230 lời giải về bệnh tật trẻ em

Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      265      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
kountq
Danh mục
Ngành Y - Dược,Bác sĩ đa khoa
Thể loại
Nhi khoa, chẩn đoán, phòng bệnh, trị bệnh trẻ em
Ngày đăng
17/12/2013
Loại file
pdf
Số trang
157
Dung lượng
0.87 M
Lần xem
265
Lần tải
1
  DOWNLOAD

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là công việc phức tạp và đòi hỏi các bậc cha mẹ phải có kiến thức về sức khỏe của trẻ. Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp 230 bệnh thường gặp qua đó giúp các bậc phụ huynh có thêm hiểu biết và cách xử lý kịp thời để đảm bảo sức khỏe cho

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

230 lời giải về bệnh tật trẻ em

 

HÌNH ẢNH DEMO
Tài liệu 230 lời giải về bệnh tật trẻ em slide 1

Tài liệu 230 lời giải về bệnh tật trẻ em slide 2

Tài liệu 230 lời giải về bệnh tật trẻ em slide 3

Tài liệu 230 lời giải về bệnh tật trẻ em slide 4

Tài liệu 230 lời giải về bệnh tật trẻ em slide 5


Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

MUC LUC
PHÊN MÖT CHÙM SOC KHI BE BÕ BÏNH................................................................................. 2
PHÊN HAI NHÛNG VÊN ÀÏ CO LIÏN QUAN TÚI TÛNG PHÊN THÊN THÏ................... 17
I. ÀÊU............................................................................................................................................ 17
II. NHÛNG VÊN ÀÏ CO LIÏN QUAN TÚI CÖ .......................................................................... 30
III. NHÛNG VÊN ÀÏ CO LIÏN QUAN TÚI NGÛC................................................................... 35
IV. NHÛNG VÊN ÀÏ CO LIÏN QUAN TÚI PHÊN BUNG........................................................ 46
V. NHÛNG VÊN ÀÏ CO LIÏN QUAN TÚI TAY, CHÊN, XÛÚNG............................................ 63
VI. NHÛNG VÊN ÀÏ LIÏN QUAN TÚI BÖ PHÊN SINH DUC VA BAI TIÏT ........................ 73
VII. NHÛNG VÊN ÀÏ LIÏN QUAN TÚI DA.............................................................................. 80
VIII. NHÛNG HIÏN TÛÚNG LIÏN QUAN TÚI SÛC KHOE.................................................... 95
IX. TAI NAN.................................................................................................................................120
X. CAC BÏNH KHAC Ú TRE EM ...............................................................................................131
XI. LY THUYÏT VA PHÛÚNG PHAP........................................................................................146
PHÊN MÖT
CHÙM SOC KHI BE BÕ BÏNH
Be bõ bïnh - Ban cên phai lam gò ?
Viïc àêu tiïn la quan sat Be ky àï noi cho bac sô biït nhûng
triïu chûng cua bïnh. Vò ú bïn con, nïn cac ba me dï nhên àûúc
ngay sû thay àöi bêt thûúng qua net mùt, tñnh tònh, sû hoat àöng
cua con. Thñ du ban nhên thêy da cua Be bõ mên ào chiïu qua. Cên
phai noi àï bac sô biït, vò sang nay, khi bac sô co mùt thò da cua Be
co thï lai bònh thûúng röi.
Sau khi bac sô vï, ban cên phai tiïp tuc theo doi sû chuyïn biïn
cua bïnh va thûc hiïn nhûng lúi chó dên cua bac sô àï chûa bïnh
cho Be.
Sû co mùt cua ngûúi me bïn con, gop phên khöng nho túi viïc
trõ bïnh cho Be vò ngoai phên cho con uöng thuöc theo àún cua bac
sô, con co tiïng noi, nu cûúi va ban tay cua ngûúi me, lam cho Be
cam thêy yïn têm.
1. NHÛNG DÊU HIÏU CUA SÛC KHOE
A. Khi be khoe manh
- Trong lûúng cên cua Be bònh thûúng.
- Net mùt tûúi tónh, mùt sang. Khi bï Be, ban cam thêy ma Be
cùng, mat.
-
Be
to
a
vui
ve,
ham
chúi,
chu
y
túi
moi
ngûúi
va
moi
vêt
chung quanh.
- Be ùn co ve ngon miïng, ngu yïn giêc. Phên bònh thûúng.
B. Khi be bïnh
- Be sut cên.

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

230-loi-giai-ve-benh-tat-tre-em.pdf[0.87 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự