Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ

Ngân hàng - Tín dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 169      2192      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zo0ntq
Danh mục
Ngân hàng - Tín dụng
Thể loại
Ngày đăng
3/6/2014
Loại file
pdf
Số trang
13
Dung lượng
0.28 M
Lần xem
2192
Lần tải
169
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ slide 1

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ slide 2

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ slide 3

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ slide 4

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ
CÂU HỎI ÔN TẬP
Chƣơng 1. ĐẠI CƢƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Hãy nêu khái niệm, bản chất và vai trò của tiền tệ? Trong các thuật ngữ sau đây:
Tiền học phí, Thuế,
Tiền gửi thanh toán. Thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về
tiền tệ của các nhà kinh tế?
2. Tiền pháp định là gì? Séc và Thẻ tín dụng có phải là tiền pháp định không?
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải đảm bảo điều kiện cần
thiết gì?
4. Hãy sắp xếp các loại tài sản sau đây theo tính lỏng tăng dần:
- Nguyên liệu, vật liệu trong kho
-
Khoản phải thu khách hàng
- Chứng khoán
- Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay có được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định không?
6. Séc du lịch là gì? tại sao người ta coi séc du lịch là loại séc an toàn ?
7. Hình thức thanh toán nào cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”?
8. Có ý kiến cho rằng: “hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho tỷ lệ nắm giữ tiền
mặt giảm và tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên”. Ý kiến trên là đúng hay sai? tại sao?
9. Tiền tệ có mấy chức năng? Ý nghĩa thực tiễn của từng chức năng? Trong các chức
năng của tiền tệ, chức năng nào là cơ bản, phản ánh bản chất của tiền tệ?
10. Khi thực hiện chức năng nào, tiền không cần hiện diện thực tế?
11. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng
nào?
12. Khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hay rút tiền từ máy ATM, có phải tiền
đang thực hiện chức năng trao đổi?
13. Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì tiền tệ phát huy chức năng nào?
14. Để thực hiện tốt chức năng cất trữ giá trị, tiền phải đảm bảo điều kiện gì?
15.
Hãy phân biệt sự khác nhau giữa thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit
card)? Có ý kiến cho rằng “người ta có thể vay nợ ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ”. ý
kiến này là đúng hay sai?
16. Có ý kiến cho rằng: “Séc là một dạng tiền tệ vì nó được chấp nhận chung trong
trao đổi hàng hoá và trả nợ”, ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
www.khotrithuc.com
1
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ
16b. Hãy nêu các hình thái phát triển của tiền tệ? Tiền làm bằng hàng hoá (hoá tệ) là
loại tiền có đặc điểm cơ bản gì? Trong nền kinh tế đương đại, giá trị lưu thông của
tiền giấy do yếu tố gì quyết định?
16c. Có ý kiến cho rằng: “Sự giàu có của một quốc gia được đo (căn cứ) trên số tiền
mà quốc gia ấy nắm giữ”. Ý kiến này đúng hay sai?
17. Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của quỹ tiền tệ nói chung? Trong các đặc điểm
đó, đặc điểm nào là cơ bản nhất, chi phối đến phương thức hoạt động, quản lý của
loại quỹ tiền tệ đó?
18. Tài chính có mấy chức năng? mối quan hệ giữa các chức năng đó?
19. Đối tượng của chức năng phân phối là gì? Tại sao phải phân phối lại? Nhà nước
tham gia vào quá trình phân phối tài chính ở giai
đoạn phân phối lần đầu hay phân
phối lại?
18. Đứng trên giác độ các quan hệ tài chính để xem xét, hãy chỉ ra đặc trưng cơ bản
của các loại quan hệ tài chính sau đây:
- Ngân sách nhà nước
- Tài chính doanh nghiệp
- Tín dụng
- Bảo hiểm
19. Nhà nước tham gia vào quá trình phân phối tài chính với tư cách nào? (là người
tham gia phân phối lần đầu và là người tham gia phân phối lại)
20. Thế nào là kênh tài chính gián tiếp? Kênh tài chính trực tiếp?
21. Khối tiền trong lưu thông là gì? Cách đo M1, M2, M3 và M4?
Chƣơng 2. THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH
22. Thị trường tài chính là gì? đặc điểm? chức năng cơ bản và vai trò của nó?
23. Thị trường tiền tệ là gì? đặc điểm cơ bản của nó? Chức năng cơ bản của thị
trường tiền tệ?
24. Các hàng hoá được mua bán trên thị trường tiền tệ bao gồm những loại gì? đặc
điểm chung của các loại hàng hoá này? Hãy sắp xếp chúng theo tính lỏng và độ an
toàn giảm dần?
25. Thị trường vốn là gì? Chức năng cơ bản của thị trường vốn?
26. Các hàng hoá được mua bán trên thị trường vốn bao gồm những loại gì? đặc điểm
chung của các loại hàng hoá này?
27. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa thị trường CK tập trung và thị trường CK phi
tập trung?
www.khotrithuc.com
2
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ
28. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa thị trường thứ cấp và thị trường sơ cấp? mối
quan hệ giữa 2 loại thị trường này?
29. Đặc điểm của trái phiếu? giá của trái phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Những nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất của trái phiếu?
30. Đặc điểm của cổ phiếu? giá của cổ phiếu phụ thuộc vào những yếu tố nào?
31. So sánh sự giống và khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu?
32. So sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường?
33. So sánh sự giống và khác nhau giữa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn?
34. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ chí minh, giá
tham chiếu
được xác định theo nguyên tắc nào?
35. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội, giá
tham chiếu được xác định theo
nguyên tắc nào?
36. Khi cổ đông A của công ty CP SSI bán cổ phiếu cho cổ đông B trên thị trường
thứ cấp thì có làm thay đổi số vốn hay thu nhập của công ty SSI không?
37. Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu ưu đãi khi nào?
38. Người ta đầu cơ cổ phiếu nhằm mục đích gì?
39. Với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả, để tài trợ vốn
cho một dự án đầu tư có mức rủi ro vừa phải, bạn sẽ chọn hình thức phát hành trái
phiếu hay phát hành cổ phiếu ưu đãi?
lý do cơ bản của việc lựa chọn này là gì?
40. Với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả, để tài trợ vốn
cho một dự án đầu tư có mức rủi ro vừa phải, bạn sẽ chọn hình thức phát hành trái
phiếu hay phát hành cổ phiếu phổ thông? lý do cơ bản của việc lựa chọn này là gì?
41. Lý do của việc dân chúng thích nắm giữ tài sản tài chính là gì?
42. Có ý kiến cho rằng: “lý do chính của việc một trái phiếu bị đánh tụt hạng xếp
hạng tín dụng là giá trái phiếu giảm xuống”. Ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
43. Xu thế hiện nay, người ta ưa chuộng sử dụng các công cụ phái sinh trên thị
trường tài chính là nhằm mục đích gì?
44. Trái phiếu Chính phủ Việt Nam đã được phát hành trên thị trường TC quốc tế
chưa? nếu có thì vào năm nào?
45. Hãy nêu các hành vi nào bị cấm trên thị trường chứng khoán Việt Nam?
Chƣơng 3. TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
47. Rào cản cho việc lưu chuyển vốn trực tiếp qua thị trường tài chính là gì?
48. Chức năng, vai trò của các trung gian tài chính là gì?
49. Chức năng, vai trò của các NHTM?
Hãy nêu các nghiệp vụ cơ bản của một ngân
www.khotrithuc.com
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-on-tap-mon-tai-chinh-tien-te.pdf[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự