bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 326 | Lần tải 0
  • Download images Tìm kiến thông minh
  • Download images Tìm kiến thông minh

Hướng dẫn cài đặt - sử dụng SEO - Tối ưu hóa hình
ảnh joomla 3.2
Website : http://thegioitinhoc24h.com
SEO - Tối ưu hóa hình ảnh
Tối ưu hóa hình ảnh là một hình thức SEO On-Page.Như với tất cả SEO, điều quan trọng là
để được như mô tả và chính xác nhất có thể.
Tags Alt
Khi thêm một hình ảnh đến một bài viết, bạn sẽ có tùy chọn để thêm một "ALT" tag.Này là
viết tắt của thay thế, mà phải là một mô tả ngắn gọn của hình ảnh.Tất nhiên, hy vọng mô tả
hình ảnh của bạn trong thẻ ALT chứa từ khóa mục tiêu của trang của bạn.Văn bản này cũng
được hiển thị nếu ai đó di chuyển chuột lên hình ảnh, hoặc nếu những hình ảnh không thể
được hiển thị bởi vì các thiết lập trình duyệt của khách truy cập của bạn.
File Name
Việc tạo ra các hình ảnh thân thiện với SEO thực sự bắt đầu với việc tạo ra các hình ảnh.Hầu
hết các máy ảnh sẽ cung cấp cho một tên chung chung như img342.jpg.Nếu bạn có kế hoạch
để tải lên các hình ảnh để trang web của bạn, cung cấp cho nó một tên mô tả.
Kích thước hình ảnh
Kích thước trang Joomla sơ thẩm của bạn là một yếu tố khi xác định nơi bạn xếp hạng trên
công cụ tìm kiếm.Nó là một ý tưởng tốt để làm giảm kích thước và chất lượng của hình ảnh
của bạn đến điểm mà họ đang có kích thước chính xác được trình bày trên trang web. Nếu
hình ảnh không phải là prominant trên trang web, bạn có thể quyết định làm giảm chất lượng
của hình ảnh, có thể được thực hiện trong các chương trình đồ họa
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

.pdf 777713.pdf
Kích thước: 18.91 kb
Lần tải: 1 lần
Download