CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG

Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5      266      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
vbwntq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
Thể loại
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG
Ngày đăng
16/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
8
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
266
Lần tải
5
  DOWNLOAD

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG slide 1

Tài liệu CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG slide 2

Tài liệu CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG slide 3

Tài liệu CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG slide 4

Tài liệu CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

KHẢO S`T KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG
CHẨN ĐO`N VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG
Phạm Nam Việt, Nguyễn Hoàng Đức, Trần LŒ Linh Phương, Từ Thành Trí Dũng*
TÓM TẮT
Mục đích: Khảo sÆt khuynh hướng hiện nay trong chẩn đoÆn và điều trị rối
loạn cương (RLC).
Đối tượng và phương phÆp nghiŒn cứu: 150 bảng câu hỏi được gửi đến
cÆc bÆc sĩ tham gia hội nghị thường niŒn Hội Tiết niệu-Thận học TP.HCM năm
2007 (tổ chức tại KiŒn Giang). Tỷ lệ tham gia trả lời là 40%.
Kết quả: 100% bÆc sĩ tham gia trả lời có khÆm và điều trị RLC, trong đó
60% chưa được tập huấn về nam khoa, 40% không cập nhật thông tin về RLC và
98,3% cần tham gia cÆc lớp tập huấn về nam khoa. CÆc trả lời liŒn quan đến chẩn
đoÆn và điều trị RLC chưa nhất quÆn và có nhiều điểm khÆc biệt với so với hướng
dẫn của Hội Niệu Khoa Châu ´u.
Kết luận: Tại Việt Nam, phÆc đồ chẩn đoÆn và điều trị RLC chưa thống
nhất, nhiều bÆc sĩ chưa được tập huấn và không cập nhật thông tin về RLC. Cần
có sự thống nhất về phÆc đồ chẩn đoÆn và điều trị RLC cũng như
tổ chức cÆc
khóa tập huấn, cập nhật thông tin về RLC cho cÆc bÆc sĩ có nhu cầu.
SUMMARY
CURRENT TRENDS IN THE DIAGNOSIC AND TREATMENT OF ERECTILE
DYSFUNCTION
Pham Nam Viet, Nguyen Hoang Duc, Tran Le Linh Phuong, Tu Thanh Tri Dung.
Objectives: To evaluate cu
ent trends in the diagnosis and treatment of
erectile dysfunction (ED) among doctors who give treatment for this problem
in
Vietnam.
Material
and
methods:
During
the
annual
meeting
of
the
Society
of
Urology
and
Nephrology
of
HCM
city
in
2007
in
Kien
Giang
Province,
150
questionnaires were sent to attendants. Rate of responders was 40%.
Results: 100% of
esponders have treating ED in their daily practice. 60%
of
esponders
neve
attend
any
andrology
course.
40%
of
esponders
do
not
update their knowledge in andrology.
98,3% of responders have the need to study
and update in andrology. Answers for diagnosis and treatment of ED are not
homogenous, consistent and so diffirent from the EAU guidelines.
Conclusion: It is necessary to have
the guidelines on erectile dysfunction
and training courses in andrology in Vietnam.
MỞ ĐẦU
Rối loạn cương (RLC) là tình trạng người đàn ông không thể đạt tới hay
duy trì được sự cương dương vật đủ cứng để giao hợp thỏa mªn[1,2]. Vì RLC
thường đi kŁm với những bệnh mạn tính như đÆi thÆo đường, bệnh tim mạch, suy
thận mạn và những bệnh lý thần kinh…nŒn cÆc bÆc sĩ thuộc nhiều lĩnh vực chuyŒn
* Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP.HCM
khoa khÆc nhau đều có thể gặp những bệnh nhân này[2]. RLC có ảnh hưởng xấu
trŒn sự tự tin của bản thân, chất lượng sống và có thể gây tổn hại mối quan hệ vợ
chồng[1,2].
RLC là một bệnh lý thường gặp. NghiŒn cứu
Massachusetts ở nam giới lớn
tuổi (MMAS) được tiến hành trŒn 1290 đàn ông ở tuổi từ 40-70 ở Hoa Kỳ, ghi
nhận 52% có RLC, trong đó RLC nhẹ chiếm 17,1%, trung bình 25,2% và RLC
hoàn toàn 9,6%[1]. Tại Việt Nam tần suất RLC khoảng 15,7%[2].
Với sự ra đời của cÆc thuốc ức chế men PDE-5 năm 1998 cøng với việc mở
ộng thông tin trong xª hội, ngày càng nhiều bệnh nhân được điều trị bởi cÆc bÆc
sĩ niệu khoa, tổng quÆt và nhiều chuyŒn khoa khÆc[2]. Tuy nhiŒn phÆc đồ chẩn
đoÆn và xử trí RLC tại Việt Nam còn chưa thống nhất. Để đÆnh giÆ được thực
trạng của vấn đề này, chœng tôi tiến hành khảo sÆt khuynh hướng hiện nay trong
chẩn đoÆn và điều trị RLC của một số bÆc sĩ có tham gia khÆm và điều trị RLC.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PH`P NGHI˚N CỨU
Chœng tôi gửi 150 bảng câu hỏi đến cÆc bÆc sĩ (BS) tham gia hội nghị
thường niŒn Hội Tiết niệu-Thận học TP.HCM năm 2007 (tổ chức tại KiŒn Giang).
CÆc câu hỏi tập trung vào ba chủ đề chính:
-
Trình độ chuyŒn khoa và thâm niŒn công tÆc của cÆc bÆc sĩ, bệnh viện
nơi cÆc bÆc sĩ công tÆc, tập huấn về nam khoa và nhu cầu được đào tạo
về nam khoa.
-
Một số vấn đề thường gặp trong chẩn đoÆn rối RLC.
-
Một số vấn đề thường gặp trong điều trị RLC.
Kết quả khảo sÆt được xử lý bằng phần mềm thống kŒ SPSS 12.0
KẾT QUẢ
1. CÆc bÆc sĩ tham gia khảo sÆt:
-
Có 60 BS tham gia trả lời, 100% BS có khÆm và điều trị RLC, với 50%
BS (n=30) khÆm 2-7 bệnh nhân RLC mỗi tuần.
-
BS ChuyŒn ngành Tiết niệu 80% (n=48), Ngoại tổng quÆt 10% (n=6),
Nội khoa 10% (n=6).
-
BS đa khoa 36,7% (n=22), chuyŒn khoa I
30% (n=18), thạc sĩ 23,3%
(n=14), chuyŒn khoa II
5% (n=3), tiến sĩ 5% (n=3).
-
Thời gian làm việc của cÆc BS dưới 5 năm 40% (n=24), 5-10 năm 30%
(n=18), trŒn 10 năm 30% (n=18).
-
95% BS (n=57) làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh thành phố, trong đó
15% là cÆc bệnh viện có tham gia giảng dạy, 5% (n=3) bệnh viện có
phòng khÆm nam khoa riŒng.
-
60% BS (n=36) chưa được tập huấn về nam khoa, 36,7% BS (n=22) có
tham gia khóa tập huấn ngắn 1-7 ngày, 3,3% BS (n=2) có tham gia khóa
tập huấn hơn 3 thÆng.
-
Cập nhật thông tin về RLC: 40% BS (n=24) không cập nhật thông tin,
50% BS (n=30) cập nhật qua cÆc hội nghị trong nước, 10% BS (n=6)
cập nhật qua internet và cÆc hội nghị nước ngoài.
-
Cần tham gia cÆc lớp tập huấn về nam khoa: 98,3% BS (n=59). Chỉ có 1
trường hợp (1,7%) trả lời không cần.
2. Chẩn đoÆn RLC:
-
Trả lời câu hỏi đœng sai “RLC đồng nghĩa với bất lực, bao gồm cả rối
loạn ham muốn tình dục, rối loạn xuất tinh và cực khoÆi”: 60% (n=36)
chọn phÆt biểu trŒn là đœng.
-
PhÆt
iểu
“90%
trường
hợp
RLC

do
nguyŒn
nhân
tâm
lý”:
60%
(n=36) chọn phÆt biểu trŒn là đœng.
-
Sử dụng bảng câu hỏi trong chẩn đoÆn RLC (bảng I.I.E.F, I.I.E.F-5…):
30% (n=18) chọn có sử dụng.
-
Trả lời câu hỏi: chẩn đoÆn cơ bản RLC chủ yếu dựa vào: hỏi bệnh sử kỹ
lưỡng
(83,3%
chọn,
n=50),
khÆm
lâm
sàng
(80%
chọn,
n=48),
xØt
nghiệm (60% chọn, n=36), cÆc khảo sÆt CLS chuyŒn sâu (16,7% chọn,
n=10).
-
Trả lời câu hỏi: Ở bệnh nhân có RLC, cÆc xØt nghiệm như định lượng
testosterone mÆu, lipid mÆu, chức năng thận, gan và đường huyết là:
cần thiết (81,7% chọn, n=49), không cần thiết (18,3% chọn, n=11).
-
CÆc CLS chuyŒn sâu chỉ thực hiện cho bệnh nhân có nhiều nghi ngờ
thuộc nhóm RLC tâm lý, suy tuyến sinh dục và một vài dạng đặc biệt
của RLC mạch mÆu: 60% (n=36) chọn phÆt biểu trŒn đœng, 40% (n=24)
chọn sai.
3. Điều trị RLC:
-
Trả lời câu hỏi: trước khi Æp dụng cÆc biện phÆp điều trị cho bệnh nhân,
việc hướng dẫn bệnh nhân thay đổi lối sống và những thuốc đang sử
dụng cho bệnh khÆc là: cần thiết (90% chọn, n=54), không cần thiết
(10% chọn, n=6).
-
Trả lời phÆt biểu “điều trị RLC chủ yếu và quan trọng nhất là tâm lý
liệu phÆp vì đây là nguyŒn nhân chính của RLC”: 80% (n=48) chọn phÆt
iểu trŒn là đœng.
-
Trả lời câu hỏi: cÆc thuốc ức chế men PDE-5 gồm: Sildenafil (90%
chọn, n=54), Tadalafil (80% chọn, n=48), Verdenafil (60% chọn, n=36),
hiệu quả trŒn lâm sàng của cÆc thuốc ức chế PDE-5 là: 60% (80%
chọn, n=48), 80% (10% chọn, n=6), 95% (10% chọn, n=6).
-
Trả lời câu hỏi: cÆc biện phÆp điều trị BS đª Æp dụng cho bệnh nhân
RLC do BS điều trị: 90% (n=54) chọn cÆc thuốc ức chế men PDE-5.
-
Trả lời câu hỏi: biện phÆp BS Æp dụng nhiều nhất và có hiệu quả nhất
là: 80% (n=48) chọn cÆc thuốc ức chế men PDE-5, 10% (n=6) chọn
tiŒm thuốc thể hang, 10% (n=6) chọn viŒn nhØt niệu đạo.
-
Trả lời câu hỏi: cÆc trường hợp không đÆp ứng điều trị, BS sẽ : Chuyển
tuyến trŒn (80% chọn, n=48), đổi thuốc khÆc hoặc biện phÆp điều trị
khÆc (20% chọn, n=12).

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (1)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
8/27/2019 9:03:03 PM
Cảm ơn tác giả nhiều

 
LINK DOWNLOAD

CHAN-DOAN-VA-DIEU-TRI-RoI-LOAN-CUoNG.pdf[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự