Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011

Tin học văn phòng,Luyện thi chứng chỉ A,B,C
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34      386      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xgxntq
Danh mục
Tin học văn phòng,Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Thể loại
đề thi ,chứng chỉ b, chứng chỉ b quốc gia, tài liệu
Ngày đăng
3/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
4
Dung lượng
1.79 M
Lần xem
386
Lần tải
34
  DOWNLOAD

Đề Thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia năm 2011

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011 slide 1

Tài liệu Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011 slide 2

Tài liệu Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011 slide 3

Tài liệu Đề thi Chứng Chỉ B Tin Học Quốc Gia 2011 slide 4


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Page 1 of 4
Đề thi:
CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: dd/mm/yyyy
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
Phần I: Các thành phần được cung cấp
Thí sinh được cung cấp tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu tại thư mục làm bài thi, bao gồm các thành phần sau:
§
Mô tả
Quản lý đơn đặt hàng tại một công ty bán hàng nội thất. Khách hàng khi mua hàng phải đặt hàng
trước, có thể đặt nhiều mặt hàng trong một đơn hàng.
§
Cấu trúc các bảng
Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.
KHACHHANG – Khách hàng
Field Name
Field Type
Field Size
Format
Description
MAKH
Text
4
Mã khách hàng
TENKH
Text
30
Tên khách hàng
SODT
Text
7
Số điện thoại
SODONDH
Numbe
Long Intege
Tổng số đơn đặt hàng
MATHANG - Mặt hàng
Field Name
Field Type
Field Size
Format
Description
MAHG
Text
4
Mã hàng
TENHG
Text
100
Tên hàng
DACDIEM
Text
50
Đặc điểm
DVT
Text
5
Đơn vị tính
DONGIA
Numbe
Double
Đơn giá
TONGSLDAT
Numbe
Long Intege
Tổng số lượng đặt
NHACUNGCAP – Nhà cung cấp
Field Name
Field Type
Field Size
Format
Description
MANCC
Text
4
Mã nhà cung cấp
TENNCC
Text
50
Tên nhà cung cấp
DIACHI
Text
50
Địa chỉ
SODONDH
Numbe
Long Intege
Tổng số đơn đặt hàng
DONDH – Đơn đặt hàng
Field Name
Field Type
Field Size
Format
Description
SODH
Text
5
Số đặt hàng
MANCC
Text
4
Mã nhà cung cấp
MAKH
Text
4
Mã khách hàng
NGAYDH
Date/Time
dd/mm/yyyy
Ngày đặt hàng
NGAYHG
Date/Time
dd/mm/yyyy
Ngày hẹn giao
TINHTRANG
Yes/No
Tình trạng (Yes: Đã giao,
No: Chưa giao)
TONGTG
Numbe
Double
Tổng trị giá
CTDONDH – Chi tiết đơn đặt hàng
Field Name
Field Type
Field Size
Format
Description
SODH
Text
5
Số đặt hàng
MAHG
Text
4
Mã hàng
GIAMGIA
Numbe
Single
Tỉ lệ giảm giá
SLDAT
Numbe
Intege
Số lượng đặt
GIADH
Numbe
Double
Giá đặt hàng
THANHTIEN
Numbe
Double
Thành tiền
about:blank
6/8/2011
Page 2 of 4
§
Quan hệ giữa các bảng
§
Dữ liệu mẫu
KHACHHANG
Makh
Tenkh
Sodt
Sodondh
KH01
Trung Tâm Tin Học Nam Phương
8357100
1
KH02
Nhà nghỉ Ngọc Quỳnh
8258637
1
MATHANG
Mahg
Tenhg
Dacdiem
Dvt
Dongia
Tongsldat
B005
Bộ bàn ăn ngoài trời, 6
Bàn gỗ giá trị, ghế gỗ
Bộ
4,000,000
5
ghế xếp (1.7x1m)
dầu
B015
Bàn máy tính
Mặt kính
Cái
1,200,000
30
B055
Bộ bàn nước loại nhỏ, 2
Gỗ dầu, mặt kính
Bộ
1,800,000
20
ghế
CTDONDH
Sodh
Mahg
Giamgia
Sldat
Giadh
Thanhtien
HD001
B005
0.05
5
3,799,999
18,999,995
HD001
B055
0.1
20
1,619,999
32,399,980
HD002
B015
0.1
30
1,079,999
32,399,970
DONDH
Sodh
Mancc
Makh
Ngaydh
Ngayhg
Tinhtrang
Tongtg
HD001
N001
KH01
15/11/2004
15/12/2004
Yes
51,399,975
HD002
N002
KH02
13/12/2004
13/01/2005
No
32,399,970
NHACUNGCAP
Mancc
Tenncc
Diachi
Sodondh
N001
Cty Sài Gòn Furniture & Decoration
Hai Bà Trưng- Q1-TPHCM
1
N002
Cty chế biến gỗ Đức Thành
Lý Tự Trọng-Q1-TPHCM
1
Phần II: Các yêu cầu phải thực hiện
Câu 1- Tạo truy vấn (1.5 điểm)
1.
Cập nhật cột Tổng trị giá (TONGTG) trong bảng DONDH, biết rằng: TONGTG=S(THANHTIEN) tương ứng
với từng đơn đặt hàng (0.5 điểm)
2.
Liệt kê những đơn đặt hàng trong tháng 12 năm 2004 của khách hàng Nhà nghỉ Ngọc Quỳnh, thông tin
gồm: Sodh, TenNCC, NgayDH, NgayHG, TinhTrang. Trong đó, Tình trạng thể hiện theo dạng: Yes: Đã
giao, No: Chưa giao (0.5 điểm)
3.
Thêm một chi tiết đơn đặt hàng mới vào bảng CTDONDH, giá trị như sau: (0.5 điểm)
o
o
SoDH: HD002
Mahg: Sẽ được cung cấp tại thời điểm thực thi câu truy vấn.
Câu 2- Thiết kế báo biểu (2 điểm)
-
Hãy thiết kế báo biểu có dạng sau:
about:blank
6/8/2011
Page 3 of 4
… tiếp theo cho các đơn đặt hàng khác
Hình 1: Báo biểu Đơn đặt hàng số xxxxx
Câu 3- Thiết kế và cài đặt màn hình (6.5 điểm)
Hình 2: Màn hình Đơn đặt hàng
§
Yêu cầu thiết kế (1.5 điểm)
-
Khi mới mở Form không cho phép chỉnh sửa dữ liệu trên Main Form, mờ đi 2 nút Cập nhật và Bỏ qua.
(0.25 điểm)
-
Khách hàng: Là Combo Box chứa tất cả khách hàng trong bảng KHACHHANG (lưu ý giá trị của field
cần lưu trữ) (0.25 điểm)
-
Nhà cung cấp: Là Combo Box chứa tất cả các nhà cung cấp có trong bảng NHACUNGCAP (lưu ý giá
trị của field cần lưu trữ) (0.25 điểm)
-
Tình trạng: Cho phép chọn 2 tình trạng là “Đã giao” và “Chưa giao” tương ứng với 2 giá trị Yes và No
của cột TINHTRANG. (0.25 điểm)
-
Đối với Sub Form: Chứa thông tin chi tiết của đơn đặt hàng hiện hành trên Main Form.
o
Mặt hàng: Là Combo Box chứa các mặt hàng chưa được đặt trong chi tiết của đơn đặt hàng hiện
hành (0.5 điểm)
§
Yêu cầu xử lý các chức năng (5 điểm)
-
Hai nút
: Dùng di chuyển mẩu tin về vị trí trước sau trên Main Form. Có hiển thị thông
áo lỗi khi không di chuyển được. (0.25 điểm)
-
Nút Thêm mới: Thêm mới 1 mẩu tin trên Main Form, di chuyển con trỏ vào ô Số đặt hàng, mờ các
nút
, Thêm mới, Hủy đặt hàng và sáng 2 nút Cập nhật, Bỏ qua. (0.5 điểm)
-
Nút Cập nhật: Thực hiện ghi mẩu tin trên Main Form, nếu thành công sẽ sáng lại các nút
, Thêm
mới, Hủy đặt hàng và mờ 2 nút Cập nhật, Bỏ qua. (0.5 điểm)
-
Nút Bỏ qua: Thực hiện không ghi mẩu tin trên Main Form, xử lý sáng mờ các nút như yêu cầu ở nút
Cập nhật. (0.5 điểm)
about:blank
6/8/2011

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-Chung-Chi-B-Tin-Hoc-Quoc-Gia-2011.pdf[1.79 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự