Bài giảng về Thuế

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12      440      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
5ctntq
Danh mục
Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế,Thuế
Thể loại
Thuế
Ngày đăng
4/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
162
Dung lượng
1.17 M
Lần xem
440
Lần tải
12
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Bài giảng về Thuế

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng về Thuế

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng về Thuế slide 1

Tài liệu Bài giảng về Thuế slide 2

Tài liệu Bài giảng về Thuế slide 3

Tài liệu Bài giảng về Thuế slide 4

Tài liệu Bài giảng về Thuế slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Bài giảng môn học : Thuế
1
Ths. ĐOÀN TRANH
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ
“Thuế của quốc gia, phù hợp với khả năng và thực lực của mình, có thể tham gia vào điều hành
Chính phủ, có nghĩa là phù hợp với những nguồn thu, chúng sẽ được sử dụng với mục đích bảo
vệ đất nước. Khoản thuế, mà mỗi một người bắt buộc phải đóng góp, cần phải được xác định
chính xác, chứ không thể tùy tiện, chuyên quyền, độc đoán. Thời hạn nộp thuế, cách thức nộp
thuế và cả những người khác… Việc không xác định qui củ khoản nộp thuế sẽ làm tăng tính vô
liêm sỉ và bị mua chuộc, đút lót ở những người, mà vốn dĩ ngay cả trong môi trường lành mạnh
đã không tách khỏi được tính vô liêm sỉ và mua chuộc. Xác định chính xác số tiền mà mỗi người
phải nộp là việc chính trong bài toán thuế. Cần nộp lúc nào, bằng cách nào, khi nào và như thế
nào… mỗi loại thuế phải làm sao đó để người nộp thuế cảm thây thuận tiện nhất khi nộp chúng.
Việc thu thuế cũng phải suy nghĩ và tính đến khả năng số tiền thu được có thể ít hơn số tiền thực
đưa vào trong kho bạc Nhà nước… Rõ ràng rằng sự công bằng ít nhiều luôn gây được sự chú ý
của các tầng lớp nhân dân.”
Trích từ “An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations”, Adam Smith (1776)
I.
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ
1. Quá trình phát triển của thuế trên thế giới
Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy rằng, nhân tố quan trọng
nhất để thuế ra đời và phát triển cao như ngày nay gắn liền với sự ra đời, tồn
tại và phát triển của nhà nước.
Nhà nước xuất hiện đòi hỏi phải có cơ sở vật chất và tài sản để đảm bảo
cho sự tồn tại và hoạt động của mình. Dó đó, nhà nước phải dùng quyền lực
chính trị vốn có để tập trung một phần nguồn lực của xã hội bằng cách huy
động dưới nhiều hình thức. Trong đó, có hình thức đóng góp bắt buộc được
gọi là thuế.
Nếu xét sự phát triển của các hình thức và phương pháp thu thuế, có thể
chia lịch sử hình thành và phát triển thuế thành 3 giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất - bắt đầu từ thế giới cổ đại đến thế kỹ XVI được đặc
trưng bởi sự hình thành các loại thuế sơ khai và nhà nước chưa có bộ máy
thu thuế hoàn chỉnh
Lần đầu tiên, dưới thời La Mã cổ đại để có chi phí để xây dựng quân đội,
ảo vệ biên giới, xây dựng nhà thời, đường ống dẫn nước, đường sá, … Nhà
nước đánh thuế các tài sản như đất đai, vật nuôi, nô lệ, thu hái hoa quả (nho)
và các tài sản có giá trị khác. Các loại thuế gián thu điển hình như thuế doanh
thu với thuế suất 1%, thuế buôn bán nô lệ 4%, thuế trả tự do cho nô lệ 5%,
thuế thừa kế 5%...
Bài giảng môn học : Thuế
2
Ths. ĐOÀN TRANH
Tổ chức tài chính của chính phủ không trực tiếp thu thuế của dân mà giao
cho các lãnh địa thực hiện. Chính phủ thông qua các tổ chức xem xét, đánh
giá và xác định tổng số thuế phải nộp ở các địa phương, đồng thời kiểm tra về
thời hạn nộp thuế. Trong thời gian này, thuế thu nộp bằng tiền. Người dân
án lương thực, thực phẩm lấy tiền nộp thuế. Điều này kích thích và phát
triển mối quan hệ hàng hoá-tiền tệ, làm sâu sắc hơn quá trình phân công lao
động xã hội và thúc đẩy quá trình đô thị hoá.
Tuy
nhiên,
trong
thời
kỳ
này
nhiều
hình
thức
thuế
được
an
hành
lại
không làm hưng thịnh về tài chính cho đế quốc La Mã. Ngược lại, gánh nặng
thuế khoá đối với người dân là nguyên nhân gây ra khủng hoảng tài chính và
đưa kinh tế đất nước vào tình trạng yếu kém.
Giai đoạn thứ hai - bắt đầu từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX, hình thành
hệ thống thuế và các tổ chức thu thuế tương đối hoàn chỉnh
Một số quốc gia châu Âu đã sử dụng phương pháp đấu giá quyền thu thuế.
Tất cả số tiền thuế thu được được chuyển vào quỹ của chính phủ. Đến năm
1662 ở Pháp và các quốc gia Châu Âu hành thành các tổ chức thu thuế do
chính phủ quản lý đã làm tổng thu thuế vào ngân sách của chính phủ ngày
càng tăng
Nguồn thu chính của chính phủ là thuế thân (giới quý tộc và cha cố không
phải nộp thuế này), các thuế khác gồm thuế đất, thuế đối với trang thiết bị
quân đội, thuế mua ngựa, thuế tuyển mộ lính… Thời gian này đã bắt đầu xuất
hiện thuế quan.
Giai đoạn thứ ba - bắt đầu từ thế kỷ XIX cho đến nay, đó là thời ký hình
thành hệ thống thuế và bộ máy thu thuế hoàn chỉnh
Trong giai đoạn này ở hầu hết các nước phát triển đã hình thành hệ thống
thuế với các luật thuế và bộ máy thu thuế hoàn chỉnh. Các loại thuế có trước
đây dần dược hoàn thiện.
-
Thuế ruộng đất giử vai trò quan trọng trong việc tạo lập nguồn thu cho
chính phủ
-
Thuế quan ban đầu chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách, thì hiện nay
vai trò của hình thức thuế này ngày càng lu mờ và nhường chổ cho các loại
thuế khác.
-
Thuế thu nhập cá nhân ra đời ở Anh quốc năm 1842, sau đó nhiều nước
công nghiệp đã áp dụng - Nhật 1887, Mỹ 1913, Pháp 1914. Hiện nay, thuế
thu nhập cá nhân là một trong những hình thức thuế giử vai trò quan trọng
ậc nhất trong hệ thống thuế của các quốc gia phát triển.
Bài giảng môn học : Thuế
3
Ths. ĐOÀN TRANH
-
Thuế giá trị gia tăng ra đời ở Pháp năm 1954 và hiện nay đã lan rộng ra
nhiều quốc gia phát triển.
Bộ máy thu thuế ở các nước phát triển cũng ngày được hoàn chỉnh và hình
thành đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Không chỉ bao gồm các cơ
quan quản lý thu nộp thuế mà ở nhiều quốc gia còn có bộ máy cảnh sát thuế,
toà án thuế riêng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc xây dựng luật thuế,
tổ chức thu thuế, kiểm tra thu nộp thuế và xử lý các vi phạm về thuế.
2. Sơ lược quá trình phát triển thuế ở Việt Nam
Quá trình phát triển thuế tại Việt Nam có thể chia ra làm ba giai đoạn
Giai đoạn 1 : Thời kỳ trước thực dân Pháp xâm lược
- Thời hậu Lê, thuế được chia thành 2 loại chính : thuế trực thu và thuế
gián thu. Thuế trực thu gồm: Thuế thân, thuế điền và thuế tạp dịch. Thuế gián
thu đánh một cách phân tán vào mọi hoạt động tiểu thủ công nghiệp.
- Thời nhà Nguyễn, chế độ thuế được chia thành 2 loại: chính phú và tạp
phú. Chính phú gồm có thuế điền thổ (tô), thuế thân đinh (dung), và thuế điệu
(tạp dịch-là loại thuế bắt buộc lao động không công qui định trong năm). Tạp
phú gồm các loại thuế: Thuế cảng, thuế quan tân, thuế nguồn đầm, thuế hầm
mỏ, thuế các hộ sản xuất.
Giai đoạn 2 : Thời kỳ thuộc địa, nữa phong kiến (từ năm 1895 đến tháng
8 năm 1945) trước thực dân Pháp xâm lược
Ngay sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã đặt chế độ thuế khoá.
Nhìn chung chế độ thuế khoá thực dân Pháp vừa nhằm bòn rút dân ta vừa đầu
độc làm suy thoái cả dân tộc ta.
Ở miền Trung (Đà Nẵng…) chúng bỏ thuế cảng của nhà Nguyễn, chỉ thu
một số lệ phí đèn pha, tín hiệu, tàu cập bến. Năm 1861 mở thầu trúng thuốc
phiện với giá 2,5 triệu Phơrăng. Cho phép mở sòng bạc để thu thuế môn bài,
sau đó là thuế rượu, rượu vang, bia, thuế khách sạn, quán rượu, tiệm nhảy.
Tháng 2/1862, chúng cho phép nhập cảng thuốc phiện để thu thuế doanh thu.
Ở Nam kỳ có thuế trực thu, thuế gián thu và thuế tem, thuế xuất nhập
khẩu, thuế kho và lệ phí cảng, tiền bán hoặc cho thuê đất công.
Đến năm 1928, chế độ đồng hoá quan thuế giữa Pháp và ba xứ của Việt
Nam mới chính thức ban hành. Bỏ chế độ trưng thầu thuế quan và thuế gián
thu để thay thế chế độ công quản trực tiếp do người Pháp trực tiếp cai quản.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-ve-Thue.pdf[1.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự