Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19      361      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
1n0ntq
Danh mục
Chính trị học
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
23
Dung lượng
0.62 M
Lần xem
361
Lần tải
19
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh slide 1

Tài liệu Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh slide 2

Tài liệu Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh slide 3

Tài liệu Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh slide 4

Tài liệu Đề tri trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
www.srasgroup.com
thudong106@yahoo.com
Câu
1.
Thân
phụ
Hồ
Chí
Minh

cụ
Nguyễn
Câu
16.
Nguyễn Tất Thành đã
tham
dự
cuộc
Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
iểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
1862
Thiên vào thời gian nào?
Câu
2. Thân
mẫu
Hồ
Chí
Minh

Hoàng Thị
5/1908
Loan. Bà sinh năm nào?
Câu 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học
1868
thêm tiếng Pháp vào thời gain nào?
Câu 3.
Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn
Sinh
9/1909
Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri
Câu 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường
huyện thuộc tỉnh nào?
Dục Thanh vào thời gian nào?
Bình Định
9/1910 – 2/1911
Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh
Câu 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên
Sắc, cụ mất năm nào?
tàu Amairan Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng
1929
Nha Rồng Sài Gòn để lấy hang và chở khách đi
Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh
Mác-xây khi nào?
Sắc, cụ qua đời ở đâu?
5/6/1911
Cao Lãnh
Câu 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cúư
Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn thời gian
Loan, bà mất năm nào?
nào?
1901
5/6/1911
Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị
Câu 21. Nguyễn Tất thành ra đi tìm đường cứu
Loan, bà mất ở đâu?
nước lúc bao nhiêu tuổi?
Huế
21 tuổi
Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị
Câu 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên
Loan, bà sinh được mấy người con?
đất Pháp vào thời gian nào?
4
6/7/1911
Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất
Câu 23. Nguyễn Tất Thành nói: “ Tôi muốn ra
vào năm nào?
nuớc ngoài xem nước Pháp và các nước khác
1895
làm như thế nào, tôi sẽ quay trở về giúp đồng
Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào
ào chúng ta “. Câu nói đó vào thơi gian nào?
làng “ cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất
6/1911
Thành vào thời gian nào?
Câu 24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi
1901
tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình
Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2
ày nguyện vọng muốn vào học ở trường thuộc
vào năm nào?
địa?
1906
9/1917
Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn
Câu 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
Tất Thành là ai?
1911 - 1912
Nguyễn Sinh Sắc
Câu
26.
Nguyễn
Tất
Thành

Anh
thời
gian
Câu13.
Nguyễn
Tất
Thành
vào
học

trường
nào?
Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?
1914 – 1917
9 /1906
Câu 27. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn
Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc
Tất Thành đã làm những công việc gì?
học Huế vào năm nào?
Phụ bếp, cào tuyết, đốt lò, bán báo, thợ ảnh.
1907 -1908
Câu 28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “ Yêu sách
Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc
của nhân dân Việt Nam “ tới hội nghị Vécxay
với khẩu hiệu:” Tự do- Bình đẳng- Bác ái “ vào
vào thời gian?
năm nào?
18/6/1919
1905
- 1 -
www.srasgroup.com
thudong106@yahoo.com
Câu29. Nguyễn Ái Quốc đọc:” Sơ thảo lần thứ
nhất Luận Cương về vấn đề dân tộc và thuộc
địa “ của V.I. Lenin vào thời gian nào?
7/1920
Câu 30. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội Tua, tán
thành Quốc Tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng
Sản Pháp khi nào?
12/1920
Câu 31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành
có được về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng
đọc tác phẩm của ai?
Vônte, Rútxô, Mông tex kiơ
Câu 32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã Hội Pháp
năm nào?
1919
Câu 33. Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần
thứ nhất của Đảng Cộng Sản Pháp vào năm
nào?
1921
Câu 34. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần
thứ 2 của Đảng Cộng Sản Pháp vào năm nào ?
1922
Câu 35. Nguyễn Ái Quốc đến ở nhà số 9, ngõ
Côngpoanh thuộc quận 17, Pari khi nào?
7/1921
Câu 36. Nguyễn Ái Quốc tham gia ban nghiên
cứu thuộc địa của Đảng cộng Pháp , làm trưởng
tiểu ban Đông Dương năm nào?
2192
Câu 37. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ
mấy tham gia vào Đảng Cộng Sản Pháp trong
thời gian từ 12/1920 đến 6/1923?
Thứ nhất
Câu 38. Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng
sang lập, ra số đầu tiên khi nào?
1/4/1922
Câu 39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái
Quốc vào thời gian nào?
Khi Bác tham gia sang lập Đảng Cộng Sản
Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920
Câu 40. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái
Quốc khi đang ở đâu?
Pháp
Câu 41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái
Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào?
L. Humanite
Câu 42.”Lu ận c ương của V.I.Lênin làm cho tôi
ất cảm động, phấn khởi , sang tỏ, tin tưởng biết
ao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một
mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói
trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị
đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng
ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta “.
Nguyễn Ái Quốc nói câu đó khi đang ở đâu?
Paris, Pháp
Câu 43. Thay mặt hội những người Việt Nam
yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội
Nghị Vecxay Bản yêu sách của nhân dân Việt
Nam gồm mấy điểm?
8 điểm
Câu 44. Vở kịch con Rồng tre được Nguyễn Ái
Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó
là năm nào?
5/1922
Câu 45. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp
và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc
đang học ở Pari trong đó có:
Triệu Thế Viêm
Câu 46. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết
về sự việc vua Khải Định sang Pháp năm 1922?
Con Rồng tre, Lời than vãn của bà Trưng
Trắc, Vi Hành.
Câu 47. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung
Ương Đảng Cộng Sản Pháp lưu ý cần có sự
qun tâm đúng mức vấn đề thuộc địa vào thời
gian nào?
7/1923
Câu 48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất
của nông dân thuộc địa tại Quốc Tế nông dân
vào thời gian nào?
10/1923
Câu 49. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu
vào năm nào?
1923
Câu 50. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ Ban Phương
Đông, quóc tế Cộng Sản, được mời đếb dự mít
tinh và nói chuyện tại Hồng trường ( Mátxcơva )
vào thời gian nào?
1/5/1924
Câu 51. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V
Quốc tế Cộng Sản vào thời gian nào?
1924
- 2 -
www.srasgroup.com
thudong106@yahoo.com
Câu 52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạng tại
Câu 64. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “ là một
trường đại học Phương Đông Liên xô vào thời
con đĩa có 1 cái vòi bàm vào giai cấp vô sản ở
gian nào?
chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp
1923 - 1924
vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết chết con vật
Câu 53. Năm 1923 – 1924, tại Liên Xô, Nguyễn
ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu
Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào?
người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia lại vãn
Quốc tế nông dân, Quốc tế Cộng sản, Quốc
tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật
tế thanh niên
vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt sẽ mọc ra” câu
Câu 54. Nguyễn Ái Quốc viết bài “ Lênin và các
nói trên trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái
dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?
Quốc?
Pravda
Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 55. . Nguyễn Ái Quốc viết bài “ Lênin và các
Câu 65. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “ Hội
dân tộc thuộc địa” khi đang ở đâu?
liên hiệp các dân tộc bị áp bức” vào năm nào?
Liên Xô
1925
Câu 56. Để chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản
Câu 66. Nguyễn Ái Quốc tổ chức “ Hội liên hiệp
Việt
Nam,
Nguyễn
Ái
Quốc
đã
từ
Liên

về
các dân tộc bị áp bức” khi đang ở đâu?
Trung Quốc năm nào?
Quảng Châu, Trung Quốc
1924
Câu 67. Tại Quãng Châu ( Trung Quốc ) Nguyễn
Câu 57. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm “
Ái Quốc đã mở nhiều lớphuấn luyện đào tạo cán
Tâm tâm xã” ở đâu?
ộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những
Quảng Châu, Trung Quốc
năm nào?
Câu
58.
Hồ
Chí
Minh
đã
cải
tổ
Tâm
tâm

1925 – 1927
thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào
năm nào?
Câu 68. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại
1925
các lớp huấn luyện cán bộ tuyên truyền của hội
Câu 59. Trong số các đồng chí sau, ai là người
lien hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và
đã găp Hồ Chí Minh năm 1925?
xuất bản thành tác phẩm gì?
Hồ Tùng Mậu
Đường cách mệch
Câu 60. Nguyễn ái Quốc đã thành lập hội Việt
Câu 69. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm
Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào?
nối tiếng của V . I . Lênnin : “không có lí luận
6/1925
cách mệnh thì không có cách mệnh vận động …
Câu 61. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân
chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng
Pháp” được xuất bản lần đầu tiên năm nào?
cách mệnh mới nổi trách nhiệm cách mệnh tiền
1946
phong” câu nói được ghi ở trang đầu tiên của
Câu 62. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân
cuốn sánh nào?
Pháp”
được
nhà
xuất
ản
Sự
thật
dịch,
in
a
Đường cách mệnh
tiếng Việt vào thời gian nào?
Câu 70. “Công nông là góc cánh mệnh, còn học
1960
trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn
Câu 63. Tác phẩm “ Bản án chê độ thực dân
cách mệnh của nông thôn” . Nghuyễn Ái Quốc
Pháp” được nhà xuất bản đầu tiên ở Việt Nam
viết câu đó trong tác phẩm nào?
ằng tiếng nào?
Đường cách mệnh
Pháp
cấu 71. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải
lien lạc tất cả những đảng cách mạng trong thế
giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”.
Cấu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác
phẩm mào?
Đường cách mệnh
- 3 -

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-tri-trac-nghiem-tu-tuong-Ho-Chi-Minh.pdf[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự