Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang

Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7      494      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
spmotq
Danh mục
Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 11
Thể loại
Đề thi Tiếng Anh lớp 11 có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
494
Lần tải
7
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2015 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang có đáp án là tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11, giúp các bạn nâng cao kiến thức được học trong chương trình phổ thông. Mời các bạn tham khảo.
Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 2
 
 
 
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LẦN THỨ 4
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: TIẾNG ANH - Lớp: 11
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Họ và tên:……………………………..Lớp………..SBD………….… Phòng …….
(Thí sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi)
I. Choose the best options
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the co
ect answer to each of the following questions.
Câu 1. Young people _______ to succeed in life should work hard.
A. wanting                 B. who wanting                C. want                   D. wanted
Câu 2. Many governments are trying to control the population__________.
A. grown                   B. grow                           C. growth                 D. grew
Câu 3. James stays at home every evening ______ Friday.
A. except                  B. without                       C. apart                    D. but fo
Câu 4. Some people .................... at least four hours a day watching TV.
A. last                      B. use                            C. take                      D. spend
Câu 5. I wasn't properly dressed for the party and felt _______ about my appearance.
A. emba
assed        B. emba
assment           C. emba
ass             D. emba
assing
Câu 6. He feels that his book may make people more aware ___the role our emotions play in everyday life.
A. in                        B. of                               C. with                      D. about
Câu 7. Carlos was ________ the first prize in the essay competition.
A. disappointed        B. completed                   C. excited                 D. awarded
Câu 8. Mrs. Black: “ Thank you for your help .” Tim: “………………….”
A. You’re welcome    B. just for fun                  C. the same to you    D. How do you do
Câu 9. The football match was so dull that most of the _____ left at half-time.
A. attendants            B. audiences                  C. participants           D. spectators
Câu 10. This multi-sport event is an occasion when friendship and _____ are built and promoted.
A. knowledge            B. solidarity                     C. effort                    D. enthusiasm
Câu 11. "I'm really so
y, but I won't be able to come to your party." "__________".
A. What's the matter?                                      B. Just fine. Thanks.
C. Oh, that's too bad of you.                             D. I'm so
y, too. But that's OK.
Câu 12. We could have seen the movie if the tickets had not been so expensive.
A. We wanted to see the movie but the tickets were sold out.
B. The tickets were inexpensive, so we saw the movie.
C. We saw the movie even though the tickets were expensive.
D. We couldn't afford the tickets to see the movie.
Câu 13. The _______ about the weather was inco
ect. There was no rain last night.
A. prediction             B. predict                       C. predictable              D. predicted
Câu 14. " It was so kind of you to give me the flowers", Lan said to Minh.
A. Lan thanked Minh for giving her the flowers.
B. Lan thanked Minh on giving her the flowers.
C. Lan thanked Minh to give her the flowers.
D. Lan thanked Minh to be kind to give her the flowers.
Câu 15. We took ..................... of the fine weather and spent the day on the beach.
A. advantage              B. effect                        C. chance                    D. occasion
Đáp án đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 11 1. B
2. D
3. B
4. A
5. B
6. D
7. C
8. A
9. D
10. D
11. C
12. A
13. A
14. C
15. B
16. B
17. A
18. D
19. C
20. A
21. B
22. D
23. B
24. D
25. C
26. A
27. A
28. D
29. B
30. D
31. B
32. D
33. C
34. B
35. D
36. D
37. C
38. A
39. B
40. D
41. B
42. D
43. A
44. A
45. D
46. D
47. A
48. D
49. A
50. C
III. READING . Answer the questions (20 points)
1. It has increased more in modern time than in other ages of history.
2. He was an English economist
3. They are wars, famines, epidemics, and other disasters.
4. Because of recent advances in science and technology.
IV. (10 points)
1. existence
2. unlimited
3. consumption
4. pollutants
V. (20 points)
1. Unless Joe changes his ways, he will ruin his caree
2. She began studying Japanese 5 years ago
3. The police never found the money stolen in the ro
ery
4. Mr. Smith, whom I had come specially to see, said he was busy to speak to me.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-kiem-tra-kien-thuc-nang-cao-mon-Tieng-Anh-lop-11-truong-THPT-Viet-Yen-so-2A-Bac-Giang.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự