Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2038      18352      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
2muntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Tài chính doanh nghiệp
Ngày đăng
17/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
24
Dung lượng
0.44 M
Lần xem
18352
Lần tải
2038
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Gồm nhiều bài tập về tài chính doanh nghiệp, thu tiền thuế lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Có lời giải rõ ràng, dễ hiểu.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải slide 1

Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải slide 2

Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải slide 3

Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải slide 4

Tài liệu Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
PHẦN IV
DOANH THU, TIỀN THUẾ, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP
4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:
- Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp.
- Phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế
GTGT trực tiếp hay phương pháp khấu trừ.
- Nắm vững công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp.
- Khái niệm, nội dung của lợi nhuận, phương pháp tính lợi nhuận trong
doanh nghiệp.
- Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp.
- Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước.
- Chế độ trích lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước.
4.2 - Bài tập
Bài tập số 32
Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp Y
Tài liệu
1. Theo tài liệu bộ phận kế toán thì số lượng sản phẩm sản xuất quý III và số
sản phẩm gửi bán của các tháng trong quý III năm báo cáo như sau:
Đvt: cái
Tên
Số sp sản
Số sản phẩm xuất gửi bán
Số sp tồn kho
SP
xuất quý III
30/ 6
31/ 7
31/ 8
30/ 9
đến 30/ 9
A
270
10
5
8
12
5
B
810
14
10
18
50
60
C
450
12
3
5
8
7
2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo:
Đvt: cái
Tên sản phẩm
Số lượng sản phẩm sản xuất
Số lượng sản phẩm tiêu thụ
A
300
303
B
900
910
C
600
595
3. Theo kế hoạch sản xuất và định mức thành phẩm tồn kho năm kế hoạch:
Đvt: cái
Tên
Số lượng sản phẩm
Số lượng sản phẩm
Định mức tồn kho
SP
sản xuất cả năm
sản xuất quý IV
thành phẩm cuối năm
A
1.500
360
2
B
4.000
1.080
12
C
900
270
12
D
400
180
2
4. Giả thiết điều kiện sản xuất và thanh toán năm kế hoạch so với năm báo
cáo chưa có gì thay đổi. Số lượng sản phẩm D xuất ra chưa được chấp
60
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
nhận
tiêu thụ ở cuối quý IV năm kế
hoạch dự kiến bằng số lượng sản
phẩm C chưa được chấp nhận tiêu thụ cuối quý IV.
Yêu cầu: Hãy tính
1.
Số lượng sản phẩm kết dư đầu và cuối năm kế hoạch?
2.
Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch?
Bài tập số 33
Căn cứ vào tài liệu dưới đây của doanh nghiệp sản xuất Hoàng Gia:
I. Tài liệu năm báo cáo
1. Theo tài liệu kế toán thì số lượng sản phẩm tồn kho và số lượng sản phẩm
gửi bán của các tháng trong quý III như sau:
Đvt: cái
Tên
Số SP sản
Số SP gửi bán của các tháng đến ngày
Tồn kho đến
SP
xuất quý III
30/6
31/7
31/8
30/9
ngày 30/9
A
4.000
200
150
120
100
424
B
4.800
-
160
220
200
625
2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo:
Tên sp
Số lượng sản phẩm
sản xuất (cái)
Số lượng sản phẩm
tiêu thụ (cái)
Đơn giá bán
(1.000đ)
A
4.800
5.400
400
B
5.600
6.300
700
3.
Căn cứ vào tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ của 3 quý đầu năm, dự
kiến quý 4 như sau:
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất:
+ Sản phẩm A vượt: 10% so với kế hoạch sản xuất trong quý.
+ Sản phẩm B vượt:
5% so với kế hoạch sản xuất trong quý.
- Về tình hình tiêu thụ:
+ Sản phẩm A vượt: 5% so với kế hoạch tiêu thụ trong quý.
+ Sản phẩm B vượt: 3% so với kế hoạch tiêu thụ trong quý.
II. Năm kế hoạch
1. Theo kế hoạch sản xuất thì sản lượng hàng hoá sản xuất cả năm và từng
quý như sau:
Đvt: cái
Tên SP
Cả năm
Sản lượng sản xuất
Q/I Q/II
Q/III
Q/IV
A
21.600
5.300
5.300
5.600
5.400
B
29.700
6.800
7.400
7.400
8.100
2. Định mức thành phẩm tồn kho cuối năm kế hoạch: Sản phẩm A là: 400
cái, sản phẩm B là: 600 cái.
60
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
3. Đơn giá bán năm kế hoạch của sản phẩm A vẫn giữ nguyên như năm
áo cáo, sản phẩm B dự tính sẽ hạ: 2% so với quý 4 năm báo cáo (do hạ
thấp giá thành sản phẩm năm kế hoạch).
Chú ý:
a. Trong quý 3 năm báo cáo, doanh nghiệp phải ngừng sản xuất mất 10
ngày do điện bị hỏng nặng đột xuất.
. Biết đơn giá bán sản phẩm tiêu thụ là giá bán chưa có thuế GTGT,
thuế suất thuế GTGT của 2 mặt hàng này là: 10%.
c. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
d. Sản phẩm kết dư đầu năm đều là tồn kho
Yêu cầu:
Hãy tính:
1.
Số lượng sản phẩm kết dư đầu và cuối năm kế hoạch?
2.
Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch?
3.
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch?
Bài tập số 34
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp X năm kế hoạch
Tài liệu:
1.
Theo tài liệu kế toán số lượng sản phẩm kết dư thực tế đến 30/ 9 năm
áo cáo:
-
Sản phẩm A: 521 cái
-
Sản phẩm B:
825 cái
2.
Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo:
+ Sản phẩm A: sản xuất 5.346 cái; Tiêu thụ 5.647 cái
+ Sản phẩm B: sản xuất 5.880 cái; Tiêu thụ 6.489 cái
3.
Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch thì số lượng sản phẩm, hàng hoá
sản xuất cả năm:
-
Sản phẩm A: 21.600 cái
-
Sản phẩm B: 29.700 cái
4.
Căn cứ vào tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ qua các năm, dự
kiến số lượng sản phẩm, hàng hoá kết dư đến cuối năm kế hoạch:
- Sản phẩm A: 10% so với sản lượng sản xuất cả năm.
- Sản phẩm B: 5% so với sản lượng sản xuất cả năm.
5.
Giá bán đơn vị sản phẩm năm kế hoạch (chưa có thuế GTGT):
-
Sản phẩm A: 10.000 đồng, đã tính hạ 500 đ/sp so với năm báo cáo
-
Sản phẩm B: 20.000 đồng, đã tính hạ 1.000 đ/sp so với năm báo cáo
6.
Dự kiến trong năm góp vốn tham gia liên doanh dài hạn với công ty Z
(cơ sở đồng kiểm soát): 500 triệu đồng, kết quả dự kiến được phân chia
theo hợp đồng liên doanh: 15% trên vốn góp.
Theo kế hoạch trong năm sẽ thanh lý một số TSCĐ hết thời hạn sử dụng, với
chí phí thanh lý dự kiến là: 5 triệu đồng, thu về thanh lý dự kiến là: 8 triệu
đồng.
7.
Trong năm sẽ bán một số nguyên vật liệu kém, mất phẩm chất với giá
án: 15 triệu đồng.
8.
Trong số sản phẩm kết dư đầu năm kế hoạch:
60

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
mimixinh0709 Trả lời Thích   0 12/18/2021 7:40:25 PM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu này
Uyen39 Trả lời Thích   0 1/8/2022 12:37:25 AM
Mình muốn tải tài liệu này ạ
antronie48 Trả lời Thích   0 4/4/2022 2:56:53 AM
rất hay rất bổ ích
phnglinh Trả lời Thích   0 3/8/2022 12:27:39 AM
tài liệu rất hay, rất tốt và hữu ích
Nguyenanh-08-09 Trả lời Thích   0 11/29/2021 8:30:48 PM
lần dầu down loadkhoong pit tốt không
HongDuyen Trả lời Thích   0 12/9/2021 12:08:27 AM
đề hay, giải bài tập chi tiết ạ
namlop8a1 Trả lời Thích   0 6/1/2022 2:38:45 AM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu này
phnglinh Trả lời Thích   0 3/8/2022 12:26:57 AM
tài liệu rất hay, hữu ích và tốt
an1234 Trả lời Thích   0 12/26/2020 12:56:26 AM
đề tốt nhưng tôi có thể xin thêm đề không
namlop8a1 Trả lời Thích   0 6/1/2022 2:38:41 AM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu này
an1234 Trả lời Thích   0 12/26/2020 12:55:40 AM
nội dung hay, dễ hiểu, làm ơn cho tôi đề nhanh
tramyle Trả lời Thích   0 7/29/2021 1:43:38 AM
E chuẩn bị thi hết môn Tài chính doanh gnhiệp nên e muốn xin tài liệu về để ôn ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ!
Thanh_Binh_Nguyen_98 Trả lời Thích   0 5/16/2019 10:03:30 PM
E chuẩn bị thi hết môn Tài chính doanh gnhiệp nên e muốn xin tài liệu về để ôn ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ!
tranghuyen0084 Trả lời Thích   0 12/16/2020 9:28:31 PM
E chuẩn bị thi hết môn Tài chính doanh gnhiệp nên e muốn xin tài liệu về để ôn ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ
kutinevn Trả lời Thích   0 12/8/2021 7:37:25 AM
Lần đầu dowload tài liệu trên trang này

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

4
15 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (11)
Tài liệu tốt (4)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
1/6/2019 9:28:12 PM
toi muon tai tai lieu ve hoc tap
8/18/2020 1:24:29 AM
Tôi rất thich nội dung này
8/19/2020 6:02:01 AM
Tài liệu rất hay, sẽ luôn ủng hộ
12/16/2020 9:28:16 PM
E chuẩn bị thi hết môn Tài chính doanh gnhiệp nên e muốn xin tài liệu về để ôn ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ!
6/24/2021 6:02:24 AM
cho mình xem đề đi mà
9/20/2021 2:29:11 AM
Nội dung bài tập hay, dễ hiểu. Cảm ơn add đã chia sẻ.
11/9/2021 7:41:11 AM
Tài liệu cực kì hữu ích
1/3/2022 8:18:50 AM
tôi muốn tải tài liệu này! nó rất có ích với tôi
1/8/2022 12:38:27 AM
Mình muốn tải tài liệu này
2/1/2022 8:12:27 AM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu này
5/19/2022 9:33:32 AM
tài liệu hay, rất bổ ích nhé mn
6/1/2022 2:39:17 AM
đề hay, giải bài tập chi tiết ạ, rất tốt tôi muốn tải tài liệu nàya
6/1/2022 2:39:27 AM
E chuẩn bị thi hết môn Tài chính doanh gnhiệp nên e muốn xin tài liệu về để ôn ạ! E xin chân thành cảm ơn ạ
6/24/2022 12:34:06 AM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu này
6/24/2022 12:34:35 AM
rất tốt tôi muốn tải tài liệu nàyyy

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-tai-chinh-doanh-nghiep-co-loi-giai.pdf[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự