bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM | Lần xem 20 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

# Question # php # oop
Mình gặp lỗi ntn nhưng không biết lỗi tại sao
ANh chị nào giúp với ạ!
Vừa làm tính hình chữ nhật và tạo thêm 1 __constructor nên test thứ tạo object Ract2
nhưng tại sao bị lỗi như trên vậy ạ?
bởi Tâm Trần Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

chịu khó dịch ra đi bạn ơi, ko thì google dịch ra. nó báo là tên class đã được sử dụng kìa
bởi Tâm Trần Minh lúc Sun, Jun 17 '18 12:52 PM

because name is already use