Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      489      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ukmotq
Danh mục
Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A
Thể loại
Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
489
Lần tải
5
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Nhằm giúp các bạn học sinh thử sức trước kì thi Quốc gia 2015, thuvienmienphi.com xin giới thiệu đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn Hóa, luyện thi đại học môn Hóa tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
 
ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hợp kim Mg-Cu bằng axit HNO3, sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 (ở đktc, ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác). Biết tỉ khối của B so với hiđro bằng 19. Thành phần % theo khối lượng của Mg trong hợp kim là
A. 50,00 %.            B. 22,77%.              C. 27,27 %.            D. 72,72%.
Câu 2: Liên kết 3 trong phân tử N2 bao gồm
A. 3 liên kết σ.                               B. 3 liên kết π.
C. 2 liên kết σ và 1 liên kết π.          D. 1 liên kết σ và 2 liên kết π.
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu đươc 6,72 lít khí X duy nhất ở đktc. Giá trị của m và khí X là
A. 7,2 và H2.                  B. 4,8 và H2.                  C. 7,2 và SO2.                D. 3,6 và SO2.
Câu 4: Phân tử tinh bột được cấu tạo từ
A. Các gốc β fructozơ.   B. Các gốc β glucozơ.    C. Các gốc α fructozơ.    D. Các gốc α glucozơ.
Câu 5: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm ba muối và chất rắn Y chỉ chứa một kim loại. Biết dung dịch X có khả năng tác dụng được với HCl tạo kết tủa trắng. Ba muối trong X là
A. Fe(NO3)3, Zn(NO3)2 và AgNO3.               B. Fe(NO3)2, Zn(NO3)2 và AgNO3.
C. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3.               D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và Zn(NO3)2.
Câu 6: Cho dãy các chất sau: axit axetic, anđehit fomic, ancol benzylic, cumen, etylaxetat, glucozơ, etylamin. Số chất trong dãy có thể tác dụng với Cu(OH)2 là
A. 3.                   B. 2.                    C. 4.                   D. 5.
Câu 7: Trong công nghiệp HNO3 được điều chế theo sơ đồ sau
NH3 O2 NO O2 NO2 O2, H2O HNO3 -----------> → ----------> t0, xúc tác     Nếu ban đầu có 10 mol NH3 và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80% thì khối lượng HNO3 thu được là
A. 322,56 gam     B. 630 gam           C. 504 gam          D. 787,5 gam
Câu 8: Dung dịch B chứa 0,02 mol Na+, 0,02 mol Cl-, x mol K+ và y mol CO32-. Cô cạn B thì thu được 2,55 gam muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,01 và 0,02.   B. 0,02 và 0,01.     C. 0,02 và 0,02.      D. 0,01 và 0,015.
Câu 9: Nung m gam hỗn hợp gồm NH4HCO3 và (NH4)2CO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 13,44 lít khí NH3 (đktc) và V lít khí CO2 (đktc). Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thì thu được 20 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ X lại thu được thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là
A. 35.                 B. 53.                  C. 36.                     D. 37.
Câu 10: Tách nước ancol X thu được sản phẩm duy nhất là 3-metylpent-1-en. Hãy lựa chọn tên gọi đúng của X.
A. 4-metylpentan-1-ol.      B. 3-metylpentan-1-ol.     C. 3-metylpentan-2-ol.     D. 3-metylpentan-3-ol.
Câu 11: Cho 8,8 gam anđehit axetic (CH3CHO) tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 21,6.             B. 4,32.                 C. 10,8.                 D. 43,2.
Câu 12: Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH≡CH. Tên thay thế của X là
A. 3-metylbut-1-en.         B. 2-metylbut-3-in.            C. 3-metylbut-1-in.           D. 2-metylbut-3-en.
Câu 13: Cho các dung dịch muối sau: Zn(NO3)2, MgCl2, FeCl3, CuSO4, AlCl3. Nếu thêm vào từng dung dịch đó dung dịch NH3 dư, rồi thêm tiếp dung dịch KOH dư thì số kết tủa thu được là
A. 4.                  B. 2.                      C. 1.                     D. 3.
Câu 14: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là
A. 18,9.             B. 19,8.                  C. 9,9.                   D. 37,8.
Câu 15: Cho axit HCl lần lượt vào từng dung dịch chứa các chất sau: AgNO3, KNO3, NaOH, Na2CO3, NH3, K2SO4, NaHCO3 số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là
A. 6                   B. 5                       C. 3                       D. 4
Câu 16: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí Cl2 và O2 (ở đktc) phản ứng vừa đủ với 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg. Sau phản ứng thu được 33,7 gam hỗn hợp 4 chất rắn. Thành phần % về khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là
A. 64,36%.         B. 38,58%.             C. 96,53%.             D. 35,64%.
Câu 17: Cho dãy các chất sau: Fe, Na, CaO, Na2O, Fe(OH)2, NH4NO3, KOH, xenlulozơ, HCl, MnO2, C2H5OH, số chất có thể tan trong nước ở nhiệt độ thường là
A. 6.                  B. 9.                        C. 7.                      D. 8.
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch H2SO4 10 % vừa đủ thì thu được dung dịch Y. Biết nồng độ của ZnSO4 trong Y là 6,324%. Nồng độ của MgSO4 trong Y là
A. 8,03%.           B. 7,07%.               C. 7,70%.                 D. 8,30%.
Câu 19: Cho phản ứng thuận nghịch sau:
N2 + 3H2 → 2NH3 ← ∆H = -92kJ. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch khi
A. tăng nhiệt độ.   B. tách NH3 ra.       C. thêm N2.              D. giữ nguyên áp suất.
Câu 20: Một số vùng đất canh tác thường bị chua cây trồng khó phát triển do không thể thích ứng với môi trường có pH thấp. Để khử chua người ta thường dùng chất nào sau đây
A. phân lân.        B. đá vôi.                C. phân đạm.            D. vôi tôi.
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học 1
C
11
D
21
D
31
A
41
A
2
D
12
C
22
C
32
C
42
A
3
C
13
B
23
C
33
C
43
D
4
D
14
A
24
A
34
B
44
C
5
A
15
B
25
A
35
C
45
B
6
A
16
A
26
D
36
B
46
A
7
C
17
C
27
C
37
B
47
A
8
B
18
B
28
A
38
D
48
D
9
A
19
A
29
A
39
D
49
B
10
B
20
D
30
D
40
B
50
B

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-Hoa-hoc-truong-THPT-Dong-DauA-Vinh-Phuc.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự