Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4      771      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
t3yntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Đề thi
Thể loại
Đề thi, kết thúc ,học phần ,môn, giải tích ,trường ,Đại học, Kinh tế TP.HCM ,năm, 2012
Ngày đăng
27/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
3
Dung lượng
0.33 M
Lần xem
771
Lần tải
4
  DOWNLOAD

Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TOÁN THỐNG KÊ ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K36 MÔN GIẢI TÍCH Thời gian làm bài: 90 phút

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012 slide 1

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012 slide 2

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012 slide 3


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

æ
÷
÷
ç
÷
ç
÷
ç
x
è ø
lim = - 1
B.
3 4
x + x
2
1 2
1 2
1 2
1 2 3
¢
¢
(
æ
ç
ç
ç
ö
÷
÷
÷
ç
ç
ç
ç
ç
÷
1
÷
÷
ç
÷
ç
÷
÷
ç
÷
ç
÷
÷
¢
(
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA TOÁN THỐNG KÊ
ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K36
MÔN GIẢI TÍCH
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 210
Họ và tên :......................................................................
Ngày sinh :..............................MSSV :..........................
CHỮ KÝ GT1
CHỮ KÝ GT2
Lớp
:..................................... STT : ………...................
THÍ SINH CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG RỒI ĐÁNH DẤU CHÉO (X) VÀO BẢNG TRẢ LỜI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ĐIỂM
A
B
C
D
Câu 1: Cho f có đạo hàm bậc 4 liên tục trong khoảng mở chứa xo .Chọn câu đúng nhất :
A. f(xo ) =0, f(xo ) =0, f(xo ) >0 f đạt cực đại tại xo .
B. f(xo ) =0, f(xo ) =0, f(xo ) =0,f (4)(xo ) 0 f đạt cực đại tại xo
C. f(xo ) =0, f(xo ) =0, f(xo ) 0 f đạt cực tiểu tại xo
D. Các câu kia đều đúng
Câu 2: Chọn câu đúng nhất :
A. limçx2 sin 1ö= 1
x® 0
arctan(x - 1)
x®1 x2 - 3x + 2
C. lim ln(1+ x2) =
x® 0
0
1
D. lim(ex -
x® ¥
1)x =
¥
Câu 3: Nghiệm riêng của phương trình vi phân : y−2y−3y =e3x
có dạng :
A. y =Ae3x
B. y = (Ax +B)e3x
C. y =Ax e3x
D. y =Axe3x
Câu 4: Nghiệm của phương trình vi phân : y+3y+2y =6ex là :
A. y =C e−x +C e−2x +ex , C1,C2 ∈
B. y =C ex +C e2x +e−x , C1,C2 ∈
C. y =C e−x +C e−2x −ex , C1,C2 ∈
D. y =C e−x +C e−2x +C ex , C1,C2,C3 ∈
Câu 5: Chọn câu đúng nhất :
A. (sin
31/ x ) =
cos 31/ x
2 31/ x
B. xx ) = x.xx- 1
C. ç x +
è
x +
¢
x ÷ =
ø
2
x +
1
x +
æ
1+
x è 2
1
x +
öæ ö
÷ 1+
x øè 2 x ø
D. log3 4arctan x ) =
log3 4
1+ x2
Trang 1/3 - Mã đề thi 210
dx=

B.
3
dx x −3


7 7
2
10

H =
f (M )
xyy
Câu 6: Cho hàm chi phí C =10Q2 +20Q +50
A. Độ co dãn tại Q =10là 220, chi phí biên tế tại Q =10 là 220
B. Chi phí biên tế tại Q =10 là 220, độ co dãn tại Q =10 là 1,5%.
C. Chi phí biên tế tại Q =10 là 220, độ co dãn tại Q =10 là 1,76
D. Các câu kia đều sai
Câu 7: Chọn câu đúng nhất :
+
A. x lnx = −1
e
+ xdx π
1+x4 2
0
+
C. x cos(x2)dx
0
hôi tụ
D. Các câu kia đều sai
Câu 8: Chọn câu đúng nhất :
A. exd(x2) =2ex (x −1)+C
B. cos2 xdx = cos3 x +C
C. x2 −2x −3 = ln x +1 +C
D. sinxd(sinx) = −cosx +C
Câu 9: Chọn câu đúng nhất :
A. (x2 sinx)(7) = −x2 cosx −2xC1 sinx +2C2 cosx
B. (x ex )(10) =ex (x2 +2C1 x +2)
C. (ex cosx)(3) =ex (cosx −sinx −cosx)
D. Các câu kia đều đúng.
Câu 10: Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân : y−2xy =2x
là :
A. y =Cex2 +1, C ∈
B. y =Ce−x2 , C ∈
C. y =Cex2 , C ∈
D. y =Cex2 −1, C ∈
Câu 11: Chọn câu đúng nhất :
A. Hàm y =
sinx
liên tục tại 0, khả vi tại 0
B. Hàm y = ex
liên tục tại 0, không khả vi tại 0.
C. Hàm y =
ln x
liên tục tại 0, không khả vi tại 0
D. Hàm y =
cosx
liên tục tại 0, không khả vi tại 0
Câu 12: Giả sử hàm z = f (x,y) có M(xo ,yo ) là điểm dừng và f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục
trên tập mở chứa M .
Đặt
fxx (M )
fyx (M)
fyy (M) , H1 = fxx (M) và
H2 = det(H). Khi đó:
A. H1 >0, H2 >0 f
C. H1 0, H2 >0 f
đạt cực đại tại M .
đạt cực đại tại M .
B. H1 0, H2 0 f đạt cực tiểu tại M .
D. H2 =0 f không đạt cực trị tại M
Câu 13: Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân : y =2x − x là :
Trang 2/3 - Mã đề thi 210
x C
9
x
d

d
d

o
2
A. y = 3 + x1
; C1 ∈
B. y = 2x3 +C1 ln x +C2 ; C1,C2 ∈
2
C. y = 9 +C1 lnx ; C1 ∈
D. Các câu kia đều sai.
Câu 14: Chọn câu đúng nhất :
sinx
A. dx x lntdt = ln(sinx)cosx −1
B. dx
x
esintdt =esin
0
x
0
C. dx 2x arctantdt = −2x ln2arctan(2x )
D. Các câu kia đều sai.
-----------------------------------------------
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Cho hàm sản xuất : Q =L1/2K1/2. Dùng phương pháp nhân tử Lagrange, xác định lượng lao
động L và lượng vốn K để cực tiểu hóa chí phí C =100L +0,01K
với ràng buộc Q =1000. Tính
iên tế và độ co dãn của C theo L
Câu 2. Viết khai triển Maclaurin của hàm y =sinx
đến cấp 5. Áp dụng tính gần đúng sin1 .
Trang 3/3 - Mã đề thi 210

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-ket-thuc-hoc-phan-mon-giai-tich-truong-Dai-hoc-Kinh-te-TP.HCM-nam-2012.pdf[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự