Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 11      541      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
08lotq
Danh mục
Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7
Thể loại
Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 7 có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
541
Lần tải
11
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 gồm 2 đề thi, mỗi đề thi với 5 câu hỏi lớn có đáp án đi kèm, đây là tài liệu ôn tập dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn hệ thống lại kiến thức đã học trong chương trình học kì 2 lớp 7. Mời các bạn tham khảo. 
Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2014-2015 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 1:
I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1mark)
1. A. Breakfast         B. Teacher            C. East              D. Please
2. A. Children           B. Church             C. Headache      D. Beach
3. A. See                 B. Salt                 C. Small             D. Suga
4. A. Mother             B. Thirteen           C. Father            D. Then
II. Circle the word or phase (A , B , C or D) that best completes each of the following sentences. (2marks)
1. Phuong doesn’t like football and …… Mai .
   A. so is                 B. so does           C. does so          D. neither does
2. These papayas aren’t ripe and ….. are the pineapples .
   A. so                    B. too                  C. neither            D. eithe
3.The dirt from vegetables can make you …….. .
   A. bored               B. tired                C. sick                 D. well
4. You must do your homework more ……. in the future .
   A. careful             B. care                 C. careless          D. carefully
5. You should ……. early if you want to do morning exercise.
   A. get up             B. getting up          C. to get up         D. to getting up
6. Hoa is a ….. worker.
   A. hardly             B. hard                   C. more hard        D. most hard
7. Last night we didn’t watch the film on TV because it was ……..
   A. bore               B. bored                  C. boring             D. boredom
8 . Mai enjoys ….. sea food with her parents .
   A. to eat             B. eating                  C. eat                 D. to eating
III. Supply the co
ect forms of the ve
s in
ackets. (2marks )
1. He (wash)………………………….the dishes everyday.
2. We (play)…………………………volleyball tomo
ow
3. She (not watch) …………………TV last night.
4. ……… they (go) …………………….to school now?
IV. Write the sentences. Use the cue words. (3marks )
1. I/not like/read books
…………………………………………………………………………………….
2. He/be/good/soccer/player.He/play/soccer/good.
…………………………………………………………………………………….
3. Mai/prefer/meat/fish.
…………………………………………………………………………………….
4 They/prefer/listen/music/watch/TV
…………………………………………………………………………………….
5 He/do/homework/last night.
…………………………………………………………………………………….
5 Hoa/not go/school/yesterday/because/she/be/sick.
…………………………………………………………………………………….
V. Read the passage carefully then answer questions. (2marks)
In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.
Questions:
1. Did most people have a TV set in 1960s?
………………………………………………………………………………
2.How long did they watch TV programs?
………………………………………………………………………………
3. What might the children do?
………………………………………………………………………………
4. What might the older people do?
………………………………………………………………………………
Đáp án bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 Hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ II Môn tiếng Anh lớp 7
ĐỀ 1
I. 1,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm
    1. A       2. C          3. D            4. B
II. 2,0 điểm - Mỗi từ đúng: 0,25 điểm
    1. D      2. C           3. C           4. D           5. A           6. B            7. C           8. B
III. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
    1. washes              2. will play/shall play            3. didn’t watch             4. Are…going..?
IV. 3,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
1. I don’t like reading books.
2. He is a good soccer player.He plays soccer well .
3. Mai prefers meat to fish.
4. They prefer listening to music to watching TV
5.He did his homework last night.
6. Hoa didn’t go to school yesterday because she was sick
V. 2,0 điểm - Mỗi câu đúng: 0, 5 điểm
1. No,they didn’t
2. They watched until the TV programs finished.
3. The children might play with their friends
4. The older people might talk together.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bo-de-thi-hoc-ki-2-mon-Tieng-Anh-lop-7-nam-2015.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự