Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10      709      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
h4yntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Triết học Mác - Lênin
Thể loại
triết học, nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin, giáo dục đại cương
Ngày đăng
27/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
30
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
709
Lần tải
10
  DOWNLOAD

Hy vọng bài này sẽ giúp mọi người tìm hiểu kỹ càng về bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin, cách thức học tập như thế nào và tìm tài liệu cho bộ môn này như thế nào mới đúng

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 1

Tài liệu Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 2

Tài liệu Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 3

Tài liệu Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 4

Tài liệu Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
———————
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
(Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18
tháng 9
năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
–––––––––––––––––––––––––––
1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Thời lượng:
5 tín chỉ (phần 1: 2 tín chỉ; phần 2 và 3: 3 tín chỉ).
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận:
30%
3. Trình độ: Dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.
4. Mục tiêu của môn học:
Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm
giúp cho sinh viên:
- Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội
dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;
- Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp
luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.
5. Điều kiện tiên quyết: Bố trí học năm thứ nhất trình độ đào tạo đại
học,
cao
đẳng
khối
không
chuyên
ngành
Mác-Lênin,

tưởng
Hồ
Chí
Minh; là môn học đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị
trong trường đại học, cao đẳng.
6. Mô tả vắn tắt nội dung:
Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới
thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn
học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được
cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát
những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng
tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái
quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ
nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển
vọng.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất
khi nghe giảng
- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của
từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng
viên;
- Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức
thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế.
8. Tài liệu học tập:
- Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
xuất bản.
- Tài liệu tham khảo: Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin,
Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học do Bộ Giáo dục
và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội,
năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị
do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế đào tạo đại học,
cao đẳng.
2
10. Nội dung chi tiết chương trình:
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin nhằm giải quyết 3 vấn đề thông lệ của một môn học trước khi
đi vào các nội dung cụ thể, đó là: học cái gì (đối tượng của môn học)?; học
để làm gì (mục đích của môn học)?; và, cần phải học thế nào để đạt được
mục đích đó (những yêu cầu về mặt phương pháp của môn học)?.
Chương này mở đầu bằng việc trình bày khái lược các nội dung
trọng tâm và quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin
nhằm tạo ra cái nhìn tổng quát về đối tượng và phạm vi của môn học.
Mục đích của môn học này được xác lập trên cơ sở vị trí của nó trong
cấu tạo khung chương trình thống nhất của 3 môn học Lý luận chính trị
dùng cho đối tượng sinh viên không chuyên sâu các chuyên ngành: Triết
học, Kinh tế chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Yêu cầu của môn học này đề cập những nguyên tắc cơ bản cần phải
thực hiện khi triển khai dạy và học, làm cơ sở chung cho việc xác lập
phương pháp, quy trình cụ thể trong hoạt động dạy và học sao cho có thể
đạt được mục đích của môn học này.
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
a) Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa
học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa
và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực
tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan và
phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.
) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-trinh-mon-hoc-Nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-Mac-Lenin.pdf[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự