bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Vì một bức tranh.. vì like.. mà có 1 bạn hack níc e rồi ạ
Group có ai lấy lại được fb.. mở lòng giúp e lần này được không ạ :(
ad cho e giữ tus này đến cuối ngày nhé?? :(
bởi Nga Hoàng lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

ai biết giúp e với ạ :'(