Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Ngành Công nghệ thông tin,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 39      1449      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
r3yntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Đề thi
Thể loại
Đề thi, kết thúc, học phần môn, tin học ,ứng dụng, trường, Đại học, Kinh tế, và, Quản trị kinh doanh
Ngày đăng
27/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
7
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1449
Lần tải
39
  DOWNLOAD

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD PHÒNG THKD BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (Thao tác trực tiếp trên máy tính – Thí sinh được sử dụng tài liệu)

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh slide 1

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh slide 2

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh slide 3

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh slide 4

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG
(Thao tác trực tiếp trên máy tính – Thí sinh được sử dụng tài liệu)
PHÒNG THKD
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
ĐỀ SỐ: 1
Thời gian 30 phút
Câu 1: (1 điểm)
Format đĩa mềm A. Đặt nhãn đĩa là tên của thí sinh. Tạo một thư mục trong
ổ đĩa C theo dạng sau: C:\Tenthumuc.
Trong đó tenthumuc là lớp của thí sinh. Ví dụ: C:\
K3A1.
Giải các bài tập sau trong phần mềm Excel mỗi câu trên một sheet riêng và ghi file vào thư mục
vừa tạo ở câu 1 theo dạng C:\Tenthumuc\tenfile.xls. Trong đó ten file là họ tên thí sinh. (Không
có dấu tiếng Việt, không có dấu cách trong tên file). Ví dụ C:\K3A1\NguyenVanAn.xls
Câu 2:
(3,5 đ)
Thống kê năng suất của một loại cây trồng và lượng đầu tư cho cải tạo đất (trđ/ ha) tại một tỉnh
X trong vòng 11 năm ta thu được bảng số liệu sau:
Năng suất
0.2
2
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
Đầu tư
0
20
21
21
23
25
25
26
28
30
30
31
a. Hãy nhận xét mối quan hệ giữa loại cây trồng và lượng đầu tư. Với mức ý nghĩa 10%, kiểm
định xem quan hệ này có mở rộng được không?
. Với độ tin cậy 90% hãy tìm hàm hồi quy ước lượng của năng suất và lượng đầu tư giả sử
chúng có mối quan hệ tuyến tính.
c. Kết quả này có mở rộng cho tổng thể được không? Các hệ số của hàm hồi quy có ý nghĩa
không khi mở rộng mô hình? Có nhận xét gì về hàm hồi quy?
d. Ước lượng năng suất trung bình khi mức đầu tư cho cải tạo đất là 10 trđ/ ha
Câu 3: (5,5 đ)
Một công ty sở hữu 3 máy công cụ ký hiệu A1, A2, A3 với các số liệu sau
Chi phí cốđịnh ($/nChi phí biến đổi ($/sp)
Số SP/ngày max có tSố lượng máy
A1
200
1.5
40
8
A2
275
1.8
60
5
A3
325
1.9
85
3
Yêu cầu 1 ngày là 750 sp.
1.
Hỏi cần phải điều độ mỗi ngày bao nhiêu máy mỗi loại và mỗi máy sản xuất bao nhiêu sản
phẩm để chi phí sản xuất là nhỏ nhất.
2. Kết quả bài toán thay đổi thế nào nếu nhu cầu của thị trường là 850 sp/ngày
3. Nếu chi phí cố định của máy A giảm xuống còn 150 $/ngày thì kết quả thay đổi thế nào?
4. Nếu số máy A3 tăng thành 8 thì bài toán thay đổi thế nào?
5. Nếu năng suất của máy A2 giảm xuống còn 50 sp/ngày thì bài toán thay đổi thế nào?
Copy thư mục đã tạo ở câu 1 vào đĩa mềm A và nộp bài
Thông qua trưởng bộ môn
Trần Công Nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG
(Thao tác trực tiếp trên máy tính – Thí sinh được sử dụng tài liệu)
PHÒNG THKD
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
ĐỀ SỐ: 2
Thời gian 30 phút
Câu 1: (1 điểm)
Format đĩa mềm A. Đặt nhãn đĩa là tên của thí sinh. Tạo một thư mục trong
ổ đĩa C theo dạng sau: C:\Tenthumuc.
Trong đó tenthumuc là lớp của thí sinh. Ví dụ: C:\
K3A1.
Giải các bài tập sau trong phần mềm Excel mỗi câu trên một sheet riêng và ghi file vào thư mục
vừa tạo ở câu 1 theo dạng C:\Tenthumuc\tenfile.xls. Trong đó ten file là họ tên thí sinh. (Không
có dấu tiếng Việt, không có dấu cách trong tên file). Ví dụ C:\K3A1\NguyenVanAn.xls
Câu 2 (3 điểm)
Người ta đo mức độ bụi trong một xí nghiệp dệt ở 3 phân xưởng được số liệu sau:
PX1
PX2
PX3
T1
37
69
60
T2
47
100
86
T3
40
98
67
T4
92
T5
95
T6
98
Ở mức ý nghĩa 0,02 có thể kết luận rằng mức độ ô nhiễm bụi của ba phân xưởng là như nhau
không? Có thể mở rộng mô hình này cho toàn nhà máy không?
Ở mức ý nghĩa nào thì đảo lại kết luận
Câu 3 (6 điểm)
Một công ty cần gia công gỗ với 3 loại máy bào P1, P2, P3. Thời gian gia công không được quá 3
giờ. Số liệu về các loại máy và chi phí gia công như sau
Chi phí Độdày tối đa gia công
Tốc độbào (ft/phút)
($/giờ)
được (inch)
P1
5
$150
6
P2
7
$190
4
P3
8
$225
2
Yêu cầu từng loại gỗ cần gia công như sau
Chiều dày
1"
2"
3"
5"
số lượng (ft)
500
800
600
300
1. Cần phải sử dụng những máy nào với thời gian mỗi máy là bao nhiêu để chi phí sản xuất là
nhỏ nhất? Tổng chi phí là bao nhiêu?
2. Nếu số lượng gỗ 1’’ tăng thành 800 ft thì kết quả bài toán thế nào? Tổng chi phí là bao nhiêu
3. Nếu máy P2 chỉ có thể làm 2 giờ thì tổng chi phí thay đổi thể nào?
4. Bài toán thay đổi thế nào nếu chi phí sản xuất của P3 giảm còn $200/h
Copy thư mục đã tạo ở câu 1 vào đĩa mềm A và nộp bài
Thông qua trưởng bộ môn
Trần Công Nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG
(Thao tác trực tiếp trên máy tính – Thí sinh được sử dụng tài liệu)
PHÒNG THKD
BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
ĐỀ SỐ: 3
Thời gian 30 phút
Câu 1: (1 điểm)
Format đĩa mềm A. Đặt nhãn đĩa là tên của thí sinh. Tạo một thư mục trong
ổ đĩa C theo dạng sau: C:\Tenthumuc.
Trong đó tenthumuc là lớp của thí sinh. Ví dụ: C:\
K3A1.
Giải các bài tập sau trong phần mềm Excel mỗi câu trên một sheet riêng và ghi file vào thư mục
vừa tạo ở câu 1 theo dạng C:\Tenthumuc\tenfile.xls. Trong đó ten file là họ tên thí sinh. (Không
có dấu tiếng Việt, không có dấu cách trong tên file). Ví dụ C:\K3A1\NguyenVanAn.xls
Câu 2 (3 điểm) Trong điêu tra mức sông dân cư năm 2004 (VHLSS2004) người ta cho răng chi
tiêu cho lương thưc cua cư dân không phu thuôc vao đia ban dân cư. Ở mức y nghia 5% hay kiêm
đinh nhân đinh trên, sử dung cac sô liêu điêu tra sau:
Đơn vi tinh nghin đ/hô/năm
Vung 1
Vung 2
Vung 3
Vung 4
1932
940
1757
1128
2181
2424
2351
910
1440
1630
3238
2930
1652
1304
1641
1809
474
2126
1848
1623
1172
2547
1790
988
1680
767
1948
1637
1456
4056
1126
1512
2033
1047
Với mức ý nghĩa bao nhiêu thì đảo lại kêt luận?
Co thê mở rông mô hinh trên cho tông thê được không? Tai sao?
Câu 3 (6 đ)
Công ty Đại Kim đang xem xét hai dư án loại trừ nhau có dong tiên như sau:
Đơn vị tính: ti đông
Cuối năm
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dư án A
-150
-30
50
50
50
80
85
Dư án B
-200
50
50
55
50
55
60
Suất chiết khâu của dư án là 10% năm.
Yêu cầu:
a) Công ty nên chọn dư án nào (nếu dùng tiêu chuẩn NPV, chọn năm 2006 làm gốc)?
) Nếu số tiền đầu tư của dư án B phải vay với lãi suất 8% /năm và yêu cầu trả đều trong thời gian
thưc hiện dư án, bắt đầu trả từ đầu năm 2007 thì mỗi năm phải trả nợ bao nhiêu?
c) Giả sử dư án A, đến cuối nưm 2012 bán thanh lý TSCĐ thu được 20 tỉ đồng nữa, dư án B được 50 tỉ
đồng nữa thì dư án nào có IRR lớn hơn?
d). Giả sử lãi suất ở năm 2006 là 10% và cứ mỗi năm tăng 1% thì NPV của dư án A thay đổi thế
nào?
Copy thư mục đã tạo ở câu 1 vào đĩa mềm A và nộp bài
Thông qua trưởng bộ môn
Trần Công Nghiệp

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-ket-thuc-hoc-phan-mon-tin-hoc-ung-dung-truong-Dai-hoc-Kinh-te-va-Quan-tri-kinh-doanh.pdf[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự