Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc

Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      469      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6dxntq
Danh mục
Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy
Thể loại
thành công, thành đạt, bí quyết, sự nghiệp, công việc
Ngày đăng
1/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
264
Dung lượng
1.62 M
Lần xem
469
Lần tải
12
  DOWNLOAD

Ngày nay những cá nhân sáng tạo và tập thể của họ đang là nguồn động lực mới cho sự phát triển kinh tế, mang đến sự thịnh vượng cho các công ty và các quốc gia. Ở cuốn sách này Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc slide 1

Tài liệu Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc slide 2

Tài liệu Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc slide 3

Tài liệu Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc slide 4

Tài liệu Con Người 80/20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80/20 Trong Công Việc slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Muåc
luåc
Phêìn 1
TÙNG TÖËC SÛÅ NGHIÏÅP CUÃA BAÅN:
TRÚÃ THAÂNH MÖÅT CON NGÛÚÂI 80/20
1.
Laâmthïënaâoàïítrúãthaânhmöåtconngûúâi80/20
8
2.
Sûåvûúnlïncuãamöåtcaánhênsaángtaåo
25
Phêìn 2
CHÑN ÀIÏÍM CÖËT LOÄI CUÃA
THAÂNH CÖNG 80/20 TRONG CÖNG VIÏÅC
3.
Sûãduång20%saángtaåonhêëtcuãabaån
55
4.
Sinhsöivaâbiïënàöíinhûängyátûúãnglúán
76
5.
Tòmkiïmë nhûnä gnguönì lúiå nhuênå quantronå g
103
6.
Sûãdunå gEinstein
130
7.
Tuyïní chonå nhêntaiâ
148
8.
Sûãduångcöngtyhiïåntaåicuãabaån
179
9.
Khai thaác caác cöng ty khaác
211
10. Baoã vïånguönì vönë
233
11. Phatá triïní Zigzag
253
5
6
Phêìn 1
Tùng töëc
sûå
nghiïåp
cuãa
aån:
trúã
thaânh
möåt
con
ngûúâi
80/20
7

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Con-Nguoi-80-20-Chin-Yeu-To-Cot-Loi-Cua-Thanh-Cong-80-20-Trong-Cong-Viec.pdf[1.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự