Công văn 8363/BTC-QLG

Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      193      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
waiotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp
Thể loại
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
193
Lần tải
0
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Công văn 8363/BTC-QLG

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Công văn 8363/BTC-QLG năm 2013 điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành.
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Số: 8363/BTC-QLG
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu.
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013
Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 29/5/2013 đến ngày 27/6/2013 các mặt hàng xăng dầu như sau:
Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.
Mặt hàng
Giá bán hiện hành
Giá cơ sở
Mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở chưa tính sử dụng Quỹ BOG
(1)
(2)
(3)=(1)-(2)
1. Xăng RON 92
23.750
24.417
-667
2. Dầu điêzen 0,05 S
21.470
22.040
-570
3. Dầu hỏa
21.300
21.805
-505
4. Dầu madút 3,5S
18.450
18.878
-428
Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:
1. Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu như hiện hành (300 đồng/lít,kg);
2. Giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng và dầu madút (xăng: 300 đồng/lít, dầu madút: 100 đồng/kg); điều chỉnh mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với dầu điêzen và dầu hỏa:
- Dầu điêzen sử dụng 200 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít từ 300 đồng/lít xuống 200 đồng/lít).
- Dầu hỏa sử dụng 200 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít từ 300 đồng/lít xuống 200 đồng/lít).
2. Sau khi sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, cụ thể:
+ Xăng RON 92 thấp hơn 367 đồng/lít;
+ Dầu điêzen 0,05S thấp hơn 370 đồng/lít;
+ Dầu hỏa thấp hơn 305 đồng/lít;
+ Dầu madut 3,5S thấp hơn 328 đồng/kg.
Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở như trên; Liên Bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP để tạo lập mặt bằng giá bán xăng dầu cạnh tranh trong nước, nhưng tối đa không vượt quá mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở nêu tại điểm 2 công văn này.
3. Về thời điểm thực hiện điều chỉnh mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: 20 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2013.
Thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định nhưng không được sớm hơn 20 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2013.
Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính - Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo);
- Vụ TTTN (BCT);
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC);
- Lưu: VT, QLG (30).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cong-van-8363-BTC-QLG.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự