Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 839      4566      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
tnyntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
Thể loại
Ngôn ngữ lập trinh, Lập trình C,bài tập C
Ngày đăng
21/4/2014
Loại file
pdf
Số trang
53
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
4566
Lần tải
839
  DOWNLOAD

Một số bài tập và lời giải sưu tầm ngôn ngữ lập trình C

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C slide 1

Tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C slide 2

Tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C slide 3

Tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C slide 4

Tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

n
x x
2
n
BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C
Cau1:
(ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc
F 1! 2! .. x!
víi x lµ sè thùc, n nguyªn d­¬ng nhËp tõ bµn phÝm
#include
#include
#include
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
lap:
{
int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi:
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99)
goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
end:
getch();
}
int gt(int a)
{
int s = 1,i;
for (i=1;i
s *= i;
eturn s;
}
float lt(float a,int b)
{
float t = 1,i;
for (i=1;i
t *= a;
eturn t;
}
Cau 2:
Cho A lµ mét d·y gåm n sè nguyªn ( 0
sau:
a)
NhËp d·y A tõ bµn phÝm. (2 ®iÓm)
)
HiÓn thÞ d·y A ra mµn h×nh. (1 ®iÓm)
c)
T×m vµ in sè lín nhÊt cïng sè lÇn xuÊt hiÖn cña nã
trong d·y (2 ®iÓm)
#include
#include
main ()
{
lap:
int n,a[50],i,max,s,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap day so:\n");
for (i=1;i
scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("\nDay so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i
printf ("%5d",a[i]);
/* In ra so lon nhat va so lan xuat hien trong day */
max = a[1];
for (i=2;i
{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
s = 0;
for (i=1;i
{
if (a[i] == max)
s++;
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d va no xuat hien %d lan trong day",max,s);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
hoi:
if (h == 13) goto hoi;
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end:
}
Cau3:
. (ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
ch÷ sè lín nhÊt cã trong sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 6)
#include
#include
#include
int max(int x,int y,int z,int t);
main ()
{
lap:
int n,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nNhap so nguyen duong(nho hon 10000)n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-va-loi-giai-ngon-ngu-lap-trinh-C.pdf[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự