Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 55      1205      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
dxyntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Toán cao cấp C3, đề thi trắc nghiệm
Ngày đăng
19/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
5
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1205
Lần tải
55
  DOWNLOAD

Tài liệu bao gồm 40 câu trắc nghiệm đề thi toán cao cấp C3

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3 slide 1

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3 slide 2

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3 slide 3

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3 slide 4

Tài liệu Đề thi thử trắc nghiệm toán cao cấp C3 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

1 1


 
n n
3 2
n 2n z
x
x
y
y
1

1 11
1
2
1

z π π

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT
ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KỲ
Tên học phần: TOÁN CAO CẤP C3
Thời gian làm bài:75
phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Chuỗi  2  1  (, là tham số) hội tụ khi và chỉ khi:
n1
A.
B. > 3 và
C. > 3 và > 0
D. > 0.
Câu 2: Cho chuỗi n1 (n 1)4n1 ( là một tham số ) hội tụ khi và chỉ khi:
A. > 0
B. 0
C. > 1
D. 1
Câu 3: Cho chuỗi un . Mệnh đề nào sau đây đúng?
n1
A. Nếu un 0 khi n thì chuỗi trên hội tụ
B. Nếu un 0 khi n thì chuỗi trên phân kỳ.
C. Nếu chuỗi trên phân kỳthì un 0 khi n
D. Nếu chuỗi trên hội tụ thì un 0 khi n
Câu 4: Cho hàm số z = arccoty . Tính x
A. − x2 +y2
B. x2 +y2
C. − x2 +y2
D. − x2y + y3
Câu 5: Cho hàm số f(x,y) =
xy
1− x2 −y2
không liên tục tại điểm nào dưới đây
A. 2;− 2
B.

1 ;
3
1
2
C. (0;0)
D. (0;-1)
Câu 6: Dùng vi phân cấp 1 tính gần đúng giá trị ln1,01
0,98.
A. 0
B. 60
C. 300
D. 150
Câu 7: Số điểm dừng của hàm số z = x3 +y3 −3xy là
A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
1
Câu 8: Tìm giới hạn lim (1− xy)2xy+y2
(x,y)(1,0)
A.
e
B.
1
e
C. e
D. 1
Câu 9: Cho hàm số z = ln(x siny). Tính y 12; 4
A.
1
2
B.
3
C. 1
D. 0
Trang 1/5 - Mã đề thi 132

,

1


z
xy
2
1
2
y
1
3
x y
3
x y
3
x y
x + y + 2
2 2
2
1
f
x2 +y2 +1 −1
Câu 10: Tìm a để hàm số f(x,y) = x2 +y2
a
(x,y) (0,0) liên tục trên 2 .
, (x,y) (0,0)
A. 2
B. 0
C. 1
D. 2
Câu 11: Tính vi phân cấp 2 của hàm z  sin2 x ey2
A. d2z  2cos2xdx2 ey2 (4y2 2)dy2
B. d2z  2sinxdx2 2yey2dy2
C. d2z  2cos2xdx2 2yey2dy2
D. d2z  cos2xdx2 ey2dy2
Câu 12: Cho hàm z  x6 y5 cos2 x 32y. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. z đạt cực đại tại M(0, 2).
B. z đạt cực tiểu tại N(0, -2).
C. z không có điểm dừng.
D. z có một cực đại và một cực tiểu.
Câu 13: Hàm số z(x,y) = ln
A. 2 \0,0
C. 2 \ (t,−t2)|t ∈ 
x2 + y4
liên tục trên
B. 2
D. 2 \ (t,−t4)|t ∈ 
Câu 14: Cho hàm số z = ln x2 + y2 . Tính x (1;1)
A. 0
B. −1
C. 1
D. 2
Câu 15: Tìm giới hạn lim 1+ x2 + y2 (1− cosy)
(x,y)(0,0)
A. 1
B. 2
C. 0
D. 2
Câu 16: Cho hàm số z  f(x,y)  sin(x y). Chọn đáp án đúng :
A. Các đáp án trên đều sai
B. z(6)3  sin(x y)
C. z(6)3  cos(x y)
D. z(6)3  sin(x y)
Câu 17: Cho hàm f(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục đến cấp hai tại điểm dừng M(x0;y0).Đặt
A  f ''xx(x0,y0),B  f ''xy(x0,y0),C  f ''yy(x0,y0),   B2 AC .
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu  0 và A đạt cực tiểu tại M.
B. Nếu   0 và A đạt cực đại tại M.
C. Nếu  0 và A > 0 thì f đạt cực tiểu tại M.
D. Nếu  0 và A > 0 thì f đạt cực đại tại M.
Câu 18: Tìm giới hạn lim (1+ x2)(y2 +1)
(x,y)(0,0)
A. 0
B. −1
C. 2
D. 1
2
Câu 19: Cho hàm số f(x,y) = sin(x −y). Tính xy
A. cos(x −y)
B. −sin(x −y)
C. sin(x −y)
D. −cos(x −y)
Trang 2/5 - Mã đề thi 132


3
1
1
1
1 1
1
y
π
π


x

2
2
n
x
n
x
n
x
n
x
Câu 20: Cho hàm z  x2 y ln y 2. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. z đạt cực tiểu tại M(0, -1).
C. z luôn có các đạo hàm riêng trên R2.
B. z đạt cực đại tại M(0, -1).
D. z có điểm dừng nhưng không có cực trị.
Câu 21: Chuỗi 2n có tổng S
n=1
ằng
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 22: Cho chuỗi có số hạng tổng quát: un  n(n 1),
n 1. Đặt sn = u1 + u2 + … + un. Kết
luận nào sau đâyđúng?
A. sn = 1 – n 1 và chuỗi hội tụ, có tổng s = 1
B. Chuỗi phân kỳ.
C. sn = 2 (1 – n 1) và chuỗi hội tụ, có tổng s = 2
D. sn = 1 + n 1 và chuỗi hội tụ, có tổng s = 1
Câu 23: Cho hàm số f(x,y) = sin(xy). Tìm giá trị f(−1,0) để hàm số liên tục tại (−1,0)
A. f(−1,0) = 0
B. f(−1,0) = 1
C. Mọi giá trị f(−1,0)∈  đều thỏa
D. f(−1,0) = −1
Câu 24: Cho hàm số f(x,y,z) = xy +(x2 +y2)arctanz . Giá trị hàm số tại điểm M(0;1;1)
A. 0
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 25: Miền xác định của hàm số f(x,y) = arcsin(3x −y2) là
A. Df = (x,y)∈ 2 | −1 3x −y2 1 B. Df = 
C. Df = (x,y)∈ 2 | 0 3x −y2 1 D. Df = 2
Câu 26: Miền xác định của hàm số
f(x,y) =
4 −x2 −y2 − 4 x2 +y2 −1 là tập hợp những điểm
nằm trên đường tròn tâm O(0;0) với bán kính
A. 0 R 4 B. 1 R 4
C. 1 R 2
D. 0 R 2
Câu 27: Cho hàm số z = xy + x +y. Tính dz(0,0)
A. 2
B. dx +dy
C. 2(dx +dy)
D. 0
Câu 28: Miền giá trị của hàm số f(x,y) = e−x2 −y2 là
A. (0;1)
B. (0;1]
C. [0;1]
D. [0;1)
Câu 29: Cho hàm số z = ey . Tính xz (t,t) với t 0
A. et2
B. t2
C. 1
D. et−2
Câu 30: Cho hàm số z  f(x,y) e2x3y .Chọn đáp án đúng
A. z(n)  5ne2x3y
B. z(n)  2ne2x3y
C. z(n)  3ne2x3y
D. z(n) e2x3y .
Câu 31: Biết f(x +y,x −y) = xy. Tìm f(x,y)
Trang 3/5 - Mã đề thi 132

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
nghiakt123 Trả lời Thích   0 4/10/2022 7:45:10 PM
ok tốt rất chi tiết và cụ thể

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-trac-nghiem-toan-cao-cap-C3.pdf[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự