Bài giảng Microsoft Access

Tin học văn phòng,Thể loại khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 64      535      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
a2xntq
Danh mục
Tin học văn phòng,Thể loại khác
Thể loại
Bài giảng Microsoft Access 2010,
Ngày đăng
26/3/2014
Loại file
pdf
Số trang
161
Dung lượng
11.11 M
Lần xem
535
Lần tải
64
  DOWNLOAD

Tham khảo :Bài giảng Microsoft Access. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một hệ thống có khả năng lưu trữ, sắp xếp và truy tìm thông tin, đôi khi còn có khả năng truy cập đồng thời vào nhiều CSDL, thông qua một trường chung (Quản lý CSDL có liên quan). Để tìm hiểu rõ hơn các nội dung kiến thức mời các

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng Microsoft Access

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng Microsoft Access slide 1

Tài liệu Bài giảng Microsoft Access slide 2

Tài liệu Bài giảng Microsoft Access slide 3

Tài liệu Bài giảng Microsoft Access slide 4

Tài liệu Bài giảng Microsoft Access slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Hệ
quản
trị

sở
Dữ
liệu
Quan
hệ
(Relative
DataBase
Management
System
(RDBMS)


một
hệ
thống

khả
năng
lưu
trữ,
sắp
xếp

truy
tìm
thông
tin,
đôi
khi
còn

khả
năng
truy
cập
đồng
thời
vào
nhiều
CSDL,
thông
qua
một
trường
chung
(Quản

CSDL

liên
quan)


dụ
về
các
DBMS
mạnh:
Oracle,
MS
SQL
Server,
IBM
DB2…

Các
DBMS
để
àn
có:
MS
Access,
MS
Foxpro,
Borland
dBase….
1.
Những
vấn
đề

ản
của
Access

Access lµ mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu dùa trªn m« h×nh quan
hÖ hç trî 2 Ng«n ng÷ vÊn tin chuÈn lµ SQL (Structured Query
Language) vµ QBE (Query By Example).

C¬ së d÷ liÖu lµ mét tËp hîp cã cÊu tróc cña d÷ liÖu ®­îc l­u
tr÷ trªn thiÕt bÞ tr÷ tin, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi dïng
víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau.

Access t¹o ra c¸c Database,
quan t©m ®Õn thuËt to¸n.

lý, thay
®æi d÷
liÖu mµ
kh«ng

Access cã
lËp tr×nh.
thÓ
t¹o ra
c¸c
øng
dông

kh«ng
cÇn
iÕt
nhiÒu

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Microsoft-Access.pdf[11.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự