Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích

Luận văn - Đề tài tham khảo,Ôn thi Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7      322      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qcvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Ôn thi Cao học
Thể loại
Đề thi cao học, Viện Toán, Đại số và Giải tích
Ngày đăng
25/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.13 M
Lần xem
322
Lần tải
7
  DOWNLOAD

• Đề thi tuyển sinh sau đại học Viện Toán học đợt tháng 9 - 2012. Môn thi: Giải tích và Đại số

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích slide 1

Tài liệu Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích slide 2


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

n
p
2 2
x +y +
1
n
1
— THI TUYšN SINH SAU H VI›N TON H¯C ÑT THNG 9-2012
www.VNMATH.com
M˘N THI: GIƒI TCH
www.VNMATH.com
C¥u 1: Chøng minh r‹ng ph÷ìng tr…nh
x2011 + X(ak coskx +bk sinkx) = 0
k=1
Câ ‰t nh§t mºt nghi»m thuºc o⁄n [ ;], n l
mºt sŁ nguy¶n d÷ìng.
C¥u 2: T…m cüc trà cıa h m sŁ:
f (x;y) = ax +by +c1
Theo a;b;c. Bi‚t r‹ng c = 0
C¥u 3: X†t sü hºi tö •u cıa chuØi h m
X
nx
n=1 (x+1)(1+2x):::(1+ nx)
trong mi•n [0;"];" > 0:
C¥u 4: Cho (X;d1);(Y;d2) l c¡c khæng gian m¶tric v A l mºt t“p hæp ho n to n bà ch°n trong
X. Chøng minh r‹ng n‚u ¡nh x⁄ f : X ! Y li¶n töc •u tr¶n X th… f (A) l t“p hæp bà ch°n trong
Y.
C¥u 5: Gi£ sß A l mºt to¡n tß tuy‚n t‰nh giîi nºi tł khæng gian tuy‚n t‰nh ành chu'n X v o
khæng gian tuy‚n t‰nh ành chu'n Y v A l to¡n tß li¶n hæp cıa nâ. Chøng minh r‹ng:
1. N‚u A l
mºt to n ¡nh th… A l
mºt ìn ¡nh.
2. N‚u A l
mºt ìn ¡nh th… A(X) l
mºt t“p trò m“t trong Y.
3.
C¥u 6: Gi£ sß fe g l mºt cì sð trüc chu'n trong khæng gian Hilbert H. Y l mºt khæng gian
Banach, A : H ! Y l mºt to¡n tß tuy‚n t‰nh giîi nºi v chuØi P kAenk2 hºi tö. CMR: A l mºt
n=1
to¡n tß compact.
1
— THI TUYšN SINH SAU H VI›N TON H¯C ÑT THNG 9-2012
www.VNMATH.com
M˘N THI: „I S¨
www.VNMATH.com
B i 1: Trong khæng gian R3 cho h» vecto S = fx1 = (1;k;5);x2 = (2; 1;k);z = (3; 1;3)g
1. X†t t‰nh ºc l“p tuy‚n t‰nh v
phö thuºc tuy‚n t‰nh cıa h» tr¶n theo tham sŁ k.
2. Cho k = 1; H¢y x†t xem vecto b = (2;3;4) câ thuºc khæng gian con sinh bði h» S khæng?
B i 2: Cho ¡nh x⁄ tuy‚n t‰nh f : X ! Y.
1. Chøng minh r‹ng £nh cıa mºt h» phö thuºc tuy‚n t‰nh th… phö thuºc tuy‚n t‰nh. K‚t lu“n
t÷ìng tü vîi h» ºc l“p tuy‚n t‰nh câ óng khæng? Gi£i th‰ch?
2. N‚u X v
Y l
nhœng khæng gian vecto câ còng sŁ chi•u hœu h⁄n th… f l
ìn c§u khi v
ch¿
khi nâ l
to n c§u.
B i 3: Cho X l
mºt nhâm xyclic hœu h⁄n c§p n
1. Chøng minh r‹ng måi nhâm con cıa X •u l
xyclic.
2. Chøng minh r‹ng X flng c§u vîi nhâm cºng Zn.
B i 4: X†t t“p: X = a+bp 3ja;b 2 Z :
1. Chøng tä r‹ng X l
mi•n nguy¶n vîi c¡c ph†p cºng v
nh¥n thæng th÷íng.
2. Chøng tä r‹ng 1 + p 3;1 p 3;2 l
nhœng phƒn tß b§t kh£ quy cıa X. Tł â suy ra X
khæng l
v nh ch‰nh.
B i 5: X†t v nh a thøc Q[x] vîi Q l
tr÷íng sŁ hœu t.
1. Chøng minh r‹ng c¡c a thøc b“c 3 trong Q[x] l
§t kh£ quy khi v
ch¿ khi chóng khæng
câ nghi»m thuºc Q.
2. X†t t‰nh b§t kh£ quy cıa c¡c a thøc sau trong Q[x]: f (x) = 2x3 + 3x2 + 5x + 2; g(x) =
x4 x3 +2x+1.
2

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-cao-hoc-Vien-Toan-nam-2012-Mon-thi-Dai-so-va-Giai-tich.pdf[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự