Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam

Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      521      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
u1tntq
Danh mục
Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thể loại
Ngày đăng
11/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
80
Dung lượng
0.71 M
Lần xem
521
Lần tải
3
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Từ khi thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại hội Đảng lần VI đề ra, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới toàn diện cơ chế quản lý để làm cho cơ chế đó thích ứng điều kiện của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Cùng với sự chuyển đổi đó nhiều hình thức kinh doanh mới xuất hiện, trong đó hình thức đấu thầu quốc tế đã được áp dụng để dần dần thay thế cho phương thức chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị trường cũng như thông lệ quốc tế.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam slide 1

Tài liệu Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam slide 2

Tài liệu Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam slide 3

Tài liệu Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam slide 4

Tài liệu Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Lời mở đầu
Từ khi thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại
hội Đảng lần VI đề ra, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới toàn diện cơ chế
quản lý để làm cho cơ chế đó thích ứng điều kiện của nền kinh tế vận hành theo cơ chế
thị trường. Cùng với sự chuyển đổi đó nhiều hình thức kinh doanh mới xuất hiện, trong
đó hình thức đấu thầu quốc tế đã được áp dụng để dần dần thay thế cho phương thức
chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị trường cũng như thông lệ quốc tế.
Hiện tại Việt Nam là một nước đang phát triển. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế là mơ ước của toàn dân. Trong bối cảnh đó thì
đấu thầu cạnh tranh là một phương pháp quan trọng trong việc tiếp thu nguồn lực bên
ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước. Đây là một lĩnh vực mới mẻ đối với Việt
Nam và còn có nhiều điểm cần học hỏi và hoàn thiện để công tác đấu thầu quốc tế thực
sự phát huy hết vai trò của mình trong việc lựa chọn nguồn lực bên ngoài phù hợp nhất
cho sự phát triển của đất nước.
Xuất phát từ vai trò quan trọng công tác đấu thầu ở ở Việt Nam hiện nay nên sau
một thời gian nghiên cứu vấn đề đấu thầu tại Việt Nam em đã quyết định chọn đề tài:
“Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam” là
đề tài nghiên cứu của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận tốt nghiệp được
chia làm 3 chương:
-
Chương I: Đấu thầu quốc tế một phương pháp mua sắm có hiệu quả
-
Chương II: Thực tiễn tổ chức và quản lý hoặt động đấu thầu quốc tế tại Việt Nam
-
Chương III: Xu hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật tổ chức và
quản lý đấu thầu quốc tế ở Việt Nam trong thời gian tới.
Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Duy Liên - Phó chủ nhiệm khoa người
đã hướng dẫn chỉ bảo em cặn kẽ trong suốt quá trình làm khoá luận, sự dạy dỗ đào tạo
của các thày cô giáo trong khoa kinh tế ngoại thương – trường đại học Ngoại thương
hơn 3 năm qua đã cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho em khi nghiên cứu và trình bày
nội dung khoá luận tốt nghiệp.
1
Chương I
Đấu thầu quốc tế một phƣơng thức
mua sắm có hiệu quả
I.
Lý luận chung về đấu thầu
Quá trình ra đời và phát triển của đấu thầu quốc tế
Thuật ngữ đấu thầu đã xuất hiện trong thực tế xã hội từ xa xƣa. Theo từ điển
Việt Nam thì đấu thầu đƣợc giải thích là việc “đọ công khai, ai nhận làm, nhận
án
với
điều
kiện
tốt
nhất
thì
đuợc
giao
cho
làm hoặc
đƣợc
án
hàng
(một
phƣơng thức giao làm công trình hoặc mua hàng)”. Nhƣ vậy bản chất của việc
đấu thầu đã đƣợc xã hội thừa nhận nhƣ là một sự ganh đua (cạnh tranh) để đƣợc
thực hiện một việc nào đó, một yêu cầu nào đó.
Với
sự phát triển
của nền kinh
tế của Việt
Nam, đặc bịêt trong
ối
cảnh
chuyển đổi từ cơ chế kế hoặch hoá tập chung sang cơ chế thị trƣờng có định
hƣớng xã hội chủ nghĩa, khi có thị trƣờng đầu vào cũng nhƣ đầu ra thì vấn đề
đấu thầu chẳng những trở thành một công cụ trong quản lý chi tiêu các nguồn
tiền của nhà nƣớc mà nó cũng là một sân chơi cho những ai muốn đƣợc tham gia
đáp ứng nhu cầu mua sắm. Thực tế đó đòi hỏi phải hình thành các qui định, hình
thành một hệ thống pháp lý cho một công việc mới mẻ nhƣng hết sức cần thiết
đối với hoặt động kinh tế hiện nay – đó là hoặt động đấu thầu.
Có thể thấy rằng đấu thầu trong xã hội hiện nay bao quát nhiều nội dung hơn,
nó không chỉ là một quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng việc cung cấp hàng
hoá, xây dựng các công trình mà bao gồm cả các dịch vụ tƣ vấn. Xét về mặt kinh
tế có thể coi đấu thầu là một dạng mua sắm, đó là quan hệ giữa một bên muốn
giành đƣợc quyền đáp ứng yêu cầu để có đƣợc hợp đồng gắn với lợi nhuận.
Cùng với sự phát triển ngoại thƣơng, hội nhập kinh tế, phát triển của công nghệ
và các tập đoàn lớn, đấu thầu quốc tế trở nên ngày càng phổ biến. Hoạt động đấu
thầu quốc tế tập trung chủ yếu vào lĩnh vực mua sắm hàng hoá, xây dựng, cung
2
cấp máy móc thiết bị, dịch vụ tƣ vấn. Với sự bùng nổ của Internet và công nghệ
thông tin, đấu thầu quốc tế cũng đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực nhƣ phát triển
phần mềm, công nghệ thông tin, mua bán hàng hoá phổ thông. Công nghệ thông
tin đƣợc áp dụng rộng rãi trong đấu thầu quốc tế tạo điều kiện cho quá trình đấu
thầu thực hiện minh bạch và công bằng.
Một số khỏi niệm cơ bản về đấu thầu
Trờn thế giới cú nhiều cỏch định nghĩa đấu thầu khỏc nhau chỳng ta cú thể
hiểu đấu thầu nhƣ sau:
Đấu thầu quốc tế là một phƣơng thức giao dịch đặc biệt trong đú ngƣời mua
(ngƣời gọi thầu) cụng bố trƣớc cỏc điều kiện mua hàng để ngƣời bỏn ( ngƣời dự
thầu)bỏo giỏ cả và cỏc điều kiện trả tiền, sau đú nguời mua sẽ chọn mua của
ngƣời bỏo giỏ rẻ nhất và điều kiện tớn dụng phự hợp hơn cả với những điều
kiện mà ngƣời mua đó nờu.
Theo Quy chế Đấu thầu đƣợc ban hành kốm theo Nghị định số 88/ NĐ- CP
ngày 01-9-1999 của Chớnh phủ thỡ đấu thầu đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
“Đấu thầu” là quỏ trỡnh lựa chọn nhà thầu đỏp ứng cỏc yờu cầu của bờn mời
thầu.
Đấu thầu là một phạm trự gắn liền với nền kinh tế hàng hoỏ, khụng cú sản xuất,
khụng cú trao đổi hàng hoỏ thỡ khụng cú đấu thầu. Đấu thầu thực chất là một
hỡnh thức để ngƣời mua chọn mua một loại hàng hoỏ nào đú thoả món cỏc tiờu
chuẩn về kỹ thuật đƣợc đặt ra và với mức giỏ cú thể chấp nhận đƣợc, trong điều
kiện cú một ngƣời mua nhƣng lại cú rất nhiều ngƣời bỏn.
“ Đấu thầu trong nước” là cuộc đấu thầu chỉ có nhà thầu trong
nước tham dự
“ Đấu thầu quốc tế” là cuộc đấu thầu có các nhà thầu trong nƣớc và ngoài nƣớc
tham dự
1.3 Phân loại đấu thầu
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Dau-thau-trong-mua-ban-quoc-teA-thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-tai-Viet-Nam.pdf[0.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự