Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu

Ngành Công nghệ thông tin,Lắp ráp - cài đặt
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      410      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
84vntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lắp ráp - cài đặt
Thể loại
Phần cứng máy tính, lắp ráp cài đặt, máy tính cơ bản,
Ngày đăng
7/1/2014
Loại file
pdf
Số trang
188
Dung lượng
2.58 M
Lần xem
410
Lần tải
11
  DOWNLOAD

Tổng quan về các thành phần cơ bản của phần cứng máy tính. làm quen hệ điều hành ms-dos và các lệnh của nó. Cấu hình bios, chẩn đoán sự cố máy tính bằng tiếng bip, cách làm việc của nguồn, cpu,...

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu slide 1

Tài liệu Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu slide 2

Tài liệu Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu slide 3

Tài liệu Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu slide 4

Tài liệu Cẩm nang máy tính cho người mới bắt đầu slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

C¨m nang m‚y tÝnh
- 1 –
St by hoangly85
C¨m nang m‚y tÝnh
Môc lôc
HÖ fiiÒu hµnh MS - DOS....................................................................................10
C‚ch Setup BIOS................................................................................................22
Ch¨n §o‚n bÖnh qua tiÕng bip cæa bios...........................................................31
M‚y tÝnh k“u bÝp, bÝp... råi kh«ng khºi fiØng....................................................35
B¶o vÖ cmos........................................................................................................36
B¶o vÖ cmos........................................................................................................36
BÝ m¸t vÒ tŁc fiØ cæa pc.......................................................................................37
Bo m„ch chæ, nÒn t¶ng cæa tŁc fiØ....................................................................41
BØ nguån atx ......................................................................................................48
C˙n biÕt vÒ CPU .................................................................................................50
Ch¨n fio‚n vµ kh¾c phôc c‚c lçi hÖ thŁng........................................................54
C‚ch söa floppy disk bÞ track 0 bad...................................................................58
§Þa cłng g˘p t×nh tr„ng khª xö.........................................................................58
Fat lµ g×...............................................................................................................61
Format c˚p th˚p fiÜa cłng(low level format).....................................................63
G¾n th“m æ fiÜa th‚o l¾p.....................................................................................64
Gi¶i quyÕt sø cŁ æ fiÜa cłng................................................................................67
Thæ thu¸t víi Windows 98.................................................................................69
Cµi fi˘t modem....................................................................................................71
M›Œi lŒi khuy“n khi l¾p fi˘t card n'ng c˚p......................................................75
M›Œi thæ thu¸t víi modem.................................................................................77
C‚ch thiÕt l¸p m„ng m‚y tÝnh qui m« nhÆ........................................................80
M„ng m‚y tÝnh....................................................................................................84
NŁi kÕt m‚y tÝnh .................................................................................................87
X'y døng mØt m„ng m‚y tÝnh............................................................................89
Sö dông usb........................................................................................................93
Sö dông æ fiÜa cd rom .........................................................................................95
- 2 –
St by hoangly85
C¨m nang m‚y tÝnh
DMA vµ c‚c ch›‹ng tr×nh qu¶n lý bØ nhí........................................................99
Ghost 5.1...........................................................................................................104
Sö dông æ fiÜa cłng IDE ..................................................................................106
Boot 2 hÖ fiiÒu hµnh.........................................................................................112
Sö dông disk manager cæa h•ng s¶n xu˚t æ fiÜa cłng...................................113
æ cłng tr“n 4GB kh«ng khºi fiØng fi›îc.........................................................115
Phôc håi d÷ liÖu trong æ fiÜa cłng bÞ chÕt b˚t ngŒ..........................................116
Nh÷ng sø cŁ ph˙n cłng...................................................................................116
Kh¾c phôc sø cŁ hiÓn thÞ mµn h×nh................................................................119
T¸n dông c‚c chłc n¤ng cæa DiskEdit...........................................................120
Nguy“n t¾c söa ch÷a c‚c th«ng b‚o cæa DOS................................................122
Sö dông Card Sound........................................................................................123
L›u dø phßng vµ phôc håi Registry:...............................................................131
Ch„y c¶ NT lÉn Windows 95/98......................................................................155
Kh¾c phôc lçi CDRom cæa Win 98 Beta 3......................................................157
TŁi ›u hªa Windows 98 ...................................................................................158
Cµi fi˘t Windows2000.......................................................................................163
Giao thłc m„ng................................................................................................170
C‚ch b˚m fi˙u d'y RJ45 vµo c‚p utp..............................................................170
T¤ng tŁc fiØ kÕt nŁi vµo m„ng..........................................................................172
thæ thu¸t registry cho m„ng nØi bØ(lan).........................................................174
Nh'n fi«i tiÖn Ých mµn h×nh.............................................................................178
T„o logo khºi fiØng míi trong
om bios.........................................................178
Phô lôc: C‚c bØ ph¸n c˚u thµnh m‚y tÝnh.....................................................181
- 3 –
St by hoangly85

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Cam-nang-may-tinh-cho-nguoi-moi-bat-dau.pdf[2.58 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự