Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Nông Cống 1 (lần 1)

Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      353      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
vcmotq
Danh mục
Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1
Thể loại
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
353
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Nông Cống 1 (lần 1)

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Nông Cống 1 (lần 1) có cấu trúc tương đương đề thi chính thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo, giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện thi Tiếng Anh tốt nhất.
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên Huế
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I
TỔ TIẾNG ANH
ĐỀ CHÍNH THỨC
 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN THI: TIẾNG ANH – LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. Borough           B. Rough                C. Sough                    D. Tough
Question 2: A. Schools           B. Shares               C. Attempts                D. Believes
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the following questions.
Question 3: A. Technology     B. Economics         C. Achievement            D. Dependent
Question 4: A. Necessary      B. Endangered        C. Humidity                   D. Incredible
Question 5: A. Electronic       B. Insurance           C. Understand               D. Expedition
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the following questions.
Question 6: The last person _____ will have to turn off the lights.
A. leaving                 B. have left                  C. to leave               D. left
Question 7: This shirt is ______ that one.
A. much far expensive than                          B. a bit less expensive
C. as much expensive as                             D. not nearly as expensive as
Question 8: My friend bought ___________ from a shop on Tran Phu street.
A. a nice
own leather belt                           B. a
own nice leather belt
C. a leather
own nice belt                           D. a nice leather
own belt
Question 9: _________ does not circle around the earth was proven by Galileo.
A. That the rest of the universe                      B. Since the rest of the universe
C. As the rest of the universe                        D. The rest of the universe
Question 10: A: I think it is a good idea to have three or four generations living under one roof.
                    B: _________ Family members can help each other a lot.
A. That's wrong.                                           B. I couldn't agree any more.
C. I don't agree.                                            D. It's not true.
Question 11: Ann: How well you are playing, Peter! Peter: _________.
A. Say it again. I like to hear your words         B. Thank you too much
C. Many thanks, that's a nice compliment       D. I think so. I'm proud of myself
Question 12: The teacher as well as his students____________ at the school meeting yet.
A. not a
iving         B. a
ived                       C. hasn’t a
ived         D. haven’t a
ived
Question 13: "Why wasn't your boyfriend at the party last night?"
                    -  "He ______ the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker."
A. was to attend                                            B. may have attended
C. should have attended                                 D. can have attended
Question 14: Giving up smoking is just one of the ways to ______ heart disease.
A. throw off            B. put off                        C. push off                 D. ward off
Question 15: For lunch, I always have something quick and easy: a sandwich, a salad, toast and the __________.
A. same                B. similar                        C. like                        D. rest
Question 16: It is essential that Alice __________ about his responsibilities in the meeting tomo
ow.
A. must remind      B. will be reminded          C. will remind              D. be reminded
Question 17: The use of computers aids in teaching, __________ the role of teachers is still very important.
A. because            B. although                     C. yet                         D. so that
Question 18: _____ that Marie was able to retire at the age of 50.
A. So successful was her business,             B. So was her successful business,
C. Her business was successful                   D. So successful her business was,
Question 19: - “Can I ca
y these suitcases into the room for you?”
                    - “______”
A. Can you? That’s very kind.                     B. You can’t, I think!
C. No, you can’t.                                        D. Yes, you can.
Question 20: My mother ______ me against staying late night after night to prepare for exams.
A. encouraged       B. warned                      C. recommended            D. reprimanded
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh 1. A
2. C
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. A
10. B
11. C
12. C
13. B
14. D
15. C
16. D
17. C
18. A
19. A
20. B
21. C
22. D
23. A
24. B
25. D
26. A
27. A
28. D
29. C
30. B
31. B
32. A
33. C
34. D
35. B
36. D
37. A
38. C
39. C
40. A
41. D
42. C
43. B
44. B
45. B
46. A
47. C
48. A
49. C
50. C
51. D
52. B
53. C
54. D
55. C
56. D
57. C
58. C
59. A
60. C
61. D
62. D
63. A
64. C
PHẦN VIẾT (2 điểm)
I. (0,5 điểm)
Question 65: You play tennis better than I do.
Question 66: I haven’t seen Peter since I was in Thanh Hoa City
Question 67: Despite her saying that she would come, I don’t think she ever will.
Hoặc Despite the fact that she said that she would come, I don’t think she ever will.
Question 68: Nigel is considered to be the the best racing driver in the world.
Question 69: Nam said that if he didn’t receive her letter the next day/ the following day/ the day after, he would phone her.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-thu-THPT-Quoc-gia-2015-mon-Tieng-Anh-truong-THPT-Nong-Cong-1-lan-1.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự