ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

Giáo dục đại cương,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 22      852      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zgxntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Đề thi
Thể loại
Ngày đăng
3/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
852
Lần tải
22
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề thi môn toán cao cấp 1 dành cho sinh viên hệ Cao Đẳng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng slide 1

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng slide 2

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng slide 3

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng slide 4

Tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

.
lim

dx
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 1
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
lim
x+
3x4 −2
x8 +3x+4
lncosax
x0 lncosbx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 ,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
2x+1 −5x−1
10x
. x2 sin2xdx
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + xy – x + y - 3
a.T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 3

y = x – 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 2
1
1
3
3
2
2
−1
;
1
B = −1
2
−1
2
−3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
, T×m (A.B)-1
lim
.
lim

2
+1
9


Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 2
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
x + x2 +...+ xn −n
x1 x −1
sinmx
xπ sinnx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑒�𝑥 𝑥2+2. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
x3 1− xdx
1
. e
x dx
C©u 4 .
Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 4xy + 2x -3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 0

x + y = 3
C©u 5. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ma trËn nghÞch ®¶o
x − y + z =1
2x + y + z = 2
2x + y + 2z = 0
lim
lim
dx

Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 3
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
sinx −sina
xa x −a
.
x+
x +3 x + 4 x
2x +1
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑥,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
e3x +1
ex +1
.
dx
1+ex
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 2xy – 2y + 3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng: x = - 2 ; y = 0

x + y = 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 0
0
2
1
0
−3
2
1
;
1
B = −1
2
−1
2
−3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
, T×m (A.B)-1

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-MoN-TOAN-CAO-CAP-1-Cao-Dang.pdf[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự