Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

Ngành Luật,Đề thi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 208      1304      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gfyntq
Danh mục
Ngành Luật,Đề thi
Thể loại
Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm, môn pháp luật đại cương
Ngày đăng
15/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
20
Dung lượng
0.23 M
Lần xem
1304
Lần tải
208
  DOWNLOAD

Tham khảo: Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương dành cho các bạn sinh viên đang ôn thi kết thúc môn Pháp luật đại cương. Hi vọng tài liệu hữu ích cho các bạn.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương slide 1

Tài liệu Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương slide 2

Tài liệu Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương slide 3

Tài liệu Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương slide 4

Tài liệu Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
BỘ ĐỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Trong xã hội cộng sản nguyên thủy phân bố dân cư theo:
A.
Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét
A.
Tôn giáo
hơn bản chất xã hội
B.
Quan hệ huyết thống
B.
Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự
C.
Đơn vị hành chính lãnh thổ
thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
D.
Hội đồng thị tộc, hội đồng bộ lạc
C.
Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn
Câu 2: Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản
ản chất giai cấp
nguyên thủy là:
D.
Bất cứ nhà nước nào cũng đều mang bản chất giai cấp và bản
A.
Đạo đức
chất xã hội
B.
Tập quán
Câu 8: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:
C.
Tín điều tôn giáo
A.
Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời
D.
Cả A, B, C đều đúng
sống xã hội
Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:
B.
Nhà nước là một bộ máy trân áp đặc biệt của giai cấp này đối
A.
Do có sự phân công lao động trong xã hội
với giai cấp khác
B.
Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội
C.
Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an
C.
Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê chống
toàn xã hội
ão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm
D.
Cả A, B, C đều đúng
D.
Do ý chí của con người trong xã hội
Câu 9: Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:
Câu 4: Hình thái kinh tế - xã hội nào là chưa có Nhà nước?
A.
Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp
A.
Hình thái KT – XH cộng sản chủ nghĩa
B.
Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để
B.
Hình thái KT – XH cộng sản nguyên thủy
trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cùng với bọn
C.
Hình thái KT – XH tư bản chủ nghĩa
tội phạm phản động
D.
Hình thái KT – XH chiếm hữu nô lệ
C.
Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và
Câu 5: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì:
đảm đương các công việc chung của xã hội
A.
Nhà nước là hiện tượng tự nhiên
D.
Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay
B.
Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
giai cấp cầm quyền
C.
Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến
Câu 10: Nhà nước có mấy thuộc tính
D.
Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất
A.
2
hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người
B.
3
Câu 6: Trong các quan điểm phi Marxit về nguồn gốc Nhà nước
C.
4
thì quan điểm nào được coi là tiến bộ nhất:
D.
5
A.
Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết thần học
Câu 11: Thuộc tính của Nhà nước được thể hiện:
B.
Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết gia trưởng
A.
Nhà nước thiết lập một quyền lực xã hội
C.
Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết khế ước xã
B.
Nhà nước có quyền ban hành những nội quy, điều lệ
hội
C.
Nhà nước có lãnh thổ và thực hiện sự phân chia dân cư thành
D.
Quan điểm của những nhà nghiên cứu theo thuyết bạo lực
các đơn vị hành chính lãnh thổ
Câu 7: Bản chất Nhà nước được thể hiện:
D.
Nhà nước có quyền quản lý mọi mặt đời sống xã hội
1
Câu 12: Nhà nước nào cũng có chức năng:
B.
Nhà nước chủ nô
A.
Bảo đảm trật tự an toàn xã hội
C.
Nhà nước phong kiến
B.
Tổ chức và quản lý nền kinh tế
D.
Nhà nước tư sản
C.
Đối nội và đối ngoại
Câu 17: Hình thức chính thể của nhà nước bao gồm các loại:
D.
Thiết lập mối quan hệ ngoại giao
A.
Chính thể quân chủ và cộng hòa dân chủ
Câu 13: Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng
B.
Chính thể quân chủ và cộng hòa
định nào sau đây là sai?
C.
Chính thể cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị
A.
Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như
D.
Chính thể quân chủ tuyệt đối và quân chủ tương đối
nhau
Câu 18: Chính thể quân chủ tuyệt đối thường xuất hiện ở chế độ
B.
Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện
xã hội nào?
chức năng đối ngoại
A.
Cộng sản nguyên thủy
C.
Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động
B.
Phong kiến
đến việc thực hiện chức năng đối nội
C.
Chiếm hữu nô lệ
D.
Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối
D.
Tư bản chủ nghĩa
ngoại
Câu 19: Hình thức chính thể nào là phổ biến trên thế giới?
Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các kiểu Nhà nước
A.
Cộng hòa tổng thống
trong lịch sử là:
B.
Quân chủ lập hiến
A.
Do ý chí của giai cấp thống trị xã hội
C.
Cộng hòa đại nghị
B.
Do sự phát triển tự nhiên của xã hội
D.
Cộng hòa dân chủ
C.
Do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
Câu 20: Hình thức nhà nước được tạo thành từ các yếu tố
trong xã hội
A.
Hình thức kinh tế, chế độ kinh tế - chính trị, cấu trúc lãnh thổ
D.
Do sự vận động, phát triển, thay thế các hình thái kinh tế - xã
B.
Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hóa
hội mà nhân tố làm nên sự thay thế đó là các cuộc cách mạng
C.
Hình thức chính thể, cấu trúc lãnh thổ, chế độ chính trị
xã hội
D.
Hình thức cấu trúc, hình thức chính thể, chế độ kinh tế -
Câu 15: Khi nghiên cứu về các kiểu Nhà nước trong lịch sử, thì
chính trị
khẳng định nào sau đây là sai?
Câu 21: Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng
A.
Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử
định nào sau đây là đúng?
B.
Cơ sở để xác định kiểu Nhà nước là các yếu tố kinh tế - xã
A.
Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà
hội tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định
nước
C.
Nguyên nhân dẫn đến sự thay thế các kiểu nhà nước trong
B.
Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền lập
lịch sử là do sự vận động, thay thế các hình thái kinh tế - xã
pháp, hành pháp, tư pháp
hội
C.
Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra
D.
Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu nhà nước
D.
Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra
trước
Câu 22: T
ong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:
Câu 16: Kiểu Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là
A.
Quốc hội có quyền ban hành tất cả
các văn bản quy phạm
A.
Nhà nước cộng sản nguyên thủy
pháp luật
2
B.
Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
C.
Năm 1954
C.
Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành
D.
Năm 1975
D.
Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa
Câu 28: Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước cộng hòa
phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương
XHCN Việt Nam theo nguyên tắc nào?
A.
Phân quyền
Câu 23: Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước cộng hòa xã
B.
Tập quyền XHCN
hội chủ nghĩa Việt Nam có sự:
C.
Tam quyền phân lập
A.
Phân chia quyền lực
D.
Quyền lực Nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội và
B.
Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện
Chính phủ
quyền lực nhà nước
Câu 29: Bản chất Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được thể
C.
Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách
hiện:
ạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án
A.
Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
D.
Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ
B.
Là Nàh nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
Câu 24: Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là:
C.
Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan
A.
Ủy ban Quốc hội
Nhà nước
B.
Ủy ban thường vụ Quốc hội
D.
Cả A, B, C đều đúng
C.
Ủy ban kinh tế và ngân sách
Câu 30: Chức năng đối nội của Nhà nước Việt Nam được thể
D.
Ủy ban đối nội và đối ngoại
hiện:
Câu 25: Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta
A.
Gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực
được thể hiện:
B.
Tổ chức và quản lý nền kinh tế, thiết lập quan hệ đối ngoại
A.
Quyền lực Nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân
C.
Tổ chức và quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa
ầu ra theo nhiệm kỳ
học – công nghệ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các
B.
Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân
C.
Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần nào
D.
Bao gồm cả A, B, C
trong tay người đứng đầu nhà nước
Câu 31: Bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gồm có
D.
Cả A, B, C đều đúng
mấy loại cơ quan?
Câu 26: Bộ máy Nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ
A.
Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp
quan
B.
Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử
A.
Một
C.
Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan xét
B.
Hai
xử, cơ quan kiểm sát
C.
Ba
D.
Cả A, B, C đều đúng
D.
Bốn
Câu 32: Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thì
Câu 27: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền
Quốc hội là:
quốc gia khi nào?
A.
Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất
A.
Năm 1930
B.
Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
B.
Năm 1945
C.
Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bo-de-cau-hoi-trac-nghiem-mon-phap-luat-dai-cuong.pdf[0.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự