Chỉ thị 11/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng

Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      245      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
iccotq
Danh mục
Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
Thể loại
Ngày đăng
22/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
245
Lần tải
0
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chỉ thị 11/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 11/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012
CHỈ THỊ
VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại các văn bản số: 44-TB/TU ngày 16/3/2011, số 305-CV/TU ngày 19/4/2012 về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có các văn bản chỉ đạo số 197/UBND-XD ngày 09/01/2012, số 3177/UBND-QHXDGT ngày 27/4/2012, số 6249/UBND-QHXDGT ngày 13/8/2012, Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 chỉ đạo Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số đơn vị trong thời gian vừa qua còn chậm, thiếu quyết liệt; một số nội dung triển khai chưa bám sát chỉ đạo của Thành phố; nội dung kiểm tra, đôn đốc thiếu cụ thể.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn để khắc phục tồn tại yếu kém đã và đang được kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, cụ thể như sau:
1. Về công tác chỉ đạo thực hiện
- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tại các văn bản nêu trên. Kết quả triển khai, báo cáo; nội dung đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp phải đảm bảo chính xác, cụ thể hóa theo đúng những nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương báo cáo Thường trực Quận, Huyện, Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã về kế hoạch và tiến độ triển khai công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn, đảm bảo tiến độ đã được Thành phố quy định, để thống nhất chỉ đạo, giám sát, kiểm tra. Nội dung báo cáo trên đồng thời phải được gửi đến Sở Xây dựng để tổng hợp trước ngày 12/9/2012, và được sử dụng để đánh giá kết quả triển khai của đơn vị.
- Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm bám sát nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo” để xây dựng những nội dung cụ thể cho việc đôn đốc các đơn vị triển khai, báo cáo; trên cơ sở đó, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo tiến độ.
2. Về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:
Khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên cơ sở danh mục đã được Sở Xây dựng tổng hợp (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 3177/UBND-QHXDGT ngày 27/4/2012) và theo kế hoạch báo cáo Thường trực Quận, Huyện, Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã nêu tại điểm 1 của văn bản này.
Rà soát quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng; chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết hồ sơ cấp phép nhanh chóng, kịp thời; tổ chức phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm mới
- Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức phân loại, lập danh mục cụ thể các trường hợp lấn chiếm đất đai để xây dựng công trình (hoàn thành trước ngày 08/9/2012); Chuyển giao danh mục này cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xử lý theo quy định của Luật Đất đai.
Chỉ đạo Đoàn Kiểm tra (thành lập theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND) tập trung hoàn thành theo tiến độ việc kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung kiểm tra, nhiệm vụ kiểm tra đã được quy định; Chủ động tổng hợp, giải quyết, phối hợp giải quyết hoặc đề xuất giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với những vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/10/2012.
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai để xây dựng công trình theo quy định của Luật Đất đai.
3. Về công tác xử lý “nhà siêu mỏng, siêu méo”
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm theo tiến độ các trường hợp “nhà siêu mỏng, siêu méo” trên cơ sở Phương án xử lý đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật
- Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, hướng dẫn bằng văn bản; giải quyết hoặc đề xuất giải quyết theo thẩm quyền đối với những vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện, đặc biệt là cơ chế xử lý về đất “nhà siêu mỏng, siêu méo”, thủ tục thực hiện dự án, đảm bảo đơn giản, nhanh gọn, hoàn thành trước ngày 15/10/2012.
- Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức rà soát, tổng hợp kế hoạch, tiến độ triển khai xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn toàn Thành phố; trên cơ sở đó đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết đảm bảo hoàn thành trong Quý I năm 2013.
- Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để kịp thời khen thưởng, động viên và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chậm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về các nội dung trên. Những đơn vị chậm triển khai thực hiện, thực hiện không đúng chỉ đạo, buông lỏng quản lý, chậm nộp báo cáo, báo cáo thiếu chính xác, không đầy đủ, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để báo cáo
- Thường trực Thành ủy; để báo báo
- Thường trực HĐND TP; để báo cáo
- Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các PCT UBND TP;
- CVP Thành ủy;
- Ban KTNS, Ban PC HĐND TP;
- Các sở: XD, QHKT, TNMT, NV, KHĐT, TC; CATP; TTTP; BCĐ GPMB TP;
- Các Quận, Huyện, Thị ủy;
- HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PVP UBND TP; TH, QHXDGT, TNMT;
- Lưu: VT, XDv. KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Chi-thi-11-CT-UBND-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-trat-tu-xay-dung.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự