ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Ngành QTKD - Marketing ,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 32      1012      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
o3yntq
Danh mục
Ngành QTKD - Marketing ,Đề thi
Thể loại
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, MÔN, TÀI CHÍNH, DOANH NGHIỆP, 1 HỌC VIỆN, NGÂN HÀNG
Ngày đăng
27/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
1012
Lần tải
32
  DOWNLOAD

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG slide 1

Tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG slide 2

Tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khoa, Bộ môn: Tài chính
Môn: Tài chính doanh nghiệp 1
Áp dụng cho hệ: ĐH và CĐ chính quy
Thời gian làm bài: 90’
Người ra đề: Phạm Thị Vân Huyền
Người duyệt:
Ngày chọn đề: 19/01/ 2010
Đại diện phòng đào tạo
Phần I : Lý thuyết
Câu 1 : ( 1,5 điểm) Lựa chọn phương án đúng nhất cho các câu sau:
1.
Khi mua một TSCĐ về dùng cho hoạt động kinh doanh:
a.
Tổng Nguyên giá TSCĐ không thay đổi, mức trích khấu hao tăng
.
Tổng Nguyên giá TSCĐ tăng, mức trích khấu hao không thay đổi
c.
Tổng Nguyên giá TSCĐ và mức trích khấu hao dều tăng
d.
Tất cả đáp án trên đều sai
2.
Mối giữa rủi ro và lợi nhuận là:
a.
Rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao
.
Rủi ro càng nhỏ lợi nhuận càng cao
c.
Rủi ro càng lớn lợi nhuận kỳ vọng càng cao
d.
Rủi ro càng lớn lợi nhuận sau thuế càng cao
3.
Tốc độ luân chuyển vốn lưu động được biểu hiện bằng chỉ tiêu
nào:
a.
Số lần luân chuyển vốn lưu động
.
Kỳ luân chuyển vốn lưu động
c.
Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc luân chuyển vốn
d.
Cả a và
4.
Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp gồm:
a.
Chí phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác
.
Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động tài chính
c.
Chí phí hoạt động tài chính và chi phí khác
d.
Tất cả các đáp án trên đều sai
5.Giá tính thuế GTGT của hàng hoá chịu thuế TTĐB là giá:
a. Chưa có thuế TTĐB
. Chưa có Thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT
c. Đã có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT
d. Đã có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT
6. Việc phân loại TSCĐ thành TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
thuộc về cách phân loại TSCĐ:
a. Theo mục đích sử dụng
. Theo tình hình sử dụng
c. Theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế
d. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 2: ( 1,5 điểm ) Hãy trả lời đúng, sai và giải thích các trường hợp
sau:
1.
Trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,
chi tiêu doanh thu bao gôm thuế GTGT đầu ra
2.
Khi mua một TSCĐ về dùng cho hoạt động phúc lợi thì tổng
Nguyên giá TSCĐ không thay đổi, mức trích khấu hao trong kỳ tăng
3.
TSCĐ có nguyên giá 240 triệu đồng dự định sử dụng trong 5 năm,
thực hiện khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều
chỉnh thì mức khấu hao luỹ kế đến năm thứ 3 là 212,67
4.
Tiền lương của quản đốc phân xưởng tính vào chi phí quản lý
doanh nghiệp
5.
Chí phí tân trang lại TSCĐ trước khi nhượng bán được tính vào chi
phí bán hàng
6.
Doanh nghiệp tiến hành sửa chữa lớn một TSCĐ có nguyên giá 345
triệu đồng, chi phí GTGT theo phương pháp khấu trừ. Vậy nguyên
giá TSCĐ này sau khi sửa chữa là 360 triệu đồng
Phần II: Bài tập ( 7 điểm)
Bài 1: (3,5 điểm ) Doanh nghiệp “ X” có tài liệu như sau: (đơn vị:
triệu đồng)
A.
Tài liệu năm báo cáo :
-
Số dư vốn lưu động bình quân các quý là: 2695, 2770, 2850, 2755
-
Năm báo cáo chỉ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A. Tổng doanh thu
thuần : 12150
-
Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm là 135
B.
Năm kế hoạch:
Dự kiến tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như sau:
1.Sản phẩm A:
-
Số lượng sản phẩm sản xuất 3420 SP. Số lượng sản phẩm kết dư
cuối kỳ 110 SP
-
Giá bán đơn vị sản phẩm( không VAT) là 6,24
-
Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm là 4,4 ( tăng 10% so với năm
áo cáo). CPBH và CPQLDN đều bằng 5% giá thành SX của số sản
phẩm tiêu thụ trong kỳ
2. SP khác: Tổng doanh thu thuần là 2780: Tổng giá thành toàn bộ là
1350
3. Số ngày luân chuyển bình quân VLĐ rút ngắn 10 ngày so với năm
áo cáo
Yêu cầu : 1. Tính tổng số thuế phải nộp năm kế hoạch
2. Tính vốn lưu động bình quân năm kế hoạch
Biết rằng: SP A chịu thuế TTĐB với thuế suất 20%, tất cả các SP đều
chịu thuế GTGT ( theo phương pháp khấu trừ ) thuế suất 10%. Thuế
suất thuế TNDN là 25%. VAT đầu vào được khấu trừ là 1200
Bài 2 ( 2,5 điểm) Doanh nghiệp X có tài liệu sau (Đơn vị : 100.000
đồng)
A.
Tài liệu đầu năm kế hoạch:
Tổng nguyên giá TSCĐ: 7.500 ( trong đó TSCĐ không phải trích khấu
hao có nguyên giá 540). Số khấu hao luỹ kế 2.400
B.
Năm kế hoạch: Tình hình biến động TSCĐ trong năm dự kiến như
sau:
-
Tháng 4: Khánh thành bàn giao một TSCĐ nguyên giá 240
-
Tháng 7: Thanh lý một TSCĐ nguyên giá 240 (đã hết hạn sử dụng
từ cuối năm báo cáo)
-
Tháng 9: Nhượng bán một TSCĐ nguyên giá 360, đã khấu hao được
30%
Tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân là 10%
Yêu cầu : Tính vốn cố định bình quân năm kế hoạch
Bài số 3: ( 1 điểm) Doanh nghiệp có tài liệu sau trong năm báo cáo:
(Đơn vị: triệu đồng)
1.
Số tiền khấu hao trích trong tháng 9 năm báo cáo là 45
2. Trong quý 4 năm báo cáo:
-
Tháng 10: Nhượng bán một TSCĐ nguyên giá 180. Tkh =8%, đã khấu
hao được 20%
-
Tháng 11: Mua một TSCĐ nguyên giá 312, Tkh = 10%
Yêu cầu: Tính tổng số tiền khấu hao trích trong quý 4 năm báo cáo
(Yêu cầu sinh viên nộp lại đề)

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

DE-THI-KET-THUC-HoC-PHAN-MoN-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP-1-HoC-VIEN-NGAN-HANG.pdf[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự