bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM | Lần xem 97 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:25 PM


Trước tiên, chúng ta tìm hiểu cuộc đời của Nietzsche, điều hết sức quan trọng nếu ta muốn làm quen với tâm hồn vĩ đại kia.


Nietzsche: "Một tâm hồn lớn nhất mà nước Đức và cả châu Âu đã sinh sản được từ sau Goethe đến nay." Đó là lời của một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay của Đức, ông Emil Ludwig.


Trước tiên, chúng ta tìm hiểu cuộc đời của Nietzsche, điều hết sức quan trọng nếu ta muốn làm quen với tâm hồn vĩ đại kia. Bởi con người nọ không phải là nhà triết học lạnh lùng khô khan, ở trong phòng kín lo kết hợp toàn những ý niệm theo quy luật của một thứ lý luận trừu tượng, mà là một người suy tư cuồng nhiệt, kẻ đi tìm chân lý với tất cả tâm hồn, coi cuộc đời như một kinh nghiệm diệu kỳ, kẻ mong làm lắng dịu nỗi khủng hoảng nội tâm của mình bằng suy tưởng và đưa vào trong cái nhìn về vũ trụ của mình những mặc khải xuất thần.


Cũng trong chương này, ta sẽ lần lượt xét qua các tác phẩm đánh dấu những biến cố trọng đại trong cuộc đời của Nietzsche theo từng thời kỳ.


Nietzsche – Cuộc Đời Và Triết Lý bao gồm:  • Chương 1: Thông tin

  • Chương 2: Tựa

  • Chương 3: Cuộc đời và tác phẩm của Nietzsche

  • Chương 4: Triết lý Nietzsche

  • Chương 5: Những bước đầu của tư tưởng Nietzsche

  • Chương 6: Phê bình của Nietzsche

  • Chương 7: Mặc khải của Nietzsche

  • Chương 8: Đoạn kết.


Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download