Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 2 năm 2011 - 2012 môn Hóa học

Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      261      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
idgotq
Danh mục
Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12
Thể loại
Đề thi học sinh giỏi
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
261
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 2 năm 2011 - 2012 môn Hóa học

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 2 năm 2011 - 2012 môn Hóa học.
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN (Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG II
MÔN THI: HÓA HỌC (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 10/11/2011
Câu 1 (2 điểm)
1. Sử dụng thuyết liên kết hóa trị (VB) và thuyết trường tinh thể (CF) để giải thích dạng hình học, từ tính của phức chất [Fe(CN)6]4-, Fe(CO)5 . Cho Fe(Z=26), C(Z=6), N(Z=7). O( Z=8 ).
2. Một đồng vị phân rã phóng xạ đồng thời theo 2 phản ứng:

Thực nghiệm cho biết từ 1mol 64Cu ban đầu, sau 25 giờ 36 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch HCl dư thì thu được 16gam chất rắn không tan.
Từ một lượng đồng vị 64Cu ban đầu, sau 29 giờ 44 phút lấy hỗn hợp còn lại hòa tan vào dung dịch KOH dư thì phần chất rắn không tan có khối lượng bằng 50,4% khối lượng hỗn hợp .
Tính các hằng số phóng xạ k1, k2 và chu kì bán rã của 64Cu .
3. Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Biết rằng độ dài liên kết C-C (kim cương) là 154pm, C-C (than chì) là 141 pm, khoảng cách giữa hai lớp than chì là 336 pm. Kim cương có cấu tạo lập phương tâm diện, ngoài ra còn có bốn nguyên tử nằm ở 4 hốc (site) tứ diện của ô mạng cơ sở và số nguyên tử cacbon trong một ô mạng tinh thể của kim cương gấp 4 lần số nguyên tử cacbon trong một ô mạng tinh thể than chì. Hãy tính khối lượng riêng của kim cương và than chì. (Biết NA = 6,02.1023. MC = 12).
Câu 2 (2,5 điểm)
1. Hỏi kết tủa  Ag2CrO4 có tan được trong dung dịch NH4NO3 không?
Cho: Kb(NH3) = 10-4,76; Ka(HCrO4) = 10-6,5. Tích số tan T(Ag2CrO4) = 10-11,8. Hằng số bền của phức β(AgNH3+) = 103,32
2. Cho dung dịch A gồm KCN 0,120 (M); NH3 0,150 (M) vào KOH 5.10-3 (M). Tính pH cuûa dung dịch A. Cho biết pKa(HCN) = 9,35; pKa (NH4+) = 9,24.
3. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên độ tan của các muối khó tan là pH. FeS là một ví dụ điển hình. Độ tan của nó bị ảnh hưởng bởi pH khi anion sunfua phản ứng với ion H+. Tính độ tan của FeS trong dung dịch axit có pH = 5,0. Biết hằng số phân li của axit H2S lần lượt là: K1 = 10-7,02, K2 = 10-12,9, T(FeS) =10-17,2 , *β = 10-5,92

Câu 3 (2 điểm)
1. Khi CO khử hơi nước ở nhiệt độ cao theo phản ứng:

a. Bắt đầu từ nhiệt độ 1100K, khi tăng thêm 1K thì hằng số cân bằng Kp của phản ứng giảm 0,32% . Tính ΔH0 của phản ứng ở 1100K .
b. Ở 1500K và 1atm , độ phân hủy của H2O(k) thành H2(k) và O2(k) là 2,21.10-4. Trong cùng điều kiện trên, độ phân hủy của CO2(k) thành CO(k) và O2(k) là 4,8.10-4. Tính Kp của phản ứng (1) ở nhiệt độ 1500K.
2. Phản ứng 2XO(k) + 2H2(k) -> X2(k) + 2H2O(k) tuân theo quy luật động học thực nghiệm: v = k[XO]2 [H2]. Cơ chế được đề xuất cho phản ứng này:

Cơ chế này có phù hợp với quy luật động học thực nghiệm? Tại sao?
Câu 4 (1,5 điểm)
1. Cho phản ứng tạo thành 1 mol H2O(k) từ H2(k) và O2(k) và các dữ kiện nhiệt động ở 250C và 1 bar.

  H2(k) O2(k) H20(k) S0 (J.K-1.mol-1) 130,684 205,138 188,83 C0p (J.K-1.mol-1) 28,824 29,35 33,58 Coi C0p không phụ thuộc vào nhiệt độ. Hãy tính ∆S0 của phản ứng trên ở 1000C.
2. Ở điều kiện chuẩn, entanpy phản ứng và entropy của các chất có giá trị như sau:
2NH3 + 3N2O → 4N2 + 3H2O                     ∆Ho298 = -1011kJ          (1)
N2O + 3H2 → N2H4 + H2O                         ∆Ho298 = -317kJ            (2)
2NH3 + O2 → N2H4 + H2O                         ∆Ho298 = -143kJ            (3)
H2 + O2 → H2O                                        ∆Ho298 = -286kJ             (4)
So298(N2H4) = 240J/mol.K, So298(H2O) = 66,6J/mol.K
So298(N2) = 191J/mol.K, So298(O2) = 205J/mol.K.
a. Tính entanpy tạo thành ∆Ho298 của N2H4, N2O và NH3.
b. Viết phương trình phản ứng cháy của hidrazin tạo thành nước và nitơ. Tính hằng số cân bằng phản ứng ở 298K.
Câu 5 (2 điểm).
Cho cân bằng: 
Thế khử tiêu chuẩn của: Au+/Au có E01 = 1,68V; Au3+/Au có E02 = 1,5V
a. Tính hằng số cân bằng K phản ứng (1) .
b. Tính nồng độ cation Au+ lớn nhất trong dung dịch Au3+ 10-3 mol.1-1.

c. Trong dung dịch có dư anion X-, Au+ tạo phức AuX2- (hằng số không bền K1).
Au3+ tạo phức AuX4- (hằng số không bền K2), dư ion X- có cân bằng sau:
 (hằng số cân bằng là K').
Viết biểu thức tính K' theo K, K1, K2
Cho biết: X- = Br-, pK1 = 12; pK2 = 32; X- = CN-, pK1 = 38; pK2 = 56. Dựa vào kết quả tính toán đưa ra kết luận gì?
Câu 6 (2 điểm)
1. Khi sự sống bắt đầu trên Trái Đất thì thành phần khí quyển gồm: khí А, CH4, NH3 và các khí khác, trong lúc đơn chất B hầu như không có. Do các quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể sống nên lượng khí A giảm trong khi đó B tăng. B có mặt nhiều ở khí quyển nhờ sự quang hóa (nA + nH2O -> nB + (CH2O)n). Lúc đầu, B tích tụ trong khí quyển, ion Fe2+ có mặt trong nước biển bị oxi hóa thành Fe3+. Tầng khí quyển bảo vệ Trái Đất khỏi tác dụng của tia tử ngoại chứa chất C, một dạng thù hình của B. Tất cả các biến đổi ở trên đã tạo nên sự sống đa dạng trên Trái Đất.
Trong các điều kiện xác định, hợp chất D có thể hình thành cả trong khí quyển và cơ thể sống. Các nguồn gốc dẫn tới sự lão hóa được phát sinh từ sự thoái biến của D. Chất D được tạo thành từ hai nguyên tố hiđro và oxi, có cả tính oxi hóa và tính khử.
a. Viết công thức của các chất A, B, C, D.
b. Viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng oxi hoá - khử:
(1) D + KI + H2SO4 ->  … ;                 (2) D + K2Cr2O7 + H2SO4 -> …
2. Sục khí H2S vào dung dịch X chứa Cd2+ 0,005 (M) và Co2+ 0,01M đến khi dung dịch bão hòa H2S 0,100 (M) . Để lượng Cd2+ trong dung dịch còn 10% mà CoS vẫn chưa kết tủa thì pH của dung dịch X nằm trong khoảng nào? Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể .
Cho H2S có Ka1 và Ka2 lần lượt là 10-7,02 và 10-12,90 , TCoS =10-20,4 , TCdS = 10-26

Câu 7 (1 điểm)
1. Một anken A (C6H12) có đồng phân hình học, tác dụng với Br2 (CCl4) cho dẫn xuất di
omua B. Chất B tác dụng KOH trong C2H5OH đun nóng cho ankadien C và ankin D. Ankadien C bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 đậm đặc, đun nóng cho ra axit axetic và khí cacbonic. Xác định công thức cấu tạo của A .
2. Hãy viết công thức cấu tạo từ A đến D. Trình bày cơ chế phản ứng từ phenol A

Câu 8 (3 điểm)
1. Khi đun nóng 2-metyl xiclohexan -1,3 - đion với but-3-en-2-on trong dung dịch kiềm (C2H5ONa) thu được một hợp chất hữu cơ (sản phẩm chính) có công thức C11H14O2. Hãy viết công thức cấu tạo của C11H14O2 và dựa vào cơ chế phản ứng giải thích quá trình tạo sản phẩm .
2. Hai hợp chất hữu cơ đa chức A và B đều có công thức phân tử C5H6O4 là đồng phân lập thể của nhau. Cả A, B đều không có tính quang hoạt, A có nhiệt độ sôi thấp hơn B. A, B đều tác dụng với NaHCO3 giải phóng khí CO2. Khi hiđro hóa A hay B bằng H2 với xúc tác Ni được hỗn hợp X gồm các chất có công thức C5H8O4. Có thể tách X thành hai dạng đối quang của nhau.
a. Lập luận xác định cấu tạo của A và B.
b. Viết công thức Fisher của hai dạng đối quang của X.
c. Cho A tác dụng với Br2/CCl4. Viết cơ chế phản ứng, viết công thức Newman, công thức phối cảnh, công thức Fisher của sản phẩm tạo thành.
3. Từ HCHO, CH3CHO và các chất vô cơ cần thiết. Hãy tổng hợp spiro[2.2] pentan.
Câu 9 (2,5 điểm)
1. D-Arabinozơ là đồng phân cấu hình ở C2 của D-ribozơ.
Để xác định cấu trúc vòng 5 hay 6 cạnh của nó, người ta thực hiện chuỗi phản ứng sau:

Hãy vẽ công thức Havooc (Haworth) dạng vòng của α- và β-D-Arabinozo
2. Thủy phân hoàn toàn polypeptit A thu được các amino axit: Val Trp Met2 Gly2 Lys Ala2 Ile Pro Asp Arg Tyr Cys. Thủy phân không hoàn toàn polypeptit A bằng enzim trypsin thì thu được các phân đoạn sau: Val- Trp- Met- Gly- Lys, Ala - Ile- Pro- Met- Asp- Arg, Tyr -Ala -Gly -Cys. Nếu dùng enzimchymotrypsin thì thu được: Ala – Gly – Cys, Met- Gly- Lys- Ala- Ile- Pro- Met- Asp- Arg- Tyr, Val-Trp .
Hãy xác định trình tự các aminoaxit trong polypeptit A.
3. Cho ba amino axit sau:

Hãy đề nghị giá trị pH để phân tách hỗn hợp các amino axit này bằng phương pháp điện di. Biết pHI của Pro= 6,3, Lys = 9,74 và Glu = 3,08
Câu 10 (1,5 điểm)
Một trong các phương pháp tổng hợp peptit là bảo vệ nhóm amin bằng axyl hóa benzylclocacbonat gọi là cacbobenzoxyclorua. Hãy dùng phương pháp này tổng hợp tripeptit Gly-Ala-Phe.
Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C13H24O .
- Ozon phân A thu được HOCH2CH=O , CH3[CH2]2COCH3 và CH3CH2CO[CH2]2CH=O.
- Nếu cho A tác dụng với
om theo tỉ lệ mol 1:1 rồi mới ozon phân sản phẩm chính sinh ra thì chỉ thu được hai sản phẩm hữu cơ ( trong đó có một hợp chất xeton ).
- Đun nóng A với dung dịch axit dễ dàng thu được sản phẩm B có cùng công thức phân tử với A, song khi ozon phân B chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất .
a. Xác định công thức cấu tạo của hợp chất A.
b. Viết cơ chế phản ứng chuyển hóa A thành B.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-hoc-sinh-gioi-tinh-Long-An-lop-12-vong-2-nam-2011-2012-mon-Hoa-hoc.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự