Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++

Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 34      565      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
k8sntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Lập trình ứng dụng
Thể loại
Lập trình ứng dụng, công nghệ thông tin, lập trình hướng đối tượng, lập trình c++
Ngày đăng
3/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
169
Dung lượng
1.39 M
Lần xem
565
Lần tải
34
  DOWNLOAD

Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C++. Đây là một trong số những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Sau khi học, sinh viên có thể tự phân tích và lập trình cho các bài toán xử lý thông tin bằng phương pháp hướng cấu trúc và hướng đối tượng Những nội dung chính bao gồm: Các phương pháp lập trình; khái niệm con trỏ, cấu trúc; vào ra trên tệp; khái niệm lớp, kế thừa và tương ứng bội; một số lớp quan trọng.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++ slide 1

Tài liệu Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++ slide 2

Tài liệu Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++ slide 3

Tài liệu Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++ slide 4

Tài liệu Bai giang Lap trinh huong doi tuong và c++ slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOAHOC MAY TINH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI
GIẢNG
LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VÀ C++
TÊN HỌC PHẦN : Lập trình hƣớng đối tƣợng và C++
MÃ HỌC PHẦN :
17209
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2008
Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng học phần
Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng và C++.
Loại học phần : 2
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính.
Khoa phụ trách: CNTT
Mã học phần: 17209
Tổng số TC: 4
TS tiết
Lý thuyết
Thực hành/ Xemina
Tự học
Bài tập lớn
Đồ án môn học
75
45
30
0
0
0
Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học và thi đạt các học phần sau mới được đăng ký học học phần này:
Kỹ thuật lập trình Pascal, Kỹ thuật lập trình C.
Mục tiêu của học phần:
Cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ
năng lập trình .
Nội dung chủ yếu:
-
Những mở rộng của lập trình hướng đối tượng.
-
Đối tượng và lớp.
-
Đóng gói, thừa kế, đa hình.
-
Bản mẫu, thư viện STL
Nội dung chi tiết:
TÊN CHƢƠNG MỤC
TS
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
LT Thực hành BT
KT
Chƣơng 1: Lâp trinh hương đôi tương va
3
3
ngôn ngư C++
1.1 Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng
1.2 Giới thiệu ngôn ngữ C++
Chƣơng 2: Nhưng khai niêm mơ đâu
9
6
3
2.1 Cài đặt ngôn ngữ C++
2.2 Cấu trúc một chương trình C++
2.3 Kiểu dữ liệu cơ sở
2.4 Quy tắc sử dụng từ khóa, tên chuẩn, tên từ
đặt.
2.5 Các chỉ thị gán, so sánh, điều kiện nếu thì ..
Chƣơng 3: Con tro, tham chiêu va ham
6
3
3
3.1 Khai báo hàm con, hàm chính.
3.2 Quy tắc đổi kiểu dữ liệu, kiểu trỏ.
3.3 Định nghĩa chồng hàm, tham số ngầm định..
3.5 Tham chiểu.
Chƣơng 4: Các dòng vào ra trong C++
9
5
3
1
4.1 Đối tượng vào ra cout, cin
4.2 Đẩy dòng dữ liệu lên màn hình
4.3 Nhập dòng dữ liệu từ bàn phím
4.4 Định dạng dòng dữ liệu hiển thị
4.5 Vào ra với tệp
Chƣơng 5: Đối tượng và Lớp
18
8
9
1
i
5.1 Định nghĩa đối tượng
5.2 Khai báo lớp
5.3 Hàm thiết lập, huỷ bỏ
5.4 Thành phần tĩnh, hàm bạn, lớp bạn
5.5 Định nghĩa chồng toán tử
Chƣơng 6: Thừa kế
9
6
3
6.1 Lớp cơ sở, lớp dẫn xuất
6.2 Quy tắc thừa kế
6.3 Tương thích lớp cơ sở và lớp dẫn xuất
6.4 Đơn thừa kế, đa thừa kế
Chƣơng 7: Ràng buộc động và Đa thể
8
5
3
7.1 Hàm ảo, ràng buộc tĩnh, động
7.2 Đa thể
Chƣơng 8: Bản mẫu
13
6
6
1
8.1 Hàm bản mẫu
8.2 Ưu khuyết điểm của hàm bản mẫu
8.3 Lớp bản mẫu
Nhiệm vụ của sinh viên: Lên lớp đầy đủ và chấp hành mọi quy định của Nhà trường.
Tài liệu học tập:
1. Tên tác giả. Tên sách. Nhà xuất bản. Năm xuất bản.
2. Phạm Văn Ất. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. NXB KHKT. 1998
3. Một số website liên quan.
Hình thức và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thi viết hoặc thi thực hành.
- Sinh viên phải bảo đảm các điều kiện theo Quy chế của Nhà trường và của Bộ.
Thang điểm : Thang điểm chữ A,B,C,D,F.
Điểm đánh giá học phần:
Z=0,3X+0,7Y.
Bài giảng này là tài liệu chính thức và thống nhất của Bộ môn Khoa học Máy tính,
Khoa Công nghệ Thông tin và được dùng để giảng dạy cho sinh viên.
Ngày phê duyệt:
/
/20
Trƣởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Hữu Tuân (ký và ghi rõ họ tên)
ii

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-Lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c.pdf[1.39 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự