶Ԋn rԊi kéo nhau ra ¶ánh lӜy thành Qui-Nhхn, lӞn lчԚt chiӶm cӚ phӞn ¶Ӝt tԢ
Bình-ThuӤn ra giáp QuӚng-Nam.
Ngoài BӦc Chúa TrԂnh-Sâm thӜy NguyӼn-TriӸu ¶чхng bԈi-rԈi, trong bԂ quyӸn
thӞn ngang-ngчԚc, ngoài bԂ giӮc Tây-Sхn hùng-hào. Chúa TrԂnh thԢa dԂp may bèn
sai /Әi-tчԒng Hoàng-Ngü-Phúc ¶em thԞy-bԐ hхn ba muôn binh vào chiӶm ¶Ӝt BԈ-
Chánh (QuӚng-Bình) rԊi lӜy luôn ¶ô-thành Phú-Xuân (HuӶ) mà bӦt hӶt quӞn-thӞn
ŒԞa Chúa NguyӼn.
Chúa NguyӼn /Ԃnh-Vчхng thӜy tình-hình nguy-ngӤp, trong bԂ binh Tây-Sхn
¶ánh ra, ngoài bԂ binh Chúa TrԂnh tràn vào, mԒi nhóm quӞn-thӞn mà ¶Ԃnh kӶȱ¶Ԉi-
phó. /ình-thӞn bèn phân ra mԐt tԈp thì hԐ-giá ¶чa Chúa NguyӼn cùng cung-quyӶn
vào QuӚng-Nam lánh nӘn, còn mԐt tԈp thì ¶Ӹ binh khiӺn tчԒng bӦt giam gian thӞn
Trчхng-PhчԒc-Loan ¶em nӘp cho Hoàng-Ngü-Phúc mà cӞu hòa. TчԒng TrԂnh giӶt
Trчхng-PhчԒc-Loan, nhчng cüng ¶ánh tan binh NguyӼn rԊi vào chiӶm kinh-thành
Phú Xuân.
Chúa NguyӼn /Ԃnh-Vчхng vào QuӚng-Nam rԊi nghe lԔi khuyên cԞa ¶ình-
thӞn mԒi lӤp NguyӼn PhчԒc-Dчхng là con cԞa cԈ thӶ-tԤ NguyӼn-PhчԒc-HiӸn lên
ngôi /ông-Cung, chuyên lo sӦp-¶Ӯt cuԐc chԈng-cԨ vԒi giӮc. ChӪng bao lâu, /Ԃnh-
чхng nghe tin trong thì Tây-Sхn, ngoài thì tчԒng TrԂnh, cӚ hai ¶Ӹu xua binh ¶ánh
Ԝp QuӚng-Nam. /ình-thӞn bèn khuyên /Ԃnh-Vчхng xuԈng thuyӸn cùng vԒi cháu là
NguyӼn-PhчԒc-Ánh (sau là Gia-Long) vԈn là con cԞa ngчԔi anh thԠ hai cho quan
‘Ԑ-giá ¶чa vào ¶Ӝt Gia-/Ԃnh mà lánh nӘn ¶Ӻȱ/ông-Cung Dчхng vԒi chч-tчԒug Ԗ lӘi
QuӚng-Nam lo mчu trԢ giӮc.
Và lúc Tây-sхn mԒi khԖi binh dӜy loӘn Ԗ Qui-Nhхn thì triӸu-¶ình ¶ã có ban
chiӶu cho chч-trӜn trong ¶Ӝt Gia-/Ԃnh dӘy phӚi ¶em binh ra ¶àng ngoài mà dӰp
loӘn.
Ông TԈng-PhчԒc-HiӾp ¶чхng ngԊi chԠc Lчu-TrӜn Long-HԊ (Long-HԊ là
Ënh-Long bây giԔ) tiӶp ¶чԚc chiӶu cԞa Chúa NguyӼn, ông h©ng-hái gom binh các
trӜn, rӞn-rԐ kéo ra Bình-ThuӤn quyӶt nghinh ¶Ԃch.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Do-Nuong-Nuong-bao-oan.pdf[0.75 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự