Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23      578      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
citntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Ngày đăng
5/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
81
Dung lượng
0.62 M
Lần xem
578
Lần tải
23
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp 1.1.1 Vay dài hạn ngân hàng - Vay dài hạn là một thỏa ước tín dụng dưới dạng hợp đồng diễn ra giữa người vay và người cho vay

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp slide 1

Tài liệu Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp slide 2

Tài liệu Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp slide 3

Tài liệu Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp slide 4

Tài liệu Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp
I. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp
1.1 Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp
1.1.1 Vay dài hạn ngân hàng
- Vay dài hạn là một thỏa ước tín dụng dưới dạng hợp đồng diễn ra giữa người vay và người cho
vay (ngân hàng). Vay dài hạn tạo nên những khoản nợ có kỳ hạn.
Lợi thế của việc sử dụng các khoản nợ có kỳ hạn là chi phí sử dụng vốn thấp và nguồn tài trợ linh
hoạt.
- Vay dài hạn thường được hoàn trả vào những thời kỳ nhất định, với những khoản tiền bằng
nhau, khi trả vay bao gồm cả gốc và lãi. Các khoản tiền trả nợ tạo thành một dòng lưu kim đồng
nhất, với tổng giá trị tương lai được thể hiện như sau:
F= A + A(1+i) + A (1+i)2 + A (1+i)3+ .... + A (1+i)n-1
Trong đó:
F: Giá trị tương lai của khoản tiền vay
A: Là khoản tiền trả nợ hàng năm
i : Lãi suất tính theo năm
n: Số năm vay dài hạn
1.2.2. Cổ phiếu thường
a> Khái niệm:
- Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp góp vốn, có vốn điều lệ thuộc công ty được chia
thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người góp vốn vào công ty cổ phần là chủ sở hữu của
công ty cổ phần và được gọi là cổ đông. Cổ phiếu là chứng chỉ ghi trên đó số vốn cổ phần mà nó
đại diện, thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần cho phép cổ đông được hưởng
những nguồn lợi của công ty.
- Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, ta có thể phân biệt cổ phiếu thường
(cổ phiếu phổ thông ) và cổ phiếu ưu đãi.
- Cổ phiếu thường là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty và cho phép người sở hữu nó
đựơc hưởng các nguồn lợi thông thường trong công ty cổ phần.
- Người sở hữu cổ phần thường là cổ đông thường của công ty cổ phần và có các quyền chủ yếu
sau:
+ Quyền tham gia cổ phần và ứng cử vào hội đồng quản trị và quyền được tham gia quyết
định
các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của công ty.
+ Quyền đối với tài sản của công ty: được nhận phần lợi nhuận của công ty chia cho cổ
đông
hàng năm dưới hình thức lợi tức cổ phần và phần giá trị còn lại của công ty khi thanh lý sau
khi đã thanh toán các khoản nợ, các khoản chi phí và thanh toán cho cổ đông ưu đãi.
+ Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần:
Trang
1/81
Đồng thời với việc được hưởng các quyền lợi các cổ đông thường cũng phải gánh chịu những rủi
o mà công ty gặp phải tương ứng với phần vốn góp và cũng giới hạn tối đa trong phần vốn đó.
- Để đáp ứng nhu cầu tăng thêm vốn mở rộng hoạt động kinh doanh công ty cổ phần có thể lựa
chọn phương pháp huy động thêm vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành thêm cổ phần thường.
Việc phát hành thêm có thể được thực hiện theo các hình thức sau:
+ Phát hành cổ phần mới với việc dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông.
+ Phát hành cổ phần mới bằng việc chào bán cổ phần cho ngưòi thứ 3 là người có quan hệ
mật
thiết với công ty như ngưòi lao động trong công ty, các đối tác kinh doanh... Việc phát hành
theo hình thức này phải được sự tán thành của đại diện cổ đông.
+ Phát hành rộng rãi cổ phần mới ra công chúng bằng việc chào bán công khai.
Những lợi thế và bất lợi khi huy động vốn bằng phát hành cổ phần thường:
* Lợi thế
Việc phát hành cổ phần thường để đáp ứng nhu cầu tăng vốn kinh doanh có những lợi thế chủ
yếu:
- Công ty tăng vốn đầu tư dài hạn mà không bị bắt buộc có tính chất pháp lý phải trả chi
phí
cho việc sủ dụng vốn 1 cách cố định như khi sử dụng vốn vay. Tức là nếu công ty chỉ thu
được
ít lợi nhuận hoặc bị lỗ công ty có thể không chia lợi tức cổ phần cho cổ đông thường, do
vậy
giúp công ty giảm được nguy cơ phải tổ chức lại hoặc phá sản.
- Đây là 1 phương pháp huy động vốn từ bên ngoài nhưng công ty không có nghĩa vụ phải
hoàn trả theo kỳ hạn cố định điều đó giúp cho công ty chủ động sủ dụng vốn linh hoạt
trong
kinh doanh mà không phải lo gánh nặng nợ nần.
- Việc phát hành cổ phiếu thường làm tăng thêm vốn chủ sở hữu của công ty, giảm hệ số
nợ và
tăng thêm mức độ vững chắc về tài chính cho công ty.
- Trong 1 số trường hợp
cổ phần thường được bán ra dễ dàng hơn so với cổ phần ưu đãi
và trái phiếu (những loại chứng khoán có lợi tức cố định) do cổ phiếu thường hứa hẹn
mang lại lợi tứccao hơn cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu, cổ phiếu thường có thể giúp cho nhà
đầu tư chống đỡ vốn lạm phát tốt hơn trái phiếu, cổ phiếu thường đại biểu cho quyền sở
hữu trong công ty, đầu tư vào cổ phiếu thường là đầu tư vào 1 lượng tài sản thực trong
công ty.
* Bất lợi
Việc phát hành cổ phiếu thường cũng có thể đem lại cho công ty 1 số điểm bất lợi :
- Phát hành thêm cổ phiếu thường là tăng thêm cổ đông mới, từ đó phải phân chia quyền
iểu
quyết và quyền kiểm soát công ty cho số cổ đông này, điều đó có thể gây ra bất lợi cho các
cổ
hiện hành có lơi hơn.
- Chi phí phát hành cổ phiếu thường như hoa hồng cho người bảo hành, chi phí quảng cáo...
nói
chung cao hơn chi phí phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu.
- Theo cách đánh thuế thu nhập doanh nghiệp ở nhiều nước, lợi tức cổ phần không được
tính
trừ vào thu nhập chiu thuế, còn lại tức trái phiếu hoặc lợi tức tiền vay được trừ.
Ngoài những yếu tố bất lợi trên, khi quyết định phát hành thêm cổ phiếu thường cần cân nhắc
thêm các yếu tố:
- Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp: Nếu tình hình kinh doanh chưa ổn định, doanh
thu
và lợi nhuận có sự thay đổi bất thường thì việc tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu thường
là hợp
lý hơn so với vay vốn.
- Tình hình tài chính hiện tại đặc biệt là kết cấu vốn của công ty: Nếu hệ số nợ cao thì
việc huy
động vốn bằng phát hành cổ phiếu thường là hợp lý hơn.
Trang
2/81
- Quyền kiểm soát công ty: Nếu công ty coi trọng việc giữ nguyên quyền kiểm soát thì
không
nên phát hành cổ phiếu thường.
- Chi phí phát hành cổ phiếu thường: Chi phí phát hành cổ phiếu thường thường là
cao hơn so với việc phát hành các loại chứng khoán khác, tuy nhiên trong từng trường hợp
nhất định chẳng hạn
công ty có hệ số nợ cao thì việc phát hành cổ phiếu thường là 1
quyết định đúng đắn bởi việc vay vốn các tổ chức tài chính và phát hành trái phiếu khó có
thể thực hiện được.
c> Quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của cổ đông.
* Khi phát hành thêm cổ phiếu mới các công ty cổ phần thường dành quyền ưu tiên mua cho cổ
đông hiện hành nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông hiện hành. Điều này thể hiện ở chỗ:
- Bảo vệ quyền kiểm soát của cổ đông hiện hành đối với công ty.
- Bảo vệ cổ đông tránh khỏi thiệt hại về sự sụt giá của cổ phiếu trên thị trường khi phát
hành cổ
phiếu mới.
* Việc phát hành cổ phiếu mới và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành có ưu điểm:
- Công ty có thể mở rộng được hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi
cho
các cổ đông hiện hành (quyền kiểm soát công ty, quyền lợi kinh tế của cổ đông).
- Phương pháp này dễ thực hiện được do cổ đông hiện hành sẽ dễ dàng chấp nhận bỏ
thêm tiền
mua cổ phiếu mới phát hành.
- Chi phí phát hành cổ phiếu thường dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành sẽ
thấp
hơn so với chi phí phát hành cổ phiếu thường bán rộng rãi cho công chúng.
- Phương pháp này giúp cho công ty tránh được áp lực của cổ đông do thị giá cổ phiếu của
công ty sụt giảm khi phát hành thêm cổ phiếu mới.
* Tuy nhiên phương pháp này có điểm hạn chế là:
- Cổ phiếu được phân phối chủ yếu trong phạm vi là các cổ đông hiện hành của công ty, do
vậy
ít làm tăng tính hoán tệ của cổ phiếu của công ty.
1.1.3 Cổ phiếu ưu đãi.
a> Khái niệm và đặc trưng
* Khái niệm
- Cổ phiếu ưu đãi là chúng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần đồng thời cho phép
người nắm gửi loại cổ phiếu này đựoc hưởng 1 số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ đông thường.
* Đặc trưng:
Ngày nay ở nhiều nước, các công ty cổ phần phát hành các loại cổ phiều ưu đãi khác nhau. Tuy
nhiên cổ phiếu ưu đãi được sử dụng phổ biến có những đặc trưng chủ yếu:
- Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý công ty: Người nắm giá trị cổ phiếu
ưu đãi
được hưởng 1 khoản lợi tức cổ phần cố định và được xác định trước không phụ thuộc vào
kết
quả hoạt động của công ty. Cổ đông ưu đãi được thanh toán giá trị cổ phiếu trước cổ đông
thường.
- Sự tích luỹ cổ tức: nếu công ty gặp khó khăn trong kinh doanh thì có thể hoãn trả cổ tức,
cổ
tức này được tích lũy lại và chuyển sang kỳ kế tiếp. Số cổ tức này phải được trả cho cổ
đông ưu
đãi trước khi trả cổ tức cho cổ đông thường.
- Không được hưởng quyền bỏ phiếu: cổ đông ưu đãi không được hưởng quyền bỏ phiếu
để
ầu ra hội đồng quản trị và quyết định các vấn đề về quản lý công ty.
Trang
3/81

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

De-cuong-mon-Tai-chinh-doanh-nghiep.pdf[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự