11 Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 12

Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 57      885      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
4pkotq
Danh mục
Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 12
Thể loại
Bài tập Tiếng Anh có đáp án
Ngày đăng
21/5/2015
Loại file
Số trang
0
Dung lượng
Lần xem
885
Lần tải
57
  DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu thuvienmienphi bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên thuvienmienphi
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

NỘI DUNG TÀI LIỆU

11 Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 12

 

Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

11 Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 12 được thuvienmienphi.com đăng tải là tài liệu giúp các bạn ôn tập từ vựng Tiếng Anh trong chương trình học lớp 12 hiệu quả, từ đó, các bạn sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho các kỳ thi, các bài kiểm tra Tiếng Anh sắp tới một cách chủ động và linh hoạt nhất.
11 Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Test 1
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.
1. a. share         b. rare             c. are                     d. declare
2. a. cooks        b. loves           c. joins                   d. spends
3. a. advises     b. raises          c. devises               d. goes
4. a. teacher      b. children       c. chore                  d. school
5. a. hu
y         b. under           c. pressure              d. rush
Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.
6. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school.
a. biology          b. biological      c. biologist                   d. biologically
7. Are you sure that boys are more _______ than girls?
a. act                b. active           c. action                      d. activity
8. It is generally believed that "Men make _______ house and women make _______ home".
a. Ø / Ø            b. a / an            c. the / the                   d. an / the
9. Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital.
a. solution         b. night shift      c. household chores      d. special dishes
10. We enjoy _______ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard.
a. spending        b. caring          c. taking                       d. doing
11. It is parents' duty and responsibility to _______ hands to tae care of their children and give them a happy home.
a. shake            b. hold              c. join                          d. take
12. He is a _______ boy. He is often kind and helpful to every classmate.
a. frank             b. lovely            c. obedient                   d. caring
13. Doctors are supposed to _______ responsibility for human life.
a. do                 b. take              c. rush                         d. join
14. _______ sure that you follow the instructions carefully.
a. Believe          b. Try               c. Do                            d. Make
15. Sometimes Mr. Pike has to work very late _______ night to do some important experiments.
a. in                   b. at                c. for                            d. on
16. Peter was _______ a hu
y to go so he did not stop to greet me.
a. in                   b. on               c. with                           d. ove
17. It _______ it is parents' responsibility to take good care of their children.
a. commonly says that              b. commonly to be said that
c. is commonly said that           d. is commonly saying
18. Most children enjoy _______ with their parents and siblings.
a. play                b. to play        c. playing                      d. played
19. He studies _______ his two
others.
a much better than                     b. more better than
c. more good than                      d. very better than
20. You are old enough to take _______ for what you have done.
a. responsible      b. responsibility  c. responsibly            d. i
esponsible
21. These quick and easy _______ can be effective in the short term, but they have a cost.
a. solve               b. solvable         c. solutions                d. solvability
22. John is _______ only child in his family so his parents love him a lot.
a. a                     b. an                  c. the                        d. no article
23. According to the boss, John is the most _______ for the position of executive secretary.
a. supportive        b. caring             c. suitable                d. comfortable
24. She got up late and rushed to the bus stop
a. came into         b. went leisurely  c. went quickly         d. dropped by
25. Billy, come and give me a hand with cooking.
a. help                  b. prepared         c. be busy               d. attempt

Nguồn: thuvienmienphi

 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP
 
 

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN
triluan123 Trả lời Thích   0 9/12/2022 8:06:56 PM
cám ơn bạn vì đã chia sẽ tài liệu

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá

 
LINK DOWNLOAD

11-Bai-tap-tu-vung-Tieng-Anh-lop-12.[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
thuvienmienphi.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự