bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM | Lần xem 397 | Lần tải 41
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM

STOWAGE PLAN (sơ đồ xếp hàng) Bản vẽ mặt cắt theo chiều dọc của tàu biển cho biết vị trí của tòan bộ hàng hóa được sắp xếp trên tàu. Để tránh nhầm lẫn, người ta thường dùng màu sắc khác nhau để phân biệt vị trí của những lô hàng có cùng một cảng trả hàng. “Sơ đồ xếp hàng” thường được gửi trước cho những người làm công việc dỡ hàng tại cảng trả hàng để họ chuẩn bị dỡ hàng phù hợp. STATEMENT OF FACTS (biên bản sự kiện) Bản kê chi tiết mọi hoạt động của tàu biển tại cảng nhận hàng hoặc cảng trả hàng do đại lý tàu biển tại cảng làm, nêu rõ ngày giờ tàu đến cảng, hoạt động của tàu tại cảng (di chuyển, làm thủ tục nhập cảnh ), thời điểm bắt đầu, quá trình, kết thúc bốc/dỡ hàng , thời gian và lý do ngừng làm hàng (cần cẩu hỏng, thời tiết xấu ). Thuật ngữ này còn gọi là port log.
.pdf 793160.pdf
Kích thước: 769.8 kb
Lần tải: 0 lần
Download