570 IELTS academic words-part 8

Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
  Đánh giá    Viết đánh giá
 8      444      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
r9untq
Danh mục
Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
Thể loại
Ngày đăng
23/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
10
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
444
Lần tải
8
  DOWNLOAD
File đã kiểm duyệt an toàn

Củng cố vốn từ vựng là điều cần thiết cho bất kì một thí sinh IELTS nào. Làm thế nào để học được nhiều từ vựng một cách hiệu quả? Sau đây là một số bí quyết rất thực tế có kèm theo trích dẫn các nguồn tài liệu cụ thể dành cho bạn: . Đầu tư thời gian tự học Học từ mất khá nhiều thời gian và nó có

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

570 IELTS academic words-part 8

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 slide 1

Tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 slide 2

Tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 slide 3

Tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 slide 4

Tài liệu 570 IELTS academic words-part 8 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ
Nhóm
8
Abandon: Ngừng làm gì ñó
They abandoned the match because of rain.
She abandoned hope of any reconciliation.
• abandoned

abandonment
Accompany: ði cùng, ñi theo, hộ tống
We accompanied her back to her hotel.
His wife accompanied him on the trip.
I must ask you to accompany me to the police station.
• accompaniment

unaccompanied
Accumulation: (~amass, build up) Sự tích luỹ, sự tích tụ, sự góp nhặt
Debts began to accumulate.: Các khoản nợ bắt ñầu tích lũy
I seem to have accumulated a lot of books.
Dust and dirt soon accumulate if a house is not cleaned regularly
• accumulate
Ambiguous: ða nghĩa (mơ hồ)
An ambiguous statement
• ambiguity

ambiguously

unambiguous

unambiguously
Appendix: Phụ lục (ruột thừa)
Full details are given in Appendix 3.
(He had to have his appendix out (= removed))
• append
Appreciate: Hiểu rõ, nhận thức ñúng (các vấn ñề, tình huống)
I appreciate that it is a difficult decision for you to make.
We didn't fully appreciate that he was seriously ill.
• appreciable

appreciably

appreciation

unappreciated
ðinh Nho Hiệp – ddinhnhohiep@gmail.com
- 1 -
Nhóm
8
A
itrary: Chuyên quyền, ñộc ñoán, tuỳ ý, tự ý
The choice of players for the team seemed completely a
itrary.
He makes unpredictable, a
itrary decisions.
• a
itrarily

a
itrariness
Automate: Tự ñộng hóa
The entire manufacturing process has been automated.
The factory is now fully automated.
• automatic

automatically

automation
Bias: Sự thiên vị, thành kiến
Some institutions still have a strong bias against women. (một số tổ chức…)
Employers must consider all candidates impartially and without bias.
• biased
Chart: ðồ thị, biểu ñồ
A weather chart / a sales chart
• uncharted
Clarify: Làm rõ
I hope this clarifies my position.
The law on drugs needs to be clarified.
Talking to someone has helped clarify my feelings.
• clarification

clarity
Commodity: Hàng hóa
Rice, flour and other basic commodities
A drop in commodity prices
Crude oil is the world's most important commodity.
Complement: (n,v) Bổ sung, bổ trợ
This wine is the perfect complement to the meal.
The excellent menu is complemented by a good wine list.
The team needs players who complement each other.
• complementary
ðinh Nho Hiệp – ddinhnhohiep@gmail.com
- 2 -
Nhóm
8
Conform: (~comply) Theo, làm theo, tuân theo
He refused to conform to the local customs.
The building does not conform with safety regulations.
• conformability

conformable

conformance

conformation

conformist

conformity

nonconformism

Nonconformist

nonconformist

nonconformity
Contemporary: Cùng thời, hiện tại
He was contemporary with the dramatist Congreve.
We have no contemporary account of the battle (= written near the time that it
happened).
Contradiction: Sự mâu thuẫn, sự trái lại
There is a clear contradiction between what she says and what she does.
There is a contradiction between the two sets of figures.
His public speeches are in direct contradiction to his personal lifestyle.
• contradict

contradictory
Crucial: (~critical, essential) Tối quan trọng, chính yếu, quyết ñịnh
Her work has been crucial to the project's success.
The next few weeks are going to be crucial.
Winning this contract is crucial to the success of the company.
He wasn't there at the crucial moment (= when he was needed most).
• crucially
Cu
ency: Tiền tệ
Trading in foreign cu
encies
A single European cu
ency
You'll need some cash in local cu
ency but you can also use your credit card.
ðinh Nho Hiệp – ddinhnhohiep@gmail.com
- 3 -

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

570-IELTS-academic-words-part-8.pdf[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)