Đề thi kết thúc môn HM biến phức năm 2013 trường Đại học khoa học tự nhiên

Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      373      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s5yntq
Danh mục
Ngành Khoa học - Kỹ thuật,Đề thi
Thể loại
Đề thi ,kết thúc, môn, HM, biến phức ,năm 2013 ,trường, Đại học, khoa học tự nhiên
Ngày đăng
28/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
1
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
373
Lần tải
0
  DOWNLOAD

Đề thi kết thúc môn HM biến phức năm 2013 trường Đại học khoa học tự nhiên

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi kết thúc môn HM biến phức năm 2013 trường Đại học khoa học tự nhiên

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi kết thúc môn HM biến phức năm 2013 trường Đại học khoa học tự nhiên slide 1


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

To‚n-C‹-Tin
------------ - ---
R
1 1
1

x
si x
2
Tr›Œng §„i häc Khoa häc Tø nhi“n
Khoa-------------------- häc
CØng hoµ x• hØi chæ nghÜa ViÖt Nam
§Øc l¸p - Tø do---H„nh phóc
§Ò thi kÕt thóc m«n häc
M«n: hm biÕn phłc
SŁ tÝn chØ : 3 tc. §Ò sŁ: 1
Dµnh cho kho‚: K51 Ngµnh: To‚n S› ph„m
ThŒi gian lµm bµi: 120 phót
C'u 1. Ph‚t biÓu vµ chłng minh fiiÒu kiÖn c˙n vµ fiæ fiÓ mØt hµm lµ C-kh¶ vi.
h×nh cæa hµm f(z) = z2 + |z|2
X—t tÝnh chØnh
C'u 2. T×m ‚nh x„ b¶o gi‚c biÕn b¤ng n»m ngang {0 } víi hai nh‚t c¾t theo trôc
¶o [0,πi/4] vµ [3πi/4,πi] l“n b¤ng n»m ngang {0 }.
C'u 3. B»ng viÖc x—t hµmphô f(z) = eiz2 trong h×nhqu„t {0 6 |z| 6 R; 0 6 arg(z) 6 π/4}
+∞
(R
1) h•y tÝnh tÝch ph'n cos(x2)dx.
0
C'u 4. ‚p dông lý thuyÕt th˘ng d› fiÓ tÝnh c‚c tÝch ph'n sau fi'y:
1.
I =
Z
(1 + z2)(ez + ez−2 + ez+4 )dz
|z|=3
2.
Z +∞ 3
J = 0 x2 + 1dx
3.
K = Z0+∞ x(xn+ 1)dx.
-------------------------------------
C‚n bØ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× th“m.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-ket-thuc-mon-HM-bien-phuc-nam-2013-truong-Dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien.pdf[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự