Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café

Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 626      3102      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
emzntq
Danh mục
Công nghệ thông tin
Thể loại
Ngày đăng
19/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
58
Dung lượng
1.59 M
Lần xem
3102
Lần tải
626
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café slide 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café slide 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café slide 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café slide 4

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp CNTT: Quản lý quán Café slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Quản lý quán Café
www.khotrithuc.com
MỤC LỤC
MỤC LỤC ..........................................................................................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................................4
N
IỚI
I
Ề ĐỀ
I N
N
N
ỤN
N
Ế...............5
A.
Danh Sách Nhóm Và Phân Công Việc Làm..........................................................6
A.1 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.............................................................6
A.2 CÔNG CỤ LẬP TRÌNH.......................................................................8
N
N
ĐỀ
I.................................................................................................9
B.
Xây Dựng
hương
ình........................................................................................9
B.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ........................................................9
B.1.1. Khảo Sát Hiện Trạng.............................................................9
B.1.2. Danh Sách Hồ Sơ Dữ Liệu ....................................................11
C.
Mô Hình Nghiệp Vụ.................................................................................................13
C.1 BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, TÁC NHÂN VÀ HỒ SƠ
13
C.1.1. Chức Năng Và Hồ Sơ Dữ Liệu..............................................13
C.1.2. Nhóm Các Chức Năng Theo Mạch Công Việc......................13
C.2. THIẾT LẬP BIỂU ĐỒ NGỮ CẢNH....................................................14
C.2.1. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Hệ Thống...................................................14
C.2.2. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Bán Hàng...............................14
C.2.3. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Quản Lý Kho..........................15
C.2.4. Sơ Đồ Ngữ Cảnh Chức Năng Báo Cáo.................................16
C.2.5. Sơ Đồ Quản Lý Lương...........................................................16
C.2.6. Sơ Đồ Quản Lý Kho ..............................................................16
C.2.7. Sơ Đồ Quản Lý Nhân Viên....................................................16
C.3. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG......................................................17
C.3.1. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Hệ Thống................................17
C.3.2. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Quản Lý Lƣơng ......................17
C.3.3. Sơ Đồ Phân Cấp Quản Lý Kho .............................................17
C.3.4. Sơ Đồ Phân Cấp Quản Lý Nhân Viên...................................18
C.3.5. Sơ Đồ Phân Cấp Quản Lý Bán Hàng....................................19
D.
Phân Tích – Mô Hình Khái Niệm/Logic.................................................................20
D.1. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU...................................................................20
D.1.1. Sơ Đồ Luồn Dữ Liệu Quản Lý Lương...................................20
D.1.2. Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Quản Lý Kho.....................................20
D.1.3. Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Tiền Trình Nhập Kho........................21
D.1.4. Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Tiền Trình Xuất Kho.........................21
D.1.5. Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu Tiền Thống Kê Báo Cáo....................21
D.2. MÔ HÌNH E - R VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ..........22
D.2.1. Xác Định Các Thực Tế Và Mối Quan Hệ..............................22
D.2.2. Vẽ Sơ Đồ Khái Niệm.............................................................23
D.2.3. Mô Hình E – R.......................................................................23
D.3. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUẢN LÝ NHÂN VIÊN ..................................24
D.3.1. Mô Hình Dữ Liệu Mức Đỉnh.................................................24
D.3.2. Mô Hình Liên Kết Thực Thể Và Mô Hình Quan Hệ .............25
D.4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG....................................26
D.4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHO HÀNG ...................................26
E.
Thiết Kế
ơ Sở Dữ Liệu..........................................................................................27
E.1. CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT.................................................................27
1
Quản lý quán Café
www.khotrithuc.com
E.2. MÔ HÌNH DỮ LIỆU.............................................................................31
N
3
X
Y
N
N
ÌN
NG DỤNG ........................................................32
3.1. CÁC FORM CỦA CHƢƠNG TRÌNH..................................................32
3.1.1. Giao Diện Đăng Nhập ...........................................................32
3.1.2. Giao Diện Menu Bán Hàng ( Menu Chính)...........................32
3.1.3. Giao Diện Kho.......................................................................33
3.1.4. Giao Diện Quản Lý Thông Tin Nhân Viên.............................33
3.1.5. Giao Diện Chấm Công Nhân Viên.........................................34
3.1.6. Phiếu Tính Tiền......................................................................34
3.1.7. Giao Diện Thống Kê Doanh Thu...........................................35
3.2. MỘT SỐ ĐOẠN CODE........................................................................35
3.2.1. Code Kết Nối Csdl..................................................................35
3.2.2. Code Tìm Form Kiếm Nhân Viên...........................................35
3.2.3. Code In Hóa Đơn...................................................................36
3.2.4. Code Chuyển Số Thành Chữ..................................................37
N
4
ỔNG KẾT.................................................................................................................39
2
Quản lý quán Café
www.khotrithuc.com
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế phát triển hiện nay trên thế giới khoa học và công nghệ luôn có
những thay đổi mạnh mẽ.Một phần trong đó là việc ứng dụng Công Nghệ Thông
Tin vào đời sống hàng ngày của con ngƣời. Loài ngƣời chúng ta đang hƣớng tới
thiết lập
một hành tinh thông minh. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của
CNTT
kết hợp với sự phát triển của mạng Internet đã kết nối đƣợc toàn thế giới lại
với nhau thành một thể thống nhất. Nó đã trở thành công cụ đắc lực cho nhiều
ngành nghề : giao thông, quân sự, y học…và đặc biệt là trong công tác quản lý nói
chung và quản lý quán Cafe nói riêng.
Trƣớc đây khi máy tính chƣa đƣợc ứng dụng rộng rãi các công việc quản lý
đều đƣợc thực hiện một cách thủ công nên rất tốn thời gian, nhân lực cũng nhƣ tài
chính. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã giúp cho
việc quản lý đƣợc thực hiện một cách dễ dàng hơn, giảm chi phí, thời gian…
Qua quá trình khảo sát một vài quán cafe, em đã xây dựng lên đề tài quản lý
quán Cafe với mong muốn giúp cho việc quản lý đƣợc thực hiện một cách dễ dàng
hơn, thuận tiện và giảm thiểu đƣợc các sai xót.
Nhờ sự quan tâm, hƣớng dẫn của Cô Nguyễn Thị Huyền Nhƣ, chúng em đã
từng bƣớc nghiên cứu và vận dụng các kiến thức đã đƣợc học để tìm hiểu, phân tích và xây
dựng đƣợc chƣơng trình quản lý đáp ứng tƣơng đối một số các yêu cầu đặt ra.Tuy nhiên,do
kiến thức còn hạn chế nên chƣơng trình vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy,
chúng em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của tất cả các thầy cô và các bạn để có
thể từng bƣớc xây dựng chƣơng trình ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Huyền Nhƣ và các thầy cô Khoa
KT-CN đã giúp chúng em.
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
quangdanger Trả lời Thích   0 8/11/2022 4:11:27 AM
Sao không down được nhỉ?
quanghao98 Trả lời Thích   0 4/9/2023 7:22:29 AM
Hay hy vọng sẽ có nhiều đồ án hơn
thientam2829 Trả lời Thích   0 6/28/2022 8:45:36 PM
thật tuyeejy vời xin cảm ơn
Ireneng_1705 Trả lời Thích   0 3/12/2023 6:29:17 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
LongBasa Trả lời Thích   0 5/30/2022 11:36:20 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
kay57201 Trả lời Thích   0 4/14/2022 4:13:37 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
trantri2k2 Trả lời Thích   0 6/7/2022 12:08:16 AM
Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời.
minhanne Trả lời Thích   0 10/18/2022 8:06:46 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
Tiennn1234 Trả lời Thích   0 5/12/2022 8:02:35 AM
Like
tqn2000 Trả lời Thích   0 3/15/2022 9:59:23 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
INGGG Trả lời Thích   0 6/25/2022 12:03:30 AM
tài liệu hay xin ca,xin ơn vì đã chia sẻ cho tôi
Ultrcjzn Trả lời Thích   0 9/14/2022 11:35:05 AM
cảm ơn vì đã chia sẻ tài liệu ạ
ducthang Trả lời Thích   0 4/2/2023 7:47:23 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
trantri2k2 Trả lời Thích   0 6/7/2022 12:07:15 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
qwwer12 Trả lời Thích   0 5/7/2022 7:09:32 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
15 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (12)
Tài liệu tốt (3)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
2/26/2022 3:07:56 AM
tài liệu rất thiết thực, cảm ơn
3/15/2022 9:58:54 AM
Thật tuyệt vời. Cảm ơn đã cho tôi xem
4/16/2022 9:46:44 PM
em xin chân thành cảm ơn ạ
4/23/2022 6:24:52 AM
Tài liệu thự sự có ích
5/14/2022 8:54:18 AM
quá ha. cám ơn bạn
5/14/2022 8:54:56 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
5/14/2022 9:06:54 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ cho tôi
5/14/2022 9:08:20 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả vì đã chia sẻ cho tôi
5/28/2022 2:48:17 PM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
6/2/2022 7:44:16 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tô
6/7/2022 11:03:18 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
6/17/2022 2:45:05 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi
6/17/2022 2:46:45 AM
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn hãy cho tôi link
6/25/2022 12:02:05 AM
tài liệu hay.xin cảm ơn
6/25/2022 12:03:55 AM
Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời.

 
LINK DOWNLOAD

Do-an-tot-nghiep-CNTT-Quan-ly-quan-Cafe.pdf[1.59 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự