Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế

Luận văn - Đề tài tham khảo,Ôn thi Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      210      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
acvntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Ôn thi Cao học
Thể loại
Đề thi cao học, đề thi cao học môn toán
Ngày đăng
25/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
4
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
210
Lần tải
2
  DOWNLOAD

Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế slide 1

Tài liệu Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế slide 2

Tài liệu Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế slide 3

Tài liệu Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế slide 4


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ


2
1 3 0


d → d −2d4 4 1

→ +
d d d

4 4 2


0
− −
12 42

1
2
x 0
1
2
1
1
2
2 2
1

'


Q
QQ QQ
−2
''


Q = 30
H 0
21
1
−2
http://www.onthicaohoc.com Mr c 097 267 0808
BÀI GII GI Ý
MÔN TOÁN KINH T 2012 – I HC M
Ph n Toán Cao C p ( 4 i m)
Câu 1. Cho h phương trình :
x1
x1
2x1
2x1
+x2
+2x2
−x2
+x2
−x3
−2x3
+3x3
−x3
3x4
+x4
+mx4
= 12
= 3
= 9
= 21
Tìm tt c các giá tr m h trên có nghim.
Gi i.
1
L p ma tr n m r ng A = (A|B)= 1

2
1
2
−1
1
−1
−2
3
−1
3 12d2 → d2 −d1 1
0 9 d3 → d3 −2d1 0
m 210
1
1
−3
−1
−1
−1
5
1
3 12 
−2 −9 
−6 −15
m −6 −3 
1
d3 →d3 + 3d2 0
0

1
1
0
0
−1
−1
2
0
3 12 
−2 −9  = A = (A' B')

m −8 −12
 h có nghim i u kin cn và là: r(A') = r(A) ⇔ m −8 ≠ 0 ⇔ m ≠ 8. Khi ó h có nghim duy nht.
lim l n(x)L'hospital lim 1/x = lim (−x)
lim x.ln(x) x→0+ x→0+ −1/x x→0+
Câu 2. Tính gii hn lim x =ex→0+ =e x =e = 1
x→0+
Câu 3. Công ty sn xut c quy n 1 loi sn phm trên 2 th trưng riêng bit. Vi i= 1, 2, gi Qi là khi lưng sn
phm cung cp cho th trưng th i, Pi là ơn giá trên th trưng th i và Ri là doanh thu trên th trưng th i, trong ó
doanh thu Ri = Pi * Qi .
Gi s Q1 = 70−P /10;
Q2 = 80−P /5. Hãy tìm các khi lưng sn phm Qi sao cho li nhu n
π = R +2R2 −Q2 + 30Q −100t giá tr cao nht, trong ó tng sn lưng Q =Q1 +Q2
Gi i.
P = 700−10Q1;
P = 400−5Q2
Hàm li nhu n ca công ty là π = −11Q1 −11Q2 −2QQ2 +730Q1 + 830Q2 −100
i u kin cn li nhu n t cc i là
πQ1 = 0
π' 2 = 0
⇔ −22Q1 −2Q2 +730 = 0 Q1 = 30
⇔ −2Q1 −22Q2 + 830 = 0 Q2 = 35
i u kin  li nhu n t cc i là
π'' = −22; π'' = −2;
1 1 1 2
H1 = −22; H2 = −22
πQ Q2 = −22  
−22 = 480. Do H2 > 0 nên li nhu n t cc i ti Q2 = 35
Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com
1
Mail: onthicaohoc.com@gmail.comx


1
6 B


T
B
i
7
1

40

16


1110
11


10

181

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
3
5
12
C
3
(
k k
C C C C C C C
1 2 3
3
3 3 3
C C C C
http://www.onthicaohoc.com Mr c 097 267 0808
0,4
Câu 4. Xét mô hình In-Out m gm 3 ngành vi ma tr n h s u vào là A = 0,4
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2
0,4
a) Nu ý nghĩa ca h s a31
 sn xut 1 ơn v u ra ca ngành 1 cn m t lưng nguyên liu u vào ca ngành 3 là a31=0,1
) Tìm mc sn lưng ca 3 ngành, bit yêu cu ca ngành m i vi 3 ngành trên là D= (16, 44, 73)
Gi i.
 
 1
Gi X = x2 là sn lưng u ra ca 3 ngành. Ta có mi liên h gia X và D ưc th hin qua phương trình:
x3
X = (I −A)−1 *D
 6
t B = 10(I −A) = −4
−1
−1
7
−1
−3 B11
−2. V y B−1 = detB B21
  31
B12
B22
B32

13
B23 ,Bij = (−1)+j det(Bij)
B33
Vì det(B) = 181≠ 0nên tn ti B−1
B11 = (−1)+1 −1
−2 = 40, Tương t ta tính ưc các Bij khác. V y B−1 = 18126

9
33
7
23
24
38
T
40
ó ta có (I −A)−1 = 10B−1 = 18126

9
33
7
23 40
24. V y X = (I −A)−1 .D = 26
38 11
9
33
7
2316 150
2444 = 200
3873 180
Ph n Xác su t (2 i m)
Câu 1: (1 )
M t h p có 5 bi tr!ng, 3 bi xanh và 2 bi ". T
h p này chn ra 3 viên bi.
a) Tính xác sut trong 3 viên bi này có ít nht m t viên bi màu tr!ng.
) T
3 viên bi trên chn ra 1 viên bi thì ưc viên bi màu tr!ng. Tính xác sut 2 viên bi còn li là 2 viên bi xanh.
Gi i.
a) Gi A là bin c ly ưc ít nht m t viên bi tr!ng. Khi ó A là bin c trong 3 viên bi ly ra không có viên bi tr!ng
nào (ch# là bi xanh hoc "). Ta có
P(A) = 1−P(A) = 1− C3 = 11
10
) Gi Tk là bin c có k bi tr!ng trong s 3 viên bi ly ra, k = 0,1,2,3. Ta có h bin c {T0, T1, T2, T3} là y . Gi B
là bin c ly ưc 1 bi tr!ng ln ly th hai (tc là ly ưc bi tr!ng trong 3 bi ly ra ln ly th nht). Áp d$ng công
thc xác sut y , ta có
P(B)= ∑P T )P(B /T )=
k=0
3 1 2 2 1 3 0
= 5 ×0 + 5 3 5 × + 5 3 5 × + 5 3 5 × = 0,5
10 10 10 10
Theo bài bin c B ã xy ra. Gi Ci là bin c có i bi xanh trong 2 bi còn li. Ta cn tìm P(C2|B). Ta có
Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com
2
Mail: onthicaohoc.com@gmail.com
C C
5
(
3
3C
1
(
10
( )
P B
     
2 −2 2
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
6 6
m
345
n
M

H :

0http://www.onthicaohoc.com Mr c 097 267 0808
1 2
P C2 |B)= P C2B)= 0,53 = 12
Câu 2: (1 )
M t sn phm ưc xem là t tiêu chun nu trng lưng X ca nó sai lch so vi trng lưng trung bình ca nó không
quá 2 g. Gi s X có phân phi chun vi lch chun là 1,21g. Sn phm sn xut ra ưc óng thành t ng kin 400
sn phm. Kin loi I là kin có ít nht 350 sn phm t tiêu chun. Tính xác sut m t kin hàng ưc sn xut ra là kin
hàng loi I.
Cho: F(1,65) = 0,45; F(1,67) = 0,4525; F(1,96) = 0,475;
F(2,05) = 0,48; F(2,18) = 0,4854; F(2,33) = 0,49
Gi i.
Theo bài X~N(m,s2) vi s=1,21(g). Gi A là bin c ly ưc 1 sn phm t tiêu chun.
P(A)= P(X −μ ≤ 2)= P(μ−2 ≤ X ≤ μ +2)= ϕσ−ϕ σ  = 2ϕ1,21 = 2ϕ(1,65)= 0,9.
Gi B là bin c ly ưc kin hàng loi I, gi Y là s sn phm t tiêu chun trong s 400 sn phm ca kin hàng. Khi
ó Y~B(n,p) vi n = 400, p = 0,9. Ta xp x# Y~N(m,s2) vi
m = 400×0,9 = 360, s2 = 36 suy ra s = 6.
P(B)= P(350 ≤Y ≤ 400)= ϕ400−360−ϕ350−360= ϕ(6,67)+ϕ(1,67)= 0,5 +0,4525 = 0,9525
Ph n Thng kê ( 4 i m )
Câu 1. Doanh nghip M công b dây chuy n sn xut linh kin A có 90% sn phm t tiêu chun k% thu t. Qua m t
cu c i u tra ng&u nhiên ngưi ta thy, trong 400 linh kin A do dây chuy n ca doanh nghip M sn xut ra có 345 linh
kin t tiêu chun k% thu t và 55 linh kin không t tiêu chun k% thu t.
a)
Vi tin c y 95%, hãy ưc lưng s linh kin A t tiêu chun k% thu t, bit r'ng tng s linh kin A do dây
chuy n này sn xut ra là 100.000 cái.
)
Vi mc ý nghĩa 5%, xét xem công b ca doanh nghip M có áng tin c y hay không?
Gi i.
a) Bưc 1: Gi fA là t( l linh kin A t tiêu chun k% thu t theo m&u kho sát
fA = nA = 400 = 0,8625
Bưc 2: Tra bng Laplace vi tin c y 95%, ta có ϕ(zα/2) = 0,475 ⇔ zα/2 = 1,96.
Bưc 3: Tính chính xác ε = zα/2 *
fA(1− fA) = 0,03375
Bưc 4: Vi tin c y 95% thì khong ưc lưng t( l s linh kin A t tiêu chun k% thu t là
pA ∈(fA −ε;fA + ε)= (0,82875;0,89625)
Vi tin c y 95% thì khong ưc lưng s linh kin A t tiêu chun k% thu t là
NA ∈(0,82875;0,89625)⇔ MA = 100000*(0,82875;0,89625)= (82875;89625)
) Bưc 1: Gi p0 là t( l linh kin A t tiêu chun k% thu t theo công b ca doanh nghip M
Gi pA là t( l linh kin A t tiêu chun k% thu t theo m t cu c i u tra

Ta cn kim nh cp gi thuyt: H1 :
pA = p0
pA ≠ p0
Bưc 2: Theo câu a) ta có fA = 0,8625
Bưc 3: Tra bng Laplace vi mc ý nghĩa 5%, ta có giá tr tra bng zα/2 = 1,96
Mail: onthicaohoc_toankinhte@yahoo.com
3
Mail: onthicaohoc.com@gmail.com

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-cao-hoc-truong-Dai-hoc-Mo-nam-2012-Mon-Toan-kinh-te.pdf[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự