Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT

Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 51      526      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7lzntq
Danh mục
Công nghệ thông tin
Thể loại
Ngày đăng
19/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
136
Dung lượng
4.15 M
Lần xem
526
Lần tải
51
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT slide 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT slide 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT slide 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT slide 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp cử nhân tin học: Thiết kế phần mềm quản lý học sinh THPT slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Đề tài: Quản lý học sinh - Nhóm 23
GVHD: Ngô Bá Nam Phương
MỤC LỤC
----------------
CHƯƠNG 1:
THIẾT KẾ PHẦN MỀM......................................................................8
1.1.
Sơ đồ lớp mức phân tích.....................................................................................8
1.2.
Sơ đồ lớp mức thiết kế........................................................................................8
1.2.1.
BUS............................................................................................................8
1.2.2.
DTO............................................................................................................9
1.2.3.
DAL..........................................................................................................10
1.3.
Thiết kế màn hình giao diện.............................................................................11
1.3.1.
Sơ đồ màn hình tổng quát.........................................................................11
1.3.2.
Màn hình chính với các phân quyền khác nhau.......................................12
1.3.2.1.
Bảng phân quyền.............................................................................12
1.3.2.2.
Màn hình chính với quyền quản trị viên..........................................13
1.3.2.3.
Màn hình chính với quyền Hiệu trưởng..........................................13
1.3.2.4.
Màn hình chính với quyền Giáo vụ.................................................14
1.3.2.5.
Màn hình chính với quyền Giáo viên..............................................14
1.3.3.
Mô tả chi tiết từng màn hình....................................................................15
1.3.3.1.
Menu chương trình..........................................................................15
1.3.3.2.
Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định).....................18
1.3.3.3.
Màn hình quản lý năm học..............................................................19
1.3.3.4.
Màn hình quản lý môn học..............................................................20
1.3.3.5.
Màn hình quản lý lớp học................................................................22
1.3.3.6.
Màn hình quản lý giáo viên.............................................................24
1.3.3.7.
Màn hình tiếp nhận học sinh ...........................................................25
1.3.3.8.
Màn hình tìm kiếm học sinh............................................................27
1.3.3.9.
Màn hình phân lớp học sinh............................................................28
1.3.3.10.
Màn hình bảng điểm môn học.........................................................35
1.3.3.11.
Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ...............................................37
Trang 3
Đề tài: Quản lý học sinh - Nhóm 23
GVHD: Ngô Bá Nam Phương
1.3.3.12.
Màn hình báo cáo tổng kết môn học ...............................................38
1.3.3.13.
Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ...................................................40
1.3.3.14.
Màn hình quản lý người dùng .........................................................41
1.3.3.15.
Màn hình đăng nhập........................................................................42
1.3.3.16.
Màn hình đổi mật khẩu....................................................................43
1.3.3.17.
Màn hình cấu hình kết nối tạo dữ liệu mẫu.....................................44
1.3.3.18.
Màn hình thông tin chương trình.....................................................46
1.3.4.
Xử lý màn hình (sequence diagram) ........................................................47
1.3.3.1.
Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định).....................47
1.3.3.2.
Màn hình quản lý năm học..............................................................48
1.3.3.3.
Màn hình quản lý môn học..............................................................49
1.3.3.4.
Màn hình quản lý lớp học................................................................50
1.3.3.5.
Màn hình quản lý giáo viên.............................................................53
1.3.3.6.
Màn hình tiếp nhận học sinh ...........................................................54
1.3.3.7.
Màn hình tìm kiếm học sinh............................................................57
1.3.3.8.
Màn hình phân lớp học sinh............................................................58
1.3.3.9.
Màn hình bảng điểm môn học.........................................................62
1.3.3.10.
Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ...............................................63
1.3.3.11.
Màn hình báo cáo tổng kết môn học ...............................................64
1.3.3.12.
Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ...................................................65
1.3.3.13.
Màn hình quản lý người dùng .........................................................66
CHƯƠNG 2:
KIỂM THỬ PHẦN MỀM ..................................................................67
2.1.
Thiết kế kịch bản kiểm thử...............................................................................67
2.1.1.
Màn hình khai báo năm học mới..............................................................67
2.1.1.1.
Cập nhật quy định – Chưa nhập thông tin.......................................67
2.1.1.2.
Cập nhật quy định - Độ tuổi quy định không hợp lệ.......................67
2.1.1.3.
Cập nhật quy định - Số lượng lớp tối đa không hợp lệ ...................68
2.1.1.4.
Cập nhật quy định - Sĩ số tối đa trong 1 lớp không hợp lệ..............69
Trang 4
Đề tài: Quản lý học sinh - Nhóm 23
GVHD: Ngô Bá Nam Phương
2.1.1.5.
Cập nhật quy định - Điểm đạt môn không hợp lệ ...........................69
2.1.2.
Màn hình tiếp nhận học sinh....................................................................70
2.1.2.1.
Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa học sinh - Chưa có năm học ...............71
2.1.2.2.
Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa học sinh
- Chưa có lớp.......................72
2.1.2.3.
Ghi dữ liệu/Xóa - Chưa có học sinh................................................73
2.1.2.4.
Thêm mới học sinh - Chọn năm học không hợp lệ.........................74
2.1.2.5.
Thêm mới học sinh - Chọn lớp đã đủ sĩ số......................................75
2.1.2.6.
Thêm mới học sinh - Nhập họ tên học sinh không hợp lệ...............76
2.1.2.7.
Thêm mới học sinh - Chọn ngày sinh không hợp lệ .......................77
2.1.2.8.
Thêm mới học sinh – Nhập email không hợp lệ .............................78
2.1.2.9.
Xóa học sinh....................................................................................79
2.1.3.
Màn hình lập danh sách lớp .....................................................................80
2.1.3.1.
Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa lớp - Chưa có năm học........................80
2.1.3.2.
Thêm mới/Ghi dữ liệu/ Xóa lớp - Chưa có khối.............................81
2.1.3.4.
Xóa lớp ............................................................................................83
2.1.3.5.
Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp - Chưa có giáo viên được chọn ............84
2.1.3.6.
Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp - Không nhập tên lớp............................85
2.1.3.7.
Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp – Nhập tên lớp không hợp lệ................86
2.1.4.
Màn hình phân lớp học sinh.....................................................................87
2.1.4.1.
Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Lấy hồ sơ..............87
2.1.4.2.
Chưa có lớp trong khối, năm học được chọn ..................................88
2.1.4.3.
Lớp được chọn đã đủ sĩ số...............................................................89
2.1.4.4.
Xóa phân lớp mới, chưa chọn học sinh để xóa................................91
2.1.4.5.
Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Phân lớp thành
công……...........................................................................................................92
2.1.4.6.
Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Xóa phân lớp mới
thành công.........................................................................................................93
2.1.4.7.
Phân lớp học sinh từ lớp cũ năm trước – Phân lớp hành công........94
Trang 5

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Do-an-tot-nghiep-cu-nhan-tin-hoc-Thiet-ke-phan-mem-quan-ly-hoc-sinh-THPT.pdf[4.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự