bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM | Lần xem 437 | Lần tải 54
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:13 PM

(Bản scan)2D drawing: bản vẽ 2D.Abrasive: chất liệu mài.Abrasive belt: băng tải gắn bột mài.Abrasive slurry: bùn sệt.Abrasive stick, stone: đá mài.Accummulator battery: acqui.Adapter: khâu nối.Adapter plate unit: bộ gắn đầu tiêu chuẩn.Adapter sleeve: ống nối trượt.
.pdf 793159.pdf
Kích thước: 6.79 mb
Lần tải: 0 lần
Download