Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy

Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 46      632      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
myyntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
Thể loại
hàm liên tục, giới hạn của dãy số, đạo hàm của hàm hợp, hàm khả vi, vi phân cấp 1
Ngày đăng
21/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
159
Dung lượng
0.91 M
Lần xem
632
Lần tải
46
  DOWNLOAD

Mục đích của Mục đích của giáo trình là giúp đỡ sinh viên các ngành Khoa học Tư nhiên nắm vững và vận dụng được các phương pháp giải toán cao cấp. - Giới hạn và liên tục của hàm số - Phép tính vi phân hàm 1 biến - Phép tính vi phân hàm nhiều biến

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy slide 1

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy slide 2

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy slide 3

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy slide 4

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Phép tính vi phân các hảm. Tập 2 / Nguyễn Thanh Thủy slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

˜

ˆ
`
ˆ
.
´
´
ˆ
.
´
´

` ˆ ˆ ` ˆ
. . .
NGUYEN THUY THANH
BAI
TAP
TOAN
CAO
CAP
Tˆap 2
Ph´ep t´ınh vi phˆan ca´c ha`m
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI
.
.
.
´

. .
.
´

.
. .
.
.
. . .
´

. . . .
.
`
.
.
. . .
`
´

. . . .


. . .
. . .
`
´

. . . .

`

. . . . .
.
´
. .
. .
`

.
.
.
.
.
´
`

. .
´
.
-
.
-
´
.
-
´
.
´
Muc
luc
7
Gi´oi han va` liˆen tuc cua h`am soˆ
7.1 Gi´oi han cua d˜ay sˆo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Ca´c b`ai toa´n liˆen quan t´oi dinh ngh˜ıa gio´i han .
7.1.2 Chu´ng minh su hˆoi tu cua d˜ay sˆo dua trˆen c´ac
dinh ly´ vˆe gio´i han . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3 Chu´ng minh su hˆoi tu cua d˜ay soˆ dua trˆen diˆeu
kiˆen du dˆe d˜ay hoˆi tu (nguyˆen ly´
3
4
5
11
Bolzano-Weierstrass)
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
17
7.1.4
Chu´ng minh su hˆoi tu cua da˜y soˆ dua trˆen diˆeu
kiˆen cˆan va` du dˆe d˜ay hoˆi tu (nguyˆen ly´ hˆoi tu
Bolzano-Cauchy)
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
25
7.2
Gio´i han h`am moˆt biˆen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1 Ca´c kha´i niˆem va` dinh ly´ co ban vˆe gio´i han . .
27
27
7.3
7.4
H`am liˆen tuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gio´i han v`a liˆen tuc cua ha`m nhiˆeu biˆen . . . . . . . .
41
51
8
Ph´ep t´ınh vi phˆan h`am moˆt biˆen
8.1 Dao h`am . . . . . . . . . . . . . .
. .
. .
. .
. .
. . . .
60
61
8.1.1
Dao ha`m caˆp 1
.
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
61
8.1.2
Dao h`am caˆp cao
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
62
8.2
Vi phaˆn
. . .
. .
. . . .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
75
8.2.1
Vi phaˆn caˆp 1 . .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
75
. .
´
.
´
`
’ ’
.
.
.
`
’ ’
.
.
´

. .
.
´
`
-
.
-
´
.
.
-

. .

. .
-
.
-
´
.
´
`

´
´

`
.
´

´
.


.
´
`

.
.
.
. .
.
`
.
.
.
.
´ ´

.
2
MUC LUC
8.3
8.2.2 Vi phˆan caˆp cao . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C´ac dinh ly´ co ban vˆe ha`m kha vi. Quy ta˘c l’Hospital.
Cˆong thu´c Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
84
8.3.1
8.3.2
Ca´c dinh ly´ co ban vˆe ha`m kha vi . . . . . . . .
Khu c´ac dang vˆo dinh. Quy t˘ac Loˆpitan
84
(L’Hospitale)
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. . . .
.
88
8.3.3
Coˆng thu´c Taylor .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
.
96
9
Ph´ep t´ınh vi phˆan h`am nhiˆeu biˆen
109
9.1
Dao h`am riˆeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1 Dao ha`m riˆeng cˆap 1 . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2 Dao h`am cua h`am hop . . . . . . . . . . . . . .
110
110
111
9.1.3
Ha`m kha vi
.
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
111
9.1.4
9.1.5
Dao ha`m theo hu´ong . . .
Dao ha`m riˆeng caˆp cao . .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
.
.
112
113
9.2
Vi phˆan cua ha`m nhiˆeu biˆen
.
. .
. . . .
. . .
. .
. .
.
125
9.2.1
Vi phˆan caˆp 1 . . . . .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
126
9.2.2
Ap dung vi phaˆn dˆe t´ınh gaˆn du´ng
. .
. .
. . .
126
9.2.3
Ca´c t´ınh chˆat cua vi phaˆn
. .
. .
. . .
. .
. .
.
127
9.2.4
Vi phˆan caˆp cao . . . .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
127
9.2.5
Coˆng thu´c Taylor .
. .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
.
129
9.2.6
Vi phaˆn cua h`am ˆan
.
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
130
9.3
Cuc tri cua ha`m nhiˆeu biˆen . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1 Cuc tri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2 Cuc tri co´ diˆeu kiˆen . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3 Gi´a tri l´on nhaˆt va` b´e nhaˆt cua h`am . . . . . .
145
145
146
147

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
congvan Trả lời Thích   0 9/5/2020 9:19:56 AM
bài viết hay lắm ạ

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-toan-cao-cap-Phep-tinh-vi-phan-cac-ham.-Tap-2-Nguyen-Thanh-Thuy.pdf[0.91 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự