5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4

Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
  Đánh giá    Viết đánh giá
 110      1615      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
gdvntq
Danh mục
Ngoại Ngữ,TOEFL - IELTS - TOEIC
Thể loại
Thi toeic toeic thi chứng chỉ toeic tài liệu học toeic câu hỏi trắc nghiệm toeic Tải bộ đề thi toeic đề thi toeic luyện thi toeic
Ngày đăng
25/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
0
Dung lượng
0.54 M
Lần xem
1615
Lần tải
110
  DOWNLOAD

• Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi chứng chỉ TOEIC của hầu hết các sinh viên hiện nay, chúng tôi xin chia sẻ 5 bộ đề thi TOEIC để luyện thi (có kèm đáp án). Mỗi đề đủ 200 câu như đề thi chính thức.

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4 slide 1

Tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4 slide 2

Tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4 slide 3

Tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4 slide 4

Tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 4 slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

TOEIC Test 4, Answer Key
(1) B
(41) A
(81) A
(121) C
(161) D
(2) A
(42) B
(82)D
(122)C
(162) C
(3) C
(43) D
(83)B
(123)D
(163) D
(4) D
(44) B
(84) D
(124) B
(164) B
(5) B
(45) C
(85) B
(125) A
(165) B
(6) B
(46) D
(86) C
(126)B
(166) A
(7) A
(47) C
(87)A
(127)C
(167) D
(8) A
(48) B
(88)B
(128) C
(168) C
(9) A
(49) A
(89) B
(129) A
(169) C
(10)D
(50) C
(90)A
(130)B
(170) D
(11) A
(51) A
(91)B
(131) A
(171) A
(12) C
(52) B
(92) A
(132)D
(172) B
(13) A
(53) A
(93) C
(133) D
(173) D
(14)B
(54) B
(94)C
(134)C
(174) C
(15) C
(55) C
(95) B
(135)B
(175) D
(16) A
(56) B
(96)C
(136) A
(176) B
(17) B
(57) C
(97) D
(137) C
(177) C
(18) A
(58) A
(98)C
(138)B
(178) A
(19)B
(59) A
(99)C
(139)D
(179) C
(20)C
(60) C
(100) B
(140) C
(180) D
(21) A
(61) D
(101)C
(141)B
(181) B
(22) B
(62) A
(102) D
(142) C
(182) C
(23)A
(63) B
(103)A
(143)D
(183) D
(24)B
(64) B
(104) B
(144) A
(184) D
(25) A
(65) B
(105) A
(145) D
(185) A
(26) C
(66) D
(106)B
(146) A
(186) B
(27) C
(67) A
(107)D
(147)B
(187) C
(28) A
(68) B
(108) A
(148)B
(188) C
(29)B
(69) A
(109) C
(149) C
(189) A
(30) C
(70) D
(110) A
(150) B
(190) D
(31)B
(71) B
(111)B
(151)C
(191) B
(32) A
(72) D
(112) D
(152)D
(192) B
(33) C
(73) C
(113)D
(153)C
(193) C
(34) A
(74) C
(114) B
(154) C
(194) D
(35)B
(75) A
(115)A
(155) D
(195) B
(36) C
(76) D
(116)C
(156) B
(196) A
(37)A
(77) C
(117) C
(157)B
(197) B
(38) B
(78) B
(118)C
(158)C
(198) B
(39) A
(79) A
(119) B
(159)B
(199) C
(40) B
(80) B
(120)D
(160)C
(200) D
Photocopiable
1
TOEIC Test, ANSWER SHEET
1
A
B
C
D
41
A
B
C
D
81
A
B
C
D
121
A
B
C
D
161
A
B
C
D
2
A
B
C
D
42
A
B
C
D
82
A
B
C
D
122
A
B
C
D
162
A
B
C
D
3
A
B
C
D
43
A
B
C
D
83
A
B
C
D
123
A
B
C
D
163
A
B
C
D
4
A
B
C
D
44
A
B
C
D
84
A
B
C
D
124
A
B
C
D
164
A
B
C
D
5
A
B
C
D
45
A
B
C
D
85
A
B
C
D
125
A
B
C
D
165
A
B
C
D
6
A
B
C
D
46
A
B
C
D
86
A
B
C
D
126
A
B
C
D
166
A
B
C
D
7
A
B
C
D
47
A
B
C
D
87
A
B
C
D
127
A
B
C
D
167
A
B
C
D
8
A
B
C
D
48
A
B
C
D
88
A
B
C
D
128
A
B
C
D
168
A
B
C
D
9
A
B
C
D
49
A
B
C
D
89
A
B
C
D
129
A
B
C
D
169
A
B
C
D
10
A
B
C
D
50
A
B
C
D
90
A
B
C
D
130
A
B
C
D
170
A
B
C
D
11
A
B
C
D
51
A
B
C
D
91
A
B
C
D
131
A
B
C
D
171
A
B
C
D
12
A
B
C
D
52
A
B
C
D
92
A
B
C
D
132
A
B
C
D
172
A
B
C
D
13
A
B
C
D
53
A
B
C
D
93
A
B
C
D
133
A
B
C
D
173
A
B
C
D
14
A
B
C
D
54
A
B
C
D
94
A
B
C
D
134
A
B
C
D
174
A
B
C
D
15
A
B
C
D
55
A
B
C
D
95
A
B
C
D
135
A
B
C
D
175
A
B
C
D
16
A
B
C
D
56
A
B
C
D
96
A
B
C
D
136
A
B
C
D
176
A
B
C
D
17
A
B
C
D
57
A
B
C
D
97
A
B
C
D
137
A
B
C
D
177
A
B
C
D
18
A
B
C
D
58
A
B
C
D
98
A
B
C
D
138
A
B
C
D
178
A
B
C
D
19
A
B
C
D
59
A
B
C
D
99
A
B
C
D
139
A
B
C
D
179
A
B
C
D
20
A
B
C
D
60
A
B
C
D
100
A
B
C
D
140
A
B
C
D
180
A
B
C
D
21
A
B
C
D
61
A
B
C
D
101
A
B
C
D
141
A
B
C
D
181
A
B
C
D
22
A
B
C
D
62
A
B
C
D
102
A
B
C
D
142
A
B
C
D
182
A
B
C
D
23
A
B
C
D
63
A
B
C
D
103
A
B
C
D
143
A
B
C
D
183
A
B
C
D
24
A
B
C
D
64
A
B
C
D
104
A
B
C
D
144
A
B
C
D
184
A
B
C
D
25
A
B
C
D
65
A
B
C
D
105
A
B
C
D
145
A
B
C
D
185
A
B
C
D
26
A
B
C
D
66
A
B
C
D
106
A
B
C
D
146
A
B
C
D
186
A
B
C
D
27
A
B
C
D
67
A
B
C
D
107
A
B
C
D
147
A
B
C
D
187
A
B
C
D
28
A
B
C
D
68
A
B
C
D
108
A
B
C
D
148
A
B
C
D
188
A
B
C
D
29
A
B
C
D
69
A
B
C
D
109
A
B
C
D
149
A
B
C
D
189
A
B
C
D
30
A
B
C
D
70
A
B
C
D
110
A
B
C
D
150
A
B
C
D
190
A
B
C
D
31
A
B
C
D
71
A
B
C
D
111
A
B
C
D
151
A
B
C
D
191
A
B
C
D
32
A
B
C
D
72
A
B
C
D
112
A
B
C
D
152
A
B
C
D
192
A
B
C
D
33
A
B
C
D
73
A
B
C
D
113
A
B
C
D
153
A
B
C
D
193
A
B
C
D
34
A
B
C
D
74
A
B
C
D
114
A
B
C
D
154
A
B
C
D
194
A
B
C
D
35
A
B
C
D
75
A
B
C
D
115
A
B
C
D
155
A
B
C
D
195
A
B
C
D
36
A
B
C
D
76
A
B
C
D
116
A
B
C
D
156
A
B
C
D
196
A
B
C
D
37
A
B
C
D
77
A
B
C
D
117
A
B
C
D
157
A
B
C
D
197
A
B
C
D
38
A
B
C
D
78
A
B
C
D
118
A
B
C
D
158
A
B
C
D
198
A
B
C
D
39
A
B
C
D
79
A
B
C
D
119
A
B
C
D
159
A
B
C
D
199
A
B
C
D
40
A
B
C
D
80
A
B
C
D
120
A
B
C
D
160
A
B
C
D
200
A
B
C
D
Photocopiable
© www.english-test.net

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

5-bo-de-thi-Toeic-kem-dap-an-4.pdf[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự