Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa (lần 2)

Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      403      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qqlotq
Danh mục
Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1
Thể loại
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
403
Lần tải
1
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa (lần 2)

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa (lần 2) có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh, tăng cường rèn luyện các dạng bài thi để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia đang tới gần.
Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Ngữ Văn trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (lần 2)
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 trường THPT Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1  
Họ và tên thí sinh:......................................
SBD.....................................................................
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA
LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề 123
Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. controlled               B. returned                     C. formed                     D. convinced
2. A. search                   B. confer                        C. prefer                       D. suffe
3. A. organise                B. promise                      C. paradise                   D. realise
4. A. thus                      B. thick                           C. think                        D. thin
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the following questions.
5. The government made serious attempts to raise the …………of living.
A. standard                    B. cost                           C. level                          D. mode
6. “ What’s the answer to problem two”? “I don’t know and even ………..I wouldn’t tell you.”
A. I did                           B. though I did                C. if I did                        D. if I do
7. “ Let’s go out for a coffee, Lan?” Huong said. – Lan: “……………”
A. Ok                             B. That sounds great       C. It’s a good ideas         D. A, B, C are co
ect
8. Not having written about the required topic, ______ a low mark.
A. my presentation was given                                B. the teacher gave me
C. the teacher gave                                               D. I was given
9. ______I might, I couldn’t open the door.
A. Try as                        B. However hard              C. As try                         D. No matte
10. ………., the interviewer asks the interviewees about their education background and others.
A. Traditionally                B. Tradition                     C. Traditional                   D. Traditionalism
11. “ Would you mind if I smoke?” – “………………..”
A. Never mind                  B. Yes, Please don’t       C. Not at all                     D. Yes, Please do
12. She apologized ……….me……….her lateness.
A. zero/about                   B. with/of                       C. to/for                            D/ zero/fo
13. After you have turned over the soil, weeded, and…………it, you’ll be ready to plant.
A. cultivating                    B. cultivation                  C. cultivate                        D. cultivated
14. The woman must be responsible ……….taking care of the children.
A. for                              B. of                              C. to                                  D. with
15. It is essential that he……….accepting responsibility.
A. starts                         B. starting                      C. to start                          D. start
16. “ Can you wait while I run into the li
ary?” “Ok, ……….you hu
y.”
A. even though                B. as long as                  C. when                            D. unless
17. The GCSE stands……………General Certificate of Secondary Education.
A. for                              B. by                             C. from                              D. to
18. The consultant…………….was hired to advise us never really understood our situation.
A. who                            B. whom                        C. whose                           D. which
19. Olivia booked a babysitter………………..she could go out for the evening.
A. but                             B. so                              C. so that                          D. hence
20. She has just gotten………….with some international volunteer students.
A. contact                      B. acquaintance               C. friendship                      D. relationship
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh 1. D
2. D
3. B
4. A
5. A
6. C
7. D
8. D
9. A
10. A
11. C
12. C
13. D
14. A
15. D
16. B
17. A
18. A
19. C
20. B
21. C
22. B
23. B
24. D
25. D
26. D
27. D
28. A
29. B
30. A
31. A
32. B
33. A
34. D
35. C
36. A
37. A
38. B
39. A
40. B
41. D
42. A
43. A
44. A
45. D
46. C
47. D
48. A
49. D
50. B
51. D
52. A
53. C
54. A
55. D
56. B
57. D
58. B
59. D
60. C
61. A
62. D
63. B
64. A
65. D
66. A
67. D
68. B
69. C
70. A
71. D
72. A
73. B
74. C
75. A
76. C
77. C
78. C
79. D
80. D
- Hết -

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-gia-2015-mon-Tieng-Anh-truong-THPT-Tinh-Gia-1A-Thanh-Hoa-lan-2.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự