bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

# php mọi người cho e hỏi, e cố tình insert into trùng với cơ sở dữ liệu để bắt lỗi trùng mà nó báo lỗi vậy là s ạ, ko chạy được tới mysqli_num_rows,Thêm khác trong csdl thì thành công, còn cố tình thêm trùng nó chặn lun ,xampp php 7 ạ, em cám ơn
bởi Trịnh Tâm lúc Sun, Jun 17 '18 12:50 PM

1. Khoảng trắng giữa theloai(