Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy

Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 95      835      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lyyntq
Danh mục
Giáo dục đại cương,Toán cao cấp
Thể loại
Số phức, Ma trận, nghịch thế, phương pháp cramer, không gian vector Eucuid
Ngày đăng
21/5/2014
Loại file
pdf
Số trang
277
Dung lượng
1.48 M
Lần xem
835
Lần tải
95
  DOWNLOAD

Mục đích của Mục đích của giáo trình là giúp đỡ sinh viên các ngành Khoa học Tư nhiên nắm vững và vận dụng được các phương pháp giải toán cao cấp. - Số phức - Đa thức và hàm hữu tỉ - Ma trận. Định thức - Hệ phương trình tuyến tính - Không gian Euclide - Dạng toàn phương và ứng dụng đểnhận dạng đường và mặt bậc haigiáo trình là giúp đỡ sinh viên các ngành Khoa học Tư nhiên nắm vững và vận dụng được các phương pháp giải toán cao cấp. - Số phức - Đa thức và hàm hữu tỉ - Ma trận. Định thức - Hệ phương trình tuyến tính - Không gian Euclide - Dạng toàn phương và ứng dụng đểnhận dạng đường và mặt bậc hai

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy slide 1

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy slide 2

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy slide 3

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy slide 4

Tài liệu Bài tập toán cao cấp : Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Tập 1 / Nguyễn Thanh Thủy slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

˜

ˆ
` ˆ
.
´
´ ˆ
.
´
´
.

.
´
´

` ˆ ˆ ` ˆ
. . .
.
NGUYEN THUY THANH
BAI TAP
TOAN CAO CAP
Tˆap 1
Dai sˆo tuyˆen t´ınh
va` H`ınh hoc giai t´ıch
NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NOI
H`a Nˆoi – 2006
.
.
.
`
.
´
.
-
´
.
.
´ ´

.
.
’ ˜
.
. . . . .
’ ˜
´
. .
. .
-

.
-
. . . .
-
´
. . . .
-
´
.
. .

.
-
. .
.
-
. .
´
.
.

. .
.
-
.
´
.
.
-
.
.
´

.
Muc
luc
Lo`i no´i dˆau
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. . . . .
.
4
1
Sˆo phu´c
1.1 Dinh ngh˜ıa sˆo phu´c . . .
1.2 Dang dai sˆo cua soˆ phu´c
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
8
1.3
1.4
Biˆeu diˆen h`ınh hoc. Mˆodun v`a acgumen
Biˆeu diˆen sˆo phu´c du´oi dang luong gi´ac
. . . . . . . .
. . . . . . . .
13
23
2
Da thu´c v`a h`am hu˜u ty
2.1 Da thu´c . . . . . . . . .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . . .
44
44
2.1.1
Da thu´c trˆen tru`ong sˆo phu´c C
.
. .
. . . . .
.
45
2.2
2.1.2 Da thu´c trˆen truo`ng soˆ thuc R . . . . . . . . .
Phˆan thu´c hu˜u ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
55
3
Ma traˆn. Dinh thu´c
66
3.1
Ma trˆan
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. . . .
. . .
.
67
3.1.1
Dinh ngh˜ıa ma trˆan .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
.
67
3.1.2
Ca´c ph´ep toa´n tuyˆen t´ınh trˆen ma trˆan .
. . .
.
69
3.1.3
Ph´ep nhaˆn c´ac ma trˆan . .
. .
. . . .
. .
. . .
.
71
3.2
3.1.4 Ph´ep chuyˆen vi ma trˆan . . . . . . . . . . . . .
Dinh thu´c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
85
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Nghich thˆe . . . . . . . . .
Dinh thu´c . . . . . . . . .
T´ınh chaˆt cua dinh thu´c .
. .
. .
. .
. . . .
. . . .
. . . .
. .
. .
. .
. . .
. . .
. . .
.
.
.
85
85
88
. .
. . .
.

. .
-
.
. .

. .

. .
-
.
. .

. .
. .
´
.
. . . .

.
.
. .
.
. .
. .
. .
´
.
. .
´
`
´
.
.
-
`
´
. . .
.
`

. . .
- ’
’ ’
o
. . . .


.

´
´
-
.

.
.
.
. . . . .

.
.
. .
. .
. .
.
. .
. .
2
MUC LUC
3.2.4
Phuong ph´ap t´ınh dinh thu´c .
. .
. . .
. .
. . .
89
3.3
Hang cua ma trˆan . .
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
109
3.3.1
3.3.2
Dinh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phuong ph´ap t`ım hang cua ma trˆan . . . . . .
109
109
3.4
Ma trˆan nghich dao .
. . .
. .
. . . .
. .
. . .
. .
. .
.
118
3.4.1
3.4.2
Dinh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . .
Phuong pha´p t`ım ma trˆan nghich dao
. . . . .
. . . . .
118
119
4
Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh 132
4.1 Hˆe n phuong tr`ınh vo´i n ˆan c´o dinh thu´c kha´c 0 . . . . 132
4.1.1 Phuong ph´ap ma trˆan . . . . . . . . . . . . . . 133
4.1.2 Phuong ph´ap Cramer . . . . . . . . . . . . . . 134
4.1.3
Phuong pha´p Gauss
.
. .
. . . .
. . .
. .
. .
.
134
4.2
4.3
Hˆe tu`y y´ c´ac phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh . . . . . . . . . .
Hˆe phuong tr`ınh tuyˆen t´ınh thuˆan nhaˆt . . . . . . . . .
143
165
5
Khˆong gian Euclide Rn 177
5.1 Dinh ngh˜ıa khˆong gian n-chiˆeu v`a mˆot sˆo kha´i niˆem co
an vˆe vecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.2
C . so. Doˆi co so
. .
. . .
. .
. .
. .
. . . . .
. .
. .
.
188
5.3
Khoˆng gian vecto Euclid. Co so truc chuˆan
.
. .
. .
.
201
5.4
Ph´ep biˆen doˆi tuyˆen t´ınh .
. .
. . . .
. .
. . .
. . . .
.
213
5.4.1
Dinh ngh˜ıa
.
. . .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
213
5.4.2
Ma trˆan cua ph´ep bdtt
. .
. .
. .
. . .
. . . .
.
213
5.4.3
Ca´c ph´ep toa´n . . .
. . . .
. .
. .
. . .
. .
. .
.
215
5.4.4
Vecto riˆeng va` gi´a tri riˆeng . .
. .
. . .
. .
. .
.
216
6
Dang to`an phuong va` u´ng dung dˆe nhˆan dang du`ong
v`a ma˘t baˆc hai 236
6.1 Dang to`an phuong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6.1.1 Phuong ph´ap Lagrange . . . . . . . . . . . . . . 237
6.1.2
Phuong pha´p Jacobi
.
. .
. . . .
. . .
. .
. .
.
241

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-toan-cao-cap-Dai-so-tuyen-tinh-va-hinh-hoc-giai-tich.-Tap-1-Nguyen-Thanh-Thuy.pdf[1.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự