Bài giảng CSDL Full

Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6      253      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
rguntq
Danh mục
Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu
Thể loại
CSDL, cơ sở dữ liệu
Ngày đăng
15/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
163
Dung lượng
2.13 M
Lần xem
253
Lần tải
6
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

chương 1: khái quát về các hệ CSDL chương 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ chương 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu chương 4: Thiết kế CSDL quan hệ

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Bài giảng CSDL Full

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu Bài giảng CSDL Full slide 1

Tài liệu Bài giảng CSDL Full slide 2

Tài liệu Bài giảng CSDL Full slide 3

Tài liệu Bài giảng CSDL Full slide 4

Tài liệu Bài giảng CSDL Full slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
liÖu
Môc
tiªu
Cung
cÊp
nh÷ng
kiÕn
thøc
c¬ b¶n

nguyªn

tæ chøc
vµ khai
th¸c
®óng
®¾n
mét

CSDL,
®Æc
iÖt
trong
m« h×nh
quan
hÖ.
Cung
cÊp

Ìn
cho
sinh
viªn
kh¶
n¨ng
thiÕt

(logic)
mét

CSDL
quan
hÖ.
Thùc
hµnh
cµi
®Æt
c¸c
µng
uéc
toµn
vÑn
vµ tèi −u
hãa
iÓu
thøc
t×m kiÕm trªn SQL Serve
Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội
1
Tµi
liÖu
tham
kh¶o
1.Hå
ThuÇn,

CÈm
Hµ,
C¸c
liÖu:

thuyÕt

thùc
hµnh,
2
tËp,
NXBGD
2004-2005.
2
NguyÔn
Kim
Anh,
Nguyªn

c¸c

CSDL,
NXB
§¹i
häc
quèc
gia,
2004
3.
Jeffrey
D.
Ullman,
Nguyªn

c¸c
liÖutri
thøc,
Biªn
dÞch
:
TrÇn
§øc
Quang
tËp
1,
tËp
2,
NXB
Thèng
kª,
1999.
4.
§ç
Trung
TuÊn,liÖu
quan
hÖ,
NXB
Gi¸o
dôc,
1998
Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội
2
Tµi
liÖu
tham
kh¶o
5. Date C.J., “An introduction to database systems”, seventh edition,
Addison. Wesley, 2000.
6. Hector Garcia - Monila, Ullman J.D., Jennifer Widom “Database
Systems: The complete Book", Prentice Hal, 2002 .
7. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Anne Strachan, "Database systems.
A Practical Approach to Design, Implementation, and
Management", Second Edition, Addison Wesley Longman Limited
1999.
8. Ullman J.D., J. Widom “A first course in Database Systems", Prentice
- Hall, 1997.
Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội
3

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-CSDL-Full.pdf[2.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự