Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm học 2014 - 2015

Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 21      616      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rqmotq
Danh mục
Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 9
Thể loại
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
616
Lần tải
21
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm học 2014 - 2015

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm học 2014 - 2015 có đáp án giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức Tiếng Anh hiệu quả, từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới đạt kết quả cao.
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 60 phút
(Ngày thi: 13/7/2014)
Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, C hoặc D
Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài
(Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu gì)
PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS
Choose the word, phrase or expression that best completes each sentence (5.0 points):
1. Your uncle lives in London, _________?
A. isn’t he            B. doesn’t your uncle        C. didn’t he               D. doesn’t he
2. Teacher: “May I introduce myself to you. My name’s John Smith.” Student: “_________. I’m Anne Hathaway.”
A. I am fine, thank you                                 B. Oh, that’s good
C. Pleased to meet you.                               D. Hope to see you again
3. _________it was extremely cold and wet, Peter’s grandfather went fishing in the sea.
A. However          B. Because                       C. Although              D. Therefore
4. Jenny wishes she _________5 inches taller.
A. is                   B. will be                           C. were                    D. has been
5. Old Jack used to _________ 20 cigarettes a day.
A. smoked          B. smoke                          C. smoking               D. be smoking
6. The man _________ is watering some trees over there is a doctor.
A. who               B. whom                           C. whose                   D. which
7. Boy: “Ms. Thomson, thank you very much for taking me to school.” Ms. Thomson: “_________.”
A. Good idea      B. You’re welcome            C. Well-done              D. You’re right
8. Mr. Brown has worked in this factory _________ 2002.
A. in                  B. since                           C. for                         D. from
9. “Who will look _________ the baby when we are away, Jane?” the husband asked.
A. at                  B. into                             C. up                         D. afte
10. When John was small, he did not like _________ho
or films.
A. watching        B. watch                          C. being watched       D. to watching
11. This car _________ in Japan seven years ago.
A. is made         B. made                          C. has been made      D. was made
12. “Your performance was excellent, Lily! You danced very _________,” said the instructor.
A. beautiful        B. beauty                        C. beautifully              D. beautify
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Dương PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS
I. (5.0 points): 0.25 point for each co
ect answe
1. D           2. C             3. C              4. C                5. B
6. A           7. B             8. B              9. D               10. A
11. D         12. C           13. A             14. D             15. A
16. B         17. A            18. C            19. B              20. C
PART B: READING
(2.5 points): 0.5 point for each co
ect answe
1. Sydney is (the most exciting city in Australia).
or, Sydney is Australia’s most exciting city.
or, It is Sydney.
or, Sydney
2. 1624 passengers (from Britain a
ived in Sydney in 1788).
    or, In 1788, 1624 passengers from Britain a
ived in Sydney.
3. The population of Sydney / It is about 4 million people today.
   or, Today Sydney has a population of about 4 million people.
   or, Today there are about 4 million people in Sydney.
   or, About 4 million people.
4. No, it is not.
5. (The Sydney Ha
or Bridge / It was built) in 1932.
PART C: WRITING
I. (1.5 point): 0.25 point for each co
ect answe
1. I wish I had time to visit my old friends.
2. The homework has just been done (by us).
3. The little girl asked her father where he would go that Sunday.
4. The books which were written by To Hoai are very interesting.
5. Because the test was easy, Tom finished it early.
6. If you do not study hard, you will not pass the final examination.
or, If you do not study hard, you will fail the final examination.
or, If you study hard, you will pass the final examination.
II. (1.0 point):
1. Form:
Co
ect form of a paragraph (0.1 point)
2. Task fulfillment:
Task completed with relevant information (0.2 point)
Well-organized (0.2 point)
3. Language:
Accurate grammar (0.2 point)
Appropriate vocabulary (0.2 point)
Co
ect spelling and punctuation (0.1 point)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-THPT-mon-Tieng-Anh-tinh-Hai-Duong-nam-hoc-2014-2015.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự