bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 347 | Lần tải 12
  • Download images Phát triển website
  • Download images Phát triển website
  • Download images Phát triển website
  • Download images Phát triển website
  • Download images Phát triển website

v
v
Phát triển We
2012
Mục Lục
Chương 1 : Bạn cần gì để thiết kế một trang web.....................................5
Bạn cần gì để xây dựng một trang web .....................................................................6
Công cụ upload files lên mạng – FTP........................................................................8
Phần mềm FTP miễn phí – FileZilla..........................................................................9
Top 10 trình soạn thảo code.....................................................................................11
Hướng dẫn dùng Sublime text 2..............................................................................18
Nguồn icon miễn phí.................................................................................................20
Nguồn của tôi – Quản lý nguồn ...............................................................................23
Nguồn của tôi – Nguồn lập trình..............................................................................26
Nguồn của tôi – Nguồn ý tưởng ...............................................................................31
Nguồn của tôi – Nguồn thiết kế................................................................................35
Chương 2 : Thiết kế và xây dựng website...................................................40
Tôi nên làm trang web về chủ đề gì?.......................................................................40
Một trang web một chủ đề.......................................................................................42
Giới thiệu về Z-Layout.............................................................................................44
Tìm hiểu F Layout....................................................................................................50
Nguyên tắc thiết kế web hiện đại.............................................................................57
Màu sắc trong thiết kế..............................................................................................60
Thiết kế với người đọc là trung tâm........................................................................66
Đơn giản trong thiết kế ............................................................................................68
Tạo trang web thân thiện với thiết bị di động.........................................................71
Responsive web design: Khái niệm & ứng dụng.....................................................72
Trang web có cần tương thích với mọi trình duyệt?...............................................79
Thận trọng khi dùng hình minh họa .......................................................................81
Luôn sử dụng thẻ Alt................................................................................................83
Định dạng hình: GIF, JPEG và PNG......................................................................84
Đặt tên cho hình ảnh thế nào cho có lợi ..................................................................87
1
www.izwebz.com
Demon Warlock
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Bạn cần gì để xây dựng một trang web 

Ngoài những thứ quan trọng khác phải chuẩn bị ra như domain, web host, chiến lược phát triển, 

chủ đề trang web … công cụ để xây dựng lên một trang web cũng rất quan trọng. Dưới đây là 

những công cụ tối thiểu mà một webmaster tương lai như bạn phải cần đến.
.pdf 777479.pdf
Kích thước: 6.82 mb
Lần tải: 6 lần
Download